Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
октомври 2019 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
октомври 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА    февруари 2017 г.  
 Актове по граждански дела - февруари 2017 г.

Уважаеми посетители, ако забележите несъответствие или нередности в публикуваните актове, моля сигнализирайте на e-mail: rs_razlog@abv.bg, или на тел. 0747 80183
Решение №1216 от 24.02.2017г. по гр. дело №39 от 2017г.
Решение №1214 от 24.02.2017г. по гр. дело №1089 от 2016г.
Решение №1210 от 24.02.2017г. по гр. дело №1006 от 2016г.
Решение №1205 от 24.02.2017г. по гр. дело №1120 от 2016г.
Определение №1186 от 24.02.2017г. по гр. дело №89 от 2017г.
Решение №1178 от 24.02.2017г. по гр. дело №687 от 2016г.
Решение №1177 от 24.02.2017г. по гр. дело №686 от 2016г.
Решение №1172 от 23.02.2017г. по гр. дело №706 от 2016г.
Решение №1170 от 23.02.2017г. по гр. дело №889 от 2014г.
Решение №1165 от 23.02.2017г. по гр. дело №1095 от 2016г.
Протоколно определение №1160 от 23.02.2017г. по гр. дело №976 от 2016г.
Протоколно определение №1107 от 22.02.2017г. по гр. дело №1096 от 2014г.
Решение №1106 от 22.02.2017г. по адм. гр. дело №12 от 2015г.
Решение №1089 от 21.02.2017г. по гр. дело №744 от 2016г.
Решение №1084 от 21.02.2017г. по гр. дело №624 от 2016г.
Протоколно определение №1082 от 21.02.2017г. по гр. дело №1285 от 2016г.
Определение №1080 от 21.02.2017г. по гр. дело №1355 от 2016г.
Определение №1078 от 21.02.2017г. по гр. дело №618 от 2016г.
Определение №1031 от 17.02.2017г. по адм. гр. дело №11 от 2016г.
Решение №1015 от 16.02.2017г. по гр. дело №1100 от 2016г.
Решение №1006 от 16.02.2017г. по гр. дело №939 от 2016г.
Решение №1005 от 16.02.2017г. по гр. дело №21 от 2017г.
Протоколно определение №995 от 15.02.2017г. по гр. дело №1161 от 2016г.
Определение №984 от 15.02.2017г. по гр. дело №435 от 2016г.
Решение №983 от 14.02.2017г. по гр. дело №98 от 2017г.
Определение №975 от 14.02.2017г. по гр. дело №435 от 2016г.
Определение №971 от 14.02.2017г. по гр. дело №30 от 2017г.
Протоколно определение №969 от 14.02.2017г. по гр. дело №1364 от 2016г.
Решение №968 от 14.02.2017г. по гр. дело №1350 от 2016г.
Решение №956 от 13.02.2017г. по гр. дело №1007 от 2016г.
Решение №955 от 13.02.2017г. по гр. дело №1144 от 2016г.
Решение №951 от 13.02.2017г. по гр. дело №1010 от 2016г.
Решение №950 от 13.02.2017г. по гр. дело №969 от 2016г.
Решение №949 от 13.02.2017г. по гр. дело №144 от 2015г.
Определение №873 от 10.02.2017г. по гр. дело №25 от 2017г.
Решение №863 от 09.02.2017г. по гр. дело №402 от 2016г.
Решение №849 от 09.02.2017г. по гр. дело №11 от 2003г.
Определение №848 от 09.02.2017г. по гр. дело №131 от 2017г.
Решение №838 от 08.02.2017г. по гр. дело №1172 от 2016г.
Решение №836 от 08.02.2017г. по гр. дело №1188 от 2016г.
Решение №835 от 08.02.2017г. по гр. дело №492 от 2016г.
Решение №829 от 08.02.2017г. по гр. дело №1280 от 2016г.
Решение №826 от 08.02.2017г. по гр. дело №1287 от 2016г.
Решение №824 от 08.02.2017г. по гр. дело №913 от 2016г.
Решение №813 от 08.02.2017г. по гр. дело №45 от 2017г.
Определение №811 от 08.02.2017г. по гр. дело №13 от 2017г.
Определение №804 от 08.02.2017г. по гр. дело №89 от 2017г.
Решение №803 от 07.02.2017г. по гр. дело №961 от 2016г.
Решение №801 от 07.02.2017г. по гр. дело №1138 от 2016г.
Решение №796 от 07.02.2017г. по адм. гр. дело №10 от 2016г.
Решение №783 от 06.02.2017г. по гр. дело №941 от 2016г.
Определение №780 от 06.02.2017г. по гр. дело №1132 от 2016г.
Решение №757 от 03.02.2017г. по гр. дело №843 от 2016г.
Решение №756 от 03.02.2017г. по гр. дело №1053 от 2016г.
Решение №755 от 03.02.2017г. по гр. дело №1032 от 2016г.
Решение №754 от 03.02.2017г. по гр. дело №993 от 2016г.
Решение №751 от 03.02.2017г. по гр. дело №992 от 2016г.
Решение №749 от 03.02.2017г. по гр. дело №41 от 2017г.
Решение №734 от 02.02.2017г. по гр. дело №1173 от 2016г.
Решение №733 от 02.02.2017г. по гр. дело №1103 от 2016г.
Решение №732 от 03.02.2017г. по гр. дело №997 от 2016г.
Определение №731 от 02.02.2017г. по гр. дело №1320 от 2015г.
Определение №730 от 02.02.2017г. по гр. дело №772 от 2016г.
Определение №728 от 02.02.2017г. по гр. дело №681 от 2016г.
Определение №727 от 02.02.2017г. по гр. дело №614 от 2016г.
Определение №726 от 02.02.2017г. по гр. дело №497 от 2016г.
Определение №725 от 02.02.2017г. по гр. дело №1008 от 2016г.
Протоколно определение №722 от 02.02.2017г. по гр. дело №1094 от 2016г.
Определение №718 от 01.02.2017г. по гр. дело №1102 от 2016г.
Определение №711 от 01.02.2017г. по гр. дело №1281 от 2016г.
Определение №710 от 01.02.2017г. по адм. гр. дело №6 от 2016г.
Определение №707 от 01.02.2017г. по гр. дело №1007 от 2014г.


2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР