Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
октомври 2019 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
октомври 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 СЪДЕБНИ АКТОВЕ за 2016 г.    октомври 2014 г.  
 Актове по граждански дела - октомври 2014 г.

Уважаеми посетители, ако забележите несъответствие или нередности в публикуваните актове, моля сигнализирайте на e-mail: rs_razlog@abv.bg, или на тел. 0747 80183
Определение №4525 от 31.10.2014г. по гр. дело №876 от 2014г.
Решение №4510 от 30.10.2014г. по гр. дело №705 от 2014г.
Решение №4509 от 31.10.2014г. по адм. гр. дело №3 от 2014г.
Решение №4507 от 31.10.2014г. по гр. дело №911 от 2014г.
Решение №4505 от 31.10.2014г. по гр. дело №1009 от 2014г.
Решение №4503 от 30.10.2014г. по гр. дело №703 от 2014г.
Решение №4490 от 30.10.2014г. по гр. дело №219 от 2014г.
Определение №4473 от 29.10.2014г. по гр. дело №865 от 2014г.
Протоколно Определение №4469 от 28.10.2014г. по гр. дело №649 от 2014г.
Протоколно Определение №4466 от 28.10.2014г. по гр. дело №648 от 2014г.
Решение №4462 от 28.10.2014г. по гр. дело №693 от 2014г.
Решение №4461 от 28.10.2014г. по гр. дело №692 от 2014г.
Решение №4460 от 28.10.2014г. по гр. дело №691 от 2014г.
Решение №4457 от 28.10.2014г. по гр. дело №691 от 2014г.
Решение №4456 от 28.10.2014г. по гр. дело №689 от 2014г.
Решение №4455 от 28.10.2014г. по гр. дело №688 от 2014г.
Решение №4454 от 28.10.2014г. по гр. дело №574 от 2014г.
Определение №4449от 27.10.2014г. по гр. дело №927 от 2014г.
Определение №4445от 27.10.2014г. по гр. дело №357 от 2014г.
Решение №4436 от 27.10.2014г. по гр. дело №1392 от 2012г.
Решение №4433 от 27.10.2014г. по гр. дело №121 от 2013г.
Решение №4420 от 24.10.2014г. по гр. дело №681 от 2014г.
Решение №4419 от 24.10.2014г. по гр. дело №526 от 2014г.
Протоколно Определение №4403 от 22.10.2014г. по гр. дело №727 от 2014г.
Протоколно Определение №4398 от 23.10.2014г. по гр. дело №769 от 2014г.
Протоколно Определение №4377 от 20.10.2014г. по гр. дело №478 от 2014г.
Решение №4352 от 20.10.2014г. по гр. дело №413 от 2014г.
Протоколно Определение №4315 от 20.10.2014г. по гр. дело №607 от 2014г.
Решение №4305 от 20.10.2014г. по гр. дело №448 от 2014г.
Протоколно Определение №4303 от 20.10.2014г. по гр. дело №726 от 2014г.
Решение №4297 от 20.10.2014г. по гр. дело №798 от 2014г.
Определение №4293от 20.10.2014г. по адм. гр. дело №9 от 2014г.
Определение №4277от 17.10.2014г. по гр. дело №422 от 2014г.
Протоколно Определение №4265 от 15.10.2014г. по гр. дело №731 от 2014г.
Решение №4259 от 16.10.2014г. по гр. дело №612 от 2013г.
Определение №4248от 16.10.2014г. по гр. дело №760 от 2014г.
Решение №4244 от 15.10.2014г. по гр. дело №660 от 2014г.
Решение №4243 от 15.10.2014г. по гр. дело №659 от 2014г.
Решение №4242 от 15.10.2014г. по гр. дело №661 от 2014г.
Протоколно Определение №4225 от 15.10.2014г. по гр. дело №1137 от 2012г.
Протоколно Определение №4222 от 15.10.2014г. по адм. гр. дело №6 от 2014г.
Решение №4192 от 13.10.2014г. по гр. дело №916 от 2013г.
Решение №4184 от 13.10.2014г. по гр. дело №687 от 2014г.
Определение №4160от 09.10.2014г. по гр. дело №701 от 2014г.
Определение №4159от 09.10.2014г. по гр. дело №677 от 2014г.
Решение №4157 от 09.10.2014г. по гр. дело №754 от 2014г.
Решение №4154 от 09.10.2014г. по гр. дело №793 от 2014г.
Протоколно Определение №4143 от 08.10.2014г. по гр. дело №544 от 2014г.
Решение №4136 от 08.10.2014г. по гр. дело №1284 от 2013г.
Протоколно Определение №4130 от 08.10.2014г. по гр. дело №663 от 2014г.
Решение №4129 от 08.10.2014г. по гр. дело №301 от 2014г.
Протоколно Определение №4078 от 06.10.2014г. по гр. дело №609 от 2014г.
Протоколно Определение №4077 от 06.10.2014г. по гр. дело №608 от 2014г.
Решение №4083 от 06.10.2014г. по гр. дело №535 от 2014г.
Определение №4065от 03.10.2014г. по гр. дело №392 от 2014г.
Протоколно Определение №4055 от 02.10.2014г. по гр. дело №382 от 2014г.


2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР