Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
октомври 2019 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
октомври 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА    март 2016 г.  
 Актове по граждански дела - март 2016 г.

Уважаеми посетители, ако забележите несъответствие или нередности в публикуваните актове, моля сигнализирайте на e-mail: rs_razlog@abv.bg, или на тел. 0747 80183
Решение №1948 от 31.03.2016г. по гр. дело №202 от 2016г.
Решение №1946 от 31.03.2016г. по гр. дело №960 от 2015г.
Решение №1944 от 31.03.2016г. по гр. дело №1147 от 2013г.
Определение №1877 от 29.03.2016г. по гр. дело №5 от 2016г.
Решение №1882 от 29.03.2016г. по гр. дело №1135 от 2015г.
Решение №1880 от 29.03.2016г. по гр. дело №906 от 2015г.
Решение №1872 от 29.03.2016г. по гр. дело №1134 от 2015г.
Решение №1871 от 29.03.2016г. по гр. дело №1153 от 2015г.
Решение №1869 от 29.03.2016г. по гр. дело №774 от 2015г.
Протоколно Определение №1820 от 28.03.2016г. по гр. дело №958 от 2015г.
Решение №1819 от 25.03.2016г. по гр. дело №239 от 2014г.
Определение №1818 от 25.03.2016г. по гр. дело №202 от 2015г.
Решение №1807 от 25.03.2016г. по гр. дело №4 от 2016г.
Решение №1806 от 25.03.2016г. по гр. дело №1207 от 2015г.
Определение №1805 от 25.03.2016г. по адм. гр. дело №2 от 2016г.
Решение №1802 от 24.03.2016г. по гр. дело №1002 от 2015г.
Решение №1745 от 23.03.2016г. по адм. гр. дело №1 от 2015г.
Определение №1743 от 23.03.2016г. по гр. дело №601 от 2015г.
Определение №1741 от 23.03.2016г. по гр. дело №1308 от 2015г.
Определение №1740 от 23.03.2016г. по гр. дело №125 от 2016г.
Определение №1731 от 23.03.2016г. по гр. дело №1199 от 2015г.
Решение №1723 от 23.03.2016г. по гр. дело №16 от 2016г.
Протоколно Определение №1717 от 22.03.2016г. по гр. дело №100 от 2015г.
Определение №1716 от 22.03.2016г. по гр. дело №672 от 2015г.
Протоколно Определение №1713 от 22.03.2016г. по гр. дело №539 от 2011г.

Протоколно Определение №1699 от 22.03.2016г. по гр. дело №1175 от 2015г.
Решение №1685 от 22.03.2016г. по гр. дело №1273 от 2015г.
Решение №1678 от 21.03.2016г. по гр. дело №818 от 2015г.
Решение №1648 от 19.03.2016г. по гр. дело №639 от 2015г.
Решение №1645 от 18.03.2016г. по гр. дело №1119 от 2015г.
Решение №1644 от 18.03.2016г. по гр. дело №1191 от 2015г.
Определение №1643 от 18.03.2016г. по гр. дело №1272 от 2015г.
Определение №1639 от 18.03.2016г. по гр. дело №1181 от 2015г.
Определение №1629 от 18.03.2016г. по гр. дело №26 от 2015г.
Протоколно Определение №1611 от 17.03.2016г. по гр. дело №91 от 2016г.
Решение №1599 от 17.03.2016г. по гр. дело №1098 от 2015г.
Решение №1598 от 17.03.2016г. по гр. дело №1085 от 2015г.
Решение №1595 от 17.03.2016г. по гр. дело №1070 от 2015г.
Определение №1594 от 17.03.2016г. по гр. дело №121 от 2016г.
Решение №1579 от 16.03.2016г. по гр. дело №898 от 2015г.
Протоколно Определение №1575 от 16.03.2016г. по адм. гр. дело №11 от 2015г.
Разпореждане №1554 от 15.03.2016г. по адм. гр. дело №9 от 2015г.
Решение №1545 от 15.03.2016г. по гр. дело №924 от 2015г.
Решение №1543 от 15.03.2016г. по гр. дело №1195 от 2015г.
Решение №1542 от 15.03.2016г. по гр. дело №1136 от 2015г.
Решение №1540 от 14.03.2016г. по гр. дело №545 от 2015г.
Протоколно Определение №1494 от 11.03.2016г. по гр. дело №1130 от 2015г.
Решение №1489 от 11.03.2016г. по гр. дело №112 от 2015г.
Решение №1445 от 10.03.2016г. по гр. дело №1068 от 2015г.
Решение №1444 от 10.03.2016г. по гр. дело №1062 от 2015г.
Решение №1443 от 10.03.2016г. по гр. дело №1151 от 2015г.
Решение №1440 от 09.03.2016г. по гр. дело №569 от 2014г.
Решение №1430 от 09.03.2016г. по гр. дело №1117 от 2015г.
Решение №1428 от 09.03.2016г. по гр. дело №1118 от 2015г.
Решение №1424 от 09.03.2016г. по гр. дело №1123 от 2015г.
Решение №1420 от 09.03.2016г. по гр. дело №991 от 2015г.
Протоколно Определение №1415 от 09.03.2016г. по гр. дело №62 от 2016г.
Протоколно Определение №1400 от 08.03.2016г. по гр. дело №582 от 2014г.
Решение №1346 от 07.03.2016г. по гр. дело №1293 от 2015г.
Решение №1345 от 07.03.2016г. по гр. дело №1292 от 2015г.
Решение №1324 от 07.03.2016г. по гр. дело №1148 от 2015г.
Решение №1323 от 07.03.2016г. по гр. дело №1147 от 2015г.
Решение №1322 от 07.03.2016г. по гр. дело №1146 от 2015г.
Определение №1280 от 02.03.2016г. по гр. дело №504 от 2014г.
Протоколно Определение №1270 от 01.03.2016г. по гр. дело №1039 от 2015г.
Решение №1269 от 01.03.2016г. по гр. дело №987 от 2015г.
Определение №1260 от 01.03.2016г. по гр. дело №6 от 2016г.
Решение №1259 от 01.03.2016г. по гр. дело №912 от 2015г.
Решение №1253 от 01.03.2016г. по гр. дело №1078 от 2015г.
Решение №1248 от 01.03.2016г. по гр. дело №1019 от 2015г.
Решение №1247 от 01.03.2016г. по гр. дело №1069 от 2015г.
Решение №1246 от 01.03.2016г. по гр. дело №1014 от 2015г.


2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР