Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
октомври 2019 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
октомври 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА    януари 2018 г.  
 Актове по граждански дела - януари 2018 г.

Уважаеми посетители, ако забележите несъответствие или нередности в публикуваните актове, моля сигнализирайте на e-mail: rs_razlog@abv.bg, или на тел. 0747 80183
Протоколно определение №684 от 31.01.2018г. по гр. дело №578 от 2016г.
Решение №648 от 31.01.2018г. по гр. дело №662 от 2017г.
Разпореждане №628 от 31.01.2018г. по гр. дело №138 от 2018г.
Определение №620 от 30.01.2018г. по гр. дело №650 от 2014г.
Определение №611 от 30.01.2018г. по гр. дело №295 от 2016г.
Решение №551 от 26.01.2018г. по гр. дело №917 от 2017г.
Определение №541 от 25.01.2018г. по гр. дело №749 от 2017г.
Решение №520 от 24.01.2018г. по гр. дело №1550 от 2017г.
Определение №497 от 23.01.2018г. по гр. дело №42 от 2018г.
Решение №493 от 23.01.2018г. по гр. дело №1359 от 2017г.
Решение №482 от 22.01.2018г. по гр. дело №974 от 2017г.
Протоколно определение №473 от 22.01.2018г. по гр. дело №1167 от 2017г.
Решение №472 от 22.01.2018г. по гр. дело №422 от 2017г.
Протоколно определение №461 от 22.01.2018г. по гр. дело №1583 от 2017г.
Решение №450 от 19.01.2018г. по гр. дело №102 от 2018г.
Протоколно определение №444 от 19.01.2018г. по гр. дело №21 от 2018г.
Определение №434 от 19.01.2018г. по гр. дело №1552 от 2017г.
Решение №429 от 19.01.2018г. по гр. дело №316 от 2017г.
Решение №387 от 17.01.2018г. по гр. дело №1342 от 2017г.
Определение №386 от 17.01.2018г. по гр. дело №1114 от 2017г.
Решение №384 от 17.01.2018г. по гр. дело №1131 от 2014г.
Определение №372 от 16.01.2018г. по гр. дело №1703 от 2017г.
Протоколно определение №368 от 16.01.2018г. по гр. дело №1109 от 2017г.
Определение №349 от 16.01.2018г. по гр. дело №1180 от 2017г.
Определение №347 от 16.01.2018г. по гр. дело №259 от 2017г.
Протоколно определение №342 от 16.01.2018г. по гр. дело №709 от 2017г.
Протоколно определение №337 от 15.01.2018г. по гр. дело №1342 от 2017г.
Решение №326 от 15.01.2018г. по гр. дело №1212 от 2017г.
Решение №297 от 12.01.2018г. по гр. дело №1524 от 2017г.
Решение №293 от 12.01.2018г. по гр. дело №1171 от 2017г.
Решение №258 от 11.01.2018г. по гр. дело №152 от 2017г.
Протоколно определение №224 от 11.01.2018г. по гр. дело №1093 от 2017г.
Протоколно определение №193 от 10.01.2018г. по гр. дело №1368 от 2017г.
Протоколно определение №164 от 10.01.2018г. по гр. дело №1510 от 2017г.
Решение №149 от 09.01.2018г. по гр. дело №91 от 2017г.
Решение №124 от 08.01.2018г. по гр. дело №857 от 2016г.
Решение №96 от 08.01.2018г. по гр. дело №23 от 2017г.
Определение №87 от 05.01.2018г. по гр. дело №1478 от 2017г.
Определение №85 от 05.01.2018г. по гр. дело №1454 от 2017г.
Решение №83 от 05.01.2018г. по гр. дело №142 от 2017г.
Протоколно определение №77 от 05.01.2018г. по гр. дело №1637 от 2017г.
Решение №73 от 04.01.2018г. по гр. дело №1672 от 2017г.
Определение №70 от 04.01.2018г. по гр. дело №282 от 2017г.
Определение №69 от 04.01.2018г. по гр. дело №247 от 2017г.
Определение №68 от 04.01.2018г. по гр. дело №252 от 2017г.
Определение №67 от 04.01.2018г. по гр. дело №257 от 2017г.
Определение №66 от 04.01.2018г. по гр. дело №256 от 2017г.
Определение №65 от 04.01.2018г. по гр. дело №299 от 2017г.
Определение №64 от 04.01.2018г. по гр. дело №294 от 2017г.
Решение №50 от 04.01.2018г. по гр. дело №205 от 2017г.
Определение №45 от 04.01.2018г. по гр. дело №275 от 2017г.
Определение №43 от 04.01.2018г. по гр. дело №263 от 2017г.
Решение №36 от 03.01.2018г. по гр. дело №872 от 2016г.
Определение №32 от 03.01.2018г. по гр. дело №1546 от 2017г.
Определение №31 от 03.01.2018г. по гр. дело №1213 от 2015г.
Решение №15 от 03.01.2018г. по гр. дело №984 от 2017г.
Определение №13 от 03.01.2018г. по гр. дело №1585 от 2017г.


2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР