Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
октомври 2019 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
октомври 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 СЪДЕБНИ АКТОВЕ за 2016 г.    юни 2014 г.  
 Актове по граждански дела - юни 2014 г.

Уважаеми посетители, ако забележите несъответствие или нередности в публикуваните актове, моля сигнализирайте на e-mail: rs_razlog@abv.bg, или на тел. 0747 80183
Решение №2689 от 30.06.2014г. по гр. дело №618 от 2013г.
Решение №2650 от 27.06.2014г. по гр. дело №94 от 2014г.
Решение №2649 от 27.06.2014г. по гр. дело №158 от 2014г.
Протоколно определение №2627 от 26.06.2014г. по гр. дело №1005 от 2013г.
Протоколно определение №2626 от 26.06.2014г. по гр. дело №899 от 2013г.
Протоколно определение №2625 от 26.06.2014г. по гр. дело №1004 от 2013г.
Протоколно определение №2623 от 26.06.2014г. по гр. дело №1003 от 2013г.
Решение №2615 от 25.06.2014г. по гр. дело №46 от 2014г.
Решение №2556 от 23.06.2014г. по гр. дело №1195 от 2012г.
Определение №2553 от 23.06.2014г. по гр. дело №429 от 2014г.
Определение №2540 от 23.06.2014г. по гр. дело №1152 от 2013г.
Решение №2504 от 19.06.2014г. по адм. гр. дело №14 от 2013г.
Решение №2502 от 19.06.2014г. по гр. дело №190 от 2014г.
Протоколно определение №2496 от 19.06.2014г. по гр. дело №1006 от 2013г.
Протоколно определение №2495 от 19.06.2014г. по гр. дело №1002 от 2013г.
Решение №2493 от 19.06.2014г. по гр. дело №13 от 2012г.
Протоколно определение №2492 от 19.06.2014г. по гр. дело №761 от 2013г.
Протоколно определение №2490 от 19.06.2014г. по гр. дело №757 от 2013г.
Протоколно определение №2488 от 19.06.2014г. по гр. дело №755 от 2013г.
Определение №2486 от 18.06.2014г. по гр. дело №7 от 2014г.
Определение №2484 от 18.06.2014г. по гр. дело №2266 от 2011г.
Определение №2483 от 18.06.2014г. по гр. дело №9 от 2014г.
Решение №2468 от 18.06.2014г. по гр. дело №264 от 2014г.
Решение №1111 от 18.06.2014г. по гр. дело №1380 от 2013г.
Решение №2465 от 17.06.2014г. по гр. дело №298 от 2014г.
Определение №2464 от 17.06.2014г. по гр. дело №406 от 2014г.
Определение №2461 от 17.06.2014г. по гр. дело №172 от 2013г.
Решение №2451 от 17.06.2014г. по гр. дело №179 от 2013г.
Решение №2440 от 16.06.2014г. по гр. дело №238 от 2014г.
Решение №2439 от 16.06.2014г. по гр. дело №253 от 2014г.
Определение №2427 от 13.06.2014г. по гр. дело №290 от 2014г.
Решение №2426 от 13.06.2014г. по гр. дело №257 от 2014г.
Решение №2423 от 13.06.2014г. по гр. дело №473 от 2014г.
Решение №2422 от 13.06.2014г. по гр. дело №479 от 2014г.
Определение №2421 от 13.06.2014г. по гр. дело №446 от 2014г.
Определение №2420 от 13.06.2014г. по гр. дело №445 от 2014г.
Определение №2411 от 13.06.2014г. по гр. дело №241 от 2014г.
Решение №2374 от 11.06.2014г. по гр. дело №36 от 2014г.
Решение №2368 от 11.06.2014г. по гр. дело №124 от 2014г.
Решение №2367 от 11.06.2014г. по гр. дело №434 от 2014г.
Решение №2366 от 11.06.2014г. по гр. дело №282 от 2014г.
Решение №2365 от 11.06.2014г. по гр. дело №162 от 2014г.
Определение №2326 от 09.06.2014г. по гр. дело №375 от 2014г.
Решение №2299 от 06.06.2014г. по гр. дело №1213 от 2013г.
Определение №2298 от 06.06.2014г. по гр. дело №1213 от 2013г.
Определение №2253 от 05.06.2014г. по гр. дело №427 от 2014г.
Решение №2252 от 05.06.2014г. по гр. дело №381 от 2014г.
Решение №2234 от 04.06.2014г. по гр. дело №196 от 2014г.
Решение №2233 от 04.06.2014г. по гр. дело №252 от 2014г.
Решение №2232 от 04.06.2014г. по гр. дело №362 от 2014г.
Решение №2223 от 03.06.2014г. по гр. дело №47 от 2013г.
Определение №2222 от 03.06.2014г. по гр. дело №463 от 2014г.
Решение №2219 от 03.06.2014г. по гр. дело №9 от 2014г.
Определение №2199 от 02.06.2014г. по гр. дело №1314 от 2012г.


2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР