Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
октомври 2019 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
октомври 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА    април 2017 г.  
 Актове по граждански дела - април 2017 г.

Уважаеми посетители, ако забележите несъответствие или нередности в публикуваните актове, моля сигнализирайте на e-mail: rs_razlog@abv.bg, или на тел. 0747 80183
Решение №2561 от 29.04.2017г. по гр. дело №221 от 2017г.
Определение №2546 от 28.04.2017г. по гр. дело №446 от 2017г.
Определение №2537 от 27.04.2017г. по гр. дело №297 от 2017г.
Определение №2536 от 27.04.2017г. по гр. дело №608 от 2010г.
Определение №2535 от 27.04.2017г. по гр. дело №293 от 2017г.
Определение №2533 от 27.04.2017г. по гр. дело №262 от 2017г.
Определение №2532 от 27.04.2017г. по гр. дело №228 от 2017г.
Определение №2522 от 26.04.2017г. по гр. дело №902 от 2016г.
Определение №2521 от 26.04.2017г. по гр. дело №298 от 2017г.
Определение №2520 от 26.04.2017г. по гр. дело №499 от 2017г.
Определение №2519 от 26.04.2017г. по гр. дело №259 от 2017г.
Определение №2518 от 26.04.2017г. по гр. дело №252 от 2017г.
Определение №2517 от 26.04.2017г. по гр. дело №256 от 2017г.
Решение №2503 от 25.04.2017г. по гр. дело №377 от 2017г.
Решение №2501 от 25.04.2017г. по гр. дело №332 от 2017г.
Решение №2500 от 25.04.2017г. по гр. дело №1112 от 2016г.
Решение №2498 от 25.04.2017г. по гр. дело №264 от 2017г.
Решение №2484 от 25.04.2017г. по гр. дело №1284 от 2016г.
Решение №2482 от 25.04.2017г. по гр. дело №445 от 2016г.
Решение №2481 от 25.04.2017г. по гр. дело №173 от 2017г.
Решение №2480 от 25.04.2017г. по гр. дело №444 от 2016г.
Решение №2472 от 25.04.2017г. по гр. дело №745 от 2016г.
Определение №2469 от 25.04.2017г. по гр. дело №442 от 2017г.
Определение №2467 от 25.04.2017г. по гр. дело №453 от 2017г.
Определение №2466 от 25.04.2017г. по гр. дело №438 от 2017г.
Определение №2465 от 25.04.2017г. по гр. дело №241 от 2017г.
Определение №2464 от 25.04.2017г. по гр. дело №257 от 2017г.
Определение №2463 от 25.04.2017г. по гр. дело №226 от 2017г.
Определение №2461 от 25.04.2017г. по гр. дело №450 от 2017г.
Решение №2457 от 24.04.2017г. по гр. дело №242 от 2017г.
Определение №2442 от 24.04.2017г. по гр. дело №353 от 2017г.
Определение №2434 от 24.04.2017г. по гр. дело №337 от 2017г.
Определение №2432 от 24.04.2017г. по гр. дело №349 от 2017г.
Определение №2429 от 24.04.2017г. по гр. дело №345 от 2017г.
Определение №2428 от 24.04.2017г. по гр. дело №336 от 2017г.
Определение №2427 от 24.04.2017г. по гр. дело №261 от 2017г.
Определение №2426 от 24.04.2017г. по гр. дело №254 от 2017г.
Определение №2423 от 24.04.2017г. по гр. дело №299 от 2017г.
Определение №2422 от 24.04.2017г. по гр. дело №258 от 2017г.
Определение №2421 от 24.04.2017г. по гр. дело №247 от 2017г.
Определение №2419 от 24.04.2017г. по гр. дело №291 от 2017г.
Определение №2417 от 24.04.2017г. по гр. дело №249 от 2017г.
Определение №2416 от 24.04.2017г. по гр. дело №248 от 2017г.
Определение №2415 от 24.04.2017г. по гр. дело №245 от 2017г.
Решение №2425 от 24.04.2017г. по гр. дело №799 от 2016г.
Решение №2424 от 24.04.2017г. по гр. дело №989 от 2016г.
Решение №2414 от 21.04.2017г. по гр. дело №957 от 2016г.
Решение №2413 от 21.04.2017г. по гр. дело №141 от 2017г.
Определение №2395 от 21.04.2017г. по гр. дело №877 от 2016г.
Определение №2394 от 21.04.2017г. по гр. дело №282 от 2017г.
Решение №2389 от 20.04.2017г. по гр. дело №841 от 2015г.
Протоколно Определение №2378 от 20.04.2017г. по гр. дело №320 от 2017г.
Определение №2371 от 20.04.2017г. по гр. дело №443 от 2017г.
Определение №2369 от 20.04.2017г. по гр. дело №445 от 2017г.
Определение №2368 от 20.04.2017г. по гр. дело №441 от 2017г.
Определение №2367 от 20.04.2017г. по гр. дело №452 от 2017г.
Определение №2365 от 20.04.2017г. по гр. дело №454 от 2017г.
Определение №2362 от 20.04.2017г. по гр. дело №440 от 2017г.
Решение №2356 от 19.04.2017г. по гр. дело №254 от 2016г.
Решение №2353 от 19.04.2017г. по гр. дело №913 от 2016г.
Определение №2345 от 18.04.2017г. по гр. дело №227 от 2017г.
Определение №2337 от 19.04.2017г. по гр. дело №346 от 2017г.
Определение №2333 от 19.04.2017г. по гр. дело №339 от 2017г.
Определение №2316 от 19.04.2017г. по гр. дело №343 от 2017г.
Определение №2314 от 19.04.2017г. по гр. дело №348 от 2017г.
Определение №2313 от 19.04.2017г. по гр. дело №313 от 2017г.
Определение №2312 от 19.04.2017г. по гр. дело №350 от 2017г.
Протоколно Определение №2307 от 19.04.2017г. по гр. дело №361 от 2017г.
Определение №2276 от 18.04.2017г. по гр. дело №137 от 2017г.
Определение №2265 от 18.04.2017г. по гр. дело №417 от 2017г.
Определение №2264 от 18.04.2017г. по гр. дело №418 от 2017г.
Определение №2261 от 18.04.2017г. по гр. дело №416 от 2017г.
Решение №2260 от 18.04.2017г. по гр. дело №287 от 2017г.
Определение №2252 от 13.04.2017г. по гр. дело №415 от 2017г.
Определение №2251 от 13.04.2017г. по гр. дело №1114 от 2016г.
Определение №2250 от 13.04.2017г. по гр. дело №310 от 2017г.
Решение №2239 от 13.04.2017г. по гр. дело №224 от 2014г.
Определение №2238 от 13.04.2017г. по гр. дело №311 от 2017г.
Решение №2232 от 12.04.2017г. по гр. дело №330 от 2016г.
Решение №2216 от 12.04.2017г. по гр. дело №1128 от 2016г.
Протоколно Определение №2191 от 11.04.2017г. по гр. дело №105 от 2017г.
Решение №2171 от 10.04.2017г. по гр. дело №1201 от 2016г.
Решение №2154 от 07.04.2017г. по гр. дело №1361 от 2016г.
Решение №2151 от 07.04.2017г. по гр. дело №1365 от 2016г.
Решение №2141 от 06.04.2017г. по гр. дело №1276 от 2016г.
Решение №2125 от 06.04.2017г. по гр. дело №488 от 2016г.
Протоколно Определение №2124 от 06.04.2017г. по гр. дело №239 от 2017г.
Протоколно Определение №2123 от 06.04.2017г. по гр. дело №113 от 2017г.
Определение №2122 от 06.04.2017г. по гр. дело №281 от 2017г.
Решение №2104 от 05.04.2017г. по гр. дело №1119 от 2016г.
Определение №2103 от 05.04.2017г. по гр. дело №156 от 2017г.
Определение №2098 от 05.04.2017г. по гр. дело №1314 от 2015г.
Определение №2084 от 05.04.2017г. по гр. дело №1290 от 2016г.
Решение №2072 от 04.04.2017г. по гр. дело №993 от 2016г.
Решение №2069 от 04.04.2017г. по гр. дело №1092 от 2016г.
Решение №2061 от 04.04.2017г. по гр. дело №29 от 2017г.
Определение №2045 от 03.04.2017г. по гр. дело №781 от 2004г.
Решение №2039 от 03.04.2017г. по гр. дело №1175 от 2016г.
Решение №2038 от 03.04.2017г. по гр. дело №151 от 2017г.
Решение №2023 от 03.04.2017г. по гр. дело №24 от 2017г.
Решение №1997 от 03.04.2017г. по гр. дело №1217 от 2016г.
Решение №1986 от 03.04.2017г. по гр. дело №1127 от 2016г.
Определение №1985 от 03.04.2017г. по гр. дело №825 от 2016г.
Решение №1984 от 03.04.2017г. по гр. дело №182 от 2017г.
Решение №1983 от 03.04.2017г. по гр. дело №1202 от 2016г.


2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР