Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
октомври 2019 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
октомври 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 СЪДЕБНИ АКТОВЕ за 2016 г.    май 2015 г.  
 Актове по граждански дела - май 2015 г.

Уважаеми посетители, ако забележите несъответствие или нередности в публикуваните актове, моля сигнализирайте на e-mail: rs_razlog@abv.bg, или на тел. 0747 80183
Решение №2611 от 29.05.2015г. по гр. дело №183 от 2014г.
Решение №2610 от 29.05.2015г. по гр. дело №1183 от 2013г.
Решение №2609 от 29.05.2015г. по гр. дело №242 от 2014г.
Решение №2607 от 29.05.2015г. по гр. дело №1306 от 2014г.
Решение №2582 от 29.05.2015г. по гр. дело №1 от 2015г.
Решение №2581 от 28.05.2015г. по гр. дело №89 от 2015г.
Определение №2579 от 28.05.2015г. по гр. дело №310 от 2015г.
Определение №2575 от 28.05.2015г. по гр. дело №396 от 2015г.
Определение №2476 от 22.05.2015г. по гр. дело №353 от 2015г.
Протоколно Определение №2454 от 21.05.2015г. по гр. дело №281 от 2015г.
Решение №2451 от 20.05.2015г. по гр. дело №426 от 2013г.
Решение №2450 от 20.05.2015г. по гр. дело №46 от 2015г.
Решение №2446 от 20.05.2015г. по гр. дело №1088 от 2014г.
Определение №2439 от 19.05.2015г. по гр. дело №388 от 2013г.
Решение №2401 от 18.05.2015г. по гр. дело №1119 от 2013г.
Решение №2396 от 18.05.2015г. по гр. дело №1012 от 2014г.
Решение №2395 от 18.05.2015г. по гр. дело №244 от 2015г.
Решение №2394 от 18.05.2015г. по гр. дело №155 от 2015г.
Решение №2393 от 18.05.2015г. по гр. дело №106 от 2015г.
Протоколно Определение №2383 от 14.05.2015г. по гр. дело №276 от 2015г.
Протоколно Определение №2346 от 14.05.2015г. по гр. дело №395 от 2014г.
Решение №2344 от 14.05.2015г. по гр. дело №1446 от 2010г.
Решение №2305 от 13.05.2015г. по гр. дело №1146 от 2014г.
Протоколно Определение №2291 от 13.05.2015г. по гр. дело №5 от 2015г.
Решение №2288 от 13.05.2015г. по гр. дело №1310 от 2014г.
Решение №2287 от 13.05.2015г. по гр. дело №148 от 2015г.
Решение №2286 от 13.05.2015г. по гр. дело №147 от 2015г.
Решение №2285 от 12.05.2015г. по гр. дело №179 от 2015г.
Решение №2280 от 12.05.2015г. по гр. дело №674 от 2014г.
Решение №2278 от 12.05.2015г. по гр. дело №173 от 2013г.
Определение №2275 от 12.05.2015г. по гр. дело №664 от 2014г.
Решение №2266 от 12.05.2015г. по гр. дело №158 от 2014г.
Протоколно Определение №2250 от 12.05.2015г. по гр. дело №277 от 2015г.
Решение №2241 от 11.05.2015г. по гр. дело №34 от 2015г.
Решение №2239 от 11.05.2015г. по гр. дело №114 от 2015г.
Решение №2237 от 11.05.2015г. по гр. дело №1281 от 2014г.
Решение №2219 от 11.05.2015г. по гр. дело №614 от 2013г.
Решение №2183 от 07.05.2015г. по гр. дело №831 от 2014г.
Решение №2179 от 07.05.2015г. по гр. дело №785 от 2014г.
Протоколно Определение №2177 от 07.05.2015г. по гр. дело №1135 от 2014г.
Протоколно Определение №2176 от 07.05.2015г. по гр. дело №1064 от 2014г.
Протоколно Определение №2175 от 07.05.2015г. по гр. дело №603 от 2014г.
Протоколно Определение №2174 от 07.05.2015г. по гр. дело №562 от 2014г.
Протоколно Определение №2173 от 04.05.2015г. по гр. дело №137 от 2015г.
Протоколно Определение №2172 от 04.05.2015г. по гр. дело №136 от 2015г.
Протоколно Определение №2169 от 07.05.2015г. по гр. дело №325 от 2015г.
Определение №2141 от 04.05.2015г. по гр. дело №164 от 2015г.
Протоколно Определение №2123 от 04.05.2015г. по гр. дело №159 от 2015г.

2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР