П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2253

 

Номер   2253

Година   15.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200246

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от днешното съдебно заседание споразумение между адвокат Т.М. от АК-Б. – защитник на обвиняемия К.И.К. и И.К. – мл. прокурор при РП-Р. за решаване на бързо производство №3794зм - 110/2019 г. по описа на РУ-Б. при ОДМВР-Б., наблюдателно производство №580/2019 г. по описа на РП-Р., с което обвиняемият К.И.К. - роден на 07.08.1968 г. в Г.Б., О.Б., О.Б., с адрес: с.Г., О.С., О.С., българин, български гражданин, женен, средно образование, реабилитиран, безработен, с ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН, затова че на 28.04.2019 г. около 00.00 часа в Г.Б., о.Б. по у.„О.П.“, в посока У.„Б.“, в района на У.„П.“ е управлявал МПС - лек автомобил марка „Ф.”, модел „Ф.“ с рег.№*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,12 на хиляда, установено по надлежния ред, предвиден в Наредба № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, а именно с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 с фабричен №ARBB 0019 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание на чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, вр. чл.47, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия К.И.К. следните наказания:

- лишаване от свобода за срок от 4 месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години;

- глоба от 100.00 лева.

На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия се налага наказание:

- лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца.

ПРЕКРАТЯВА производството по н.о.х.д №246 по описа за 2019 г.  на РС-..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Председател:.................................................