Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2020 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 
 898651 
 НАЧАЛО  
 Начало
Добре дошли в сайта на Районен съд гр. Разлог!

РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ ВЕЧЕ ИМА НОВ САЙТ. ВИЖТЕ ГО ТУК.

      На страниците на сайта ще Ви запознаем със структурата, организацията и дейността на Районен съд Разлог.     Тук може да намерите информация за службите в съда, графика на съдебните заседания, постановените съдебни актове, съдебни бланки и формуляри, новини, съобщения и обяви, отчетни доклади, обявления за публични продажби по изпълнителни дела, как да получите правна помощ и други.
     Стремежа ни е да бъдем по-прозрачни, по-близо и по-достъпни за Вас, да увеличим услугите и улесним решаването на важни за Вас въпроси в тази сфера.
     Във връзка с това можете по желание да дадете своето мнение или предложение тук, то е важно да нас.

Често използвани връзки... 

    Е Д И Н Е Н  П О Р Т А Л  З А  Е Л Е К Т Р О Н Н О  П Р А В О С Ъ Д И Е    
    Н А С Р О Ч Е Н И  С Ъ Д Е Б Н И  З А С Е Д А Н И Я    
    П У Б Л И К У В А Н И  С Ъ Д Е Б Н И  А К Т О В Е    
    Н О В И Н И  І  С Ъ О Б Щ Е Н И Я  І  О Б Я В И    
    Б Л А Н К И,  Ф О Р М У Л Я Р И    
    С Л У Ж Б И    
    ДРУГИ    
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на Районен съд - Разлог през 2018 г.
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на РС към НССС при Районен съд Разлог през 2018 г.
Първи етап от конкурса за свободно работно място за "Главен счетоводител".
вижте повече в секция "Свободни работни места"
За повече информация вижте в сеНа 21.11.2019 г., за втора поредна година съдебните служители от РС на НССС при Районен съд - Разлог почетоха големия празник на християнското семейство и младеж с ...
Оставиха в ареста двамата мъже от Разлог, обвинени в изнасилване на малолетна...

На 12.04.2019 г. в обявения за Ден на отворените врати под надслов...

Районен съд - Разлог обявява 12.04.2019 г. за Ден на отворени врати под надслов...

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ обяви конкурс за есе на тема...
На 21.11.2018 г. - деня на християнското семейство и младеж, регионалната секция на НССС при Районен съд гр. Разлог се присъедини към инициативата на регионална секция на НССС при Софийски градски съд и организира кулинарна изложба с дегустация и награди...
64 съдебни служители взеха участие в обучение на тема: "Административни документи и административно обслужване на граждани"ортанизирано по инициатива на регионалната секция на НССС към Районен съд - Разлог на 20 и 21.10.2018 г. в местността "Цигов чарк"... 
За пореден път в съдебната палата на Районен съд гр. Разлог, на 22.06.2018 г., по инициатива на регионалната секция на НССС при Районен съд - Разлог, се проведе обучение на тема:...
вижте повече в секция "Новини"
  Уважаеми граждани и представители на медии, Районен съд - Разлог обявява 13.03.2018 г. за Дена на отворени врати, по повод 16.04.2018 г. - Деня на конституцията, юриста и съдебния служител.

По инициатива на съдебните служители - членове на Регионална секция на НССС при Районен съд - Разлог, по случай 22-ри март, се организира и състоя екскурзионен уикенд...
вижте повече в секция "Новини"
На 16.02.2018 г. (петък), по случай 17 години от учредяване на НССС в България, членовете на Регионална секция на НССС при Районен съд гр. Разлог...
вижте повече в секция "Новини"
На 24.04.2017 г., за поредна година членовете на Регионалната секция на НССС при Районен съд - Разлог поеха благотворителна инициатива...
вижте повече в секция "Новини"
Районен съд - Разлог за пореден път получи похвала - вижте я тук

СПРАВКИ ПО ДЕЛА на тел.: 0747 80 183
 
 
 
 


НССС 
Национално Сдружение на Съдебните Служители
Е-ПОРТАЛ 
Единен портал за електронно правосъдие
Нотариална колегия 
Нотариална колегия
Адвокатска колегия 
Адвокатска колегия

Съдебни заседатели 
Списък на съдебните заседатели
Вещи лица 
Вещи лица
НИП 
Национален институт на правосъдието
Полезни връзки 
Връзки към други съдилища
АНКЕТА 
Изследване сред граждани и адвокати
МНЕНИЯ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
СИГНАЛИ за КОРУПЦИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 
Свободни работни места
материали от семинари и обучения на съдиите 
Материали от семинари на съдиите
2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР