Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
октомври 2019 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
октомври 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА    май 2017 г.  
 Актове по граждански дела - май 2017 г.

Уважаеми посетители, ако забележите несъответствие или нередности в публикуваните актове, моля сигнализирайте на e-mail: rs_razlog@abv.bg, или на тел. 0747 80183
Определение №3264 от 17.05.2017г. по гр. дело №352 от 2017г.
Решение №3249 от 31.05.2017г. по гр. дело №176 от 2017г.
Решение №3248 от 31.05.2017г. по гр. дело №568 от 2017г.
Протоколно Определение №3201 от 30.05.2017г. по гр. дело №432 от 2017г.
Определение №3199 от 30.05.2017г. по гр. дело №1355 от 2016г.
Определение №3198 от 30.05.2017г. по гр. дело №355 от 2017г.
Протоколно Определение №3196 от 30.05.2017г. по гр. дело №550 от 2017г.
Решение №3178 от 30.05.2017г. по гр. дело №675 от 2016г.
Определение №3138 от 26.05.2017г. по гр. дело №1432 от 2016г.
Определение №3136 от 26.05.2017г. по гр. дело №745 от 2016г.
Определение №3133 от 26.05.2017г. по гр. дело №492 от 2011г.
Определение №3127 от 25.05.2017г. по гр. дело №563 от 2017г.
Решение №3123 от 25.05.2017г. по гр. дело №145 от 2017г.
Протоколно Определение №3099 от 23.05.2017г. по гр. дело №715 от 2016г.
Решение №3097 от 23.05.2017г. по гр. дело №661 от 2016г.
Решение №3094 от 23.05.2017г. по гр. дело №1048 от 2016г.
Решение №3073 от 22.05.2017г. по гр. дело №104 от 2017г.
Решение №3072 от 22.05.2017г. по гр. дело №195 от 2017г.
Решение №3066 от 22.05.2017г. по гр. дело №129 от 2017г.
Решение №3053 от 19.05.2017г. по гр. дело №591 от 2017г.
Решение №3051 от 19.05.2017г. по гр. дело №590 от 2017г.
Решение №3049 от 19.05.2017г. по гр. дело №592 от 2017г.
Решение №3040 от 19.05.2017г. по гр. дело №589 от 2017г.
Определение №2991 от 18.05.2017г. по гр. дело №624 от 2016г.
Определение №2989 от 18.05.2017г. по гр. дело №1096 от 2014г.
Определение №2988 от 18.05.2017г. по гр. дело №656 от 2016г.
Определение №2987 от 18.05.2017г. по гр. дело №1085 от 2016г.
Решение №2986 от 18.05.2017г. по гр. дело №150 от 2017г.
Решение №2983 от 18.05.2017г. по гр. дело №1034 от 2016г.
Определение №2964 от 18.05.2017г. по гр. дело №5 от 2017г.
Определение №2962 от 18.05.2017г. по гр. дело №10 от 2017г.
Определение №2953 от 17.05.2017г. по гр. дело №275 от 2017г.
Определение №2952 от 17.05.2017г. по гр. дело №263 от 2017г.
Определение №2951 от 17.05.2017г. по гр. дело №292 от 2017г.
Определение №2950 от 17.05.2017г. по гр. дело №280 от 2017г.
Определение №2949 от 17.05.2017г. по гр. дело №277 от 2017г.
Определение №2948 от 17.05.2017г. по гр. дело №449 от 2017г.
Определение №2946 от 17.05.2017г. по гр. дело №251 от 2017г.
Определение №2945 от 17.05.2017г. по гр. дело №240 от 2017г.
Определение №2944 от 17.05.2017г. по гр. дело №295 от 2017г.
Определение №2943 от 17.05.2017г. по гр. дело №260 от 2017г.
Определение №2942 от 17.05.2017г. по гр. дело №253 от 2017г.
Определение №2940 от 17.05.2017г. по гр. дело №250 от 2017г.
Определение №2938 от 17.05.2017г. по гр. дело №338 от 2017г.
Определение №2937 от 17.05.2017г. по гр. дело №451 от 2017г.
Решение №2935 от 17.05.2017г. по гр. дело №1419 от 2016г.
Определение №2934 от 17.05.2017г. по гр. дело №246 от 2017г.
Определение №2933 от 17.05.2017г. по гр. дело №255 от 2017г.
Определение №2932 от 17.05.2017г. по гр. дело №244 от 2017г.
Определение №2931 от 17.05.2017г. по гр. дело №342 от 2017г.
Определение №2930 от 17.05.2017г. по гр. дело №278 от 2017г.
Определение №2928 от 17.05.2017г. по гр. дело №296 от 2017г.
Определение №2925 от 17.05.2017г. по гр. дело №6 от 2017г.
Определение №2923 от 17.05.2017г. по гр. дело №7 от 2017г.
Определение №2922 от 17.05.2017г. по гр. дело №1433 от 2016г.
Решение №2917 от 17.05.2017г. по гр. дело №398 от 2017г.
Определение №2900 от 16.05.2017г. по гр. дело №26 от 2015г.
Решение №2889 от 16.05.2017г. по гр. дело №323 от 2017г.
Решение №2849 от 15.05.2017г. по гр. дело №663 от 2016г.
Определение №2847 от 15.05.2017г. по гр. дело №535 от 2017г.
Решение №2843 от 12.05.2017г. по гр. дело №315 от 2017г.
Решение №2815 от 12.05.2017г. по гр. дело №1413 от 2016г.
Определение №2811 от 12.05.2017г. по гр. дело №374 от 2017г.
Решение №2810 от 12.05.2017г. по гр. дело №155 от 2017г.
Определение №2801 от 11.05.2017г. по гр. дело №1233 от 2016г.
Решение №2795 от 11.05.2017г. по гр. дело №1367 от 2016г.
Определение №2791 от 11.05.2017г. по гр. дело №1431 от 2016г.
Определение №2776 от 10.05.2017г. по гр. дело №359 от 2017г.
Протоколно Определение №2775 от 10.05.2017г. по гр. дело №59 от 2012г.
Определение №2773 от 10.05.2017г. по гр. дело №3 от 2017г.
Решение №2768 от 10.05.2017г. по гр. дело №1275 от 2016г.
Определение №2759 от 10.05.2017г. по гр. дело №276 от 2017г.
Определение №2758 от 10.05.2017г. по гр. дело №294 от 2017г.
Решение №2731 от 09.05.2017г. по гр. дело №28 от 2017г.
Решение №2726 от 09.05.2017г. по гр. дело №1154 от 2016г.
Определение №2720 от 09.05.2017г. по гр. дело №347 от 2017г.
Определение №2719 от 09.05.2017г. по гр. дело №279 от 2017г.
Решение №2718 от 09.05.2017г. по гр. дело №121 от 2017г.
Решение №2717 от 09.05.2017г. по гр. дело №126 от 2017г.
Решение №2716 от 09.05.2017г. по гр. дело №96 от 2017г.
Протоколно Определение №2713 от 09.05.2017г. по гр. дело №143 от 2017г.
Определение №2712 от 05.05.2017г. по гр. дело №439 от 2017г.
Определение №2711 от 05.05.2017г. по гр. дело №437 от 2017г.
Определение №2695 от 04.05.2017г. по гр. дело №447 от 2017г.
Определение №2694 от 04.05.2017г. по гр. дело №444 от 2017г.
Определение №2693 от 04.05.2017г. по гр. дело №229 от 2017г.
Определение №2692 от 04.05.2017г. по гр. дело №138 от 2017г.
Решение №2677 от 03.05.2017г. по гр. дело №1368 от 2016г.
Решение №2672 от 03.05.2017г. по гр. дело №145 от 2017г.


2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР