Р Е Ш Е Н И Е    3451

 

Номер   3451

Година   07.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20161240200361

по  описа  за

2016

година

 

ПРИЗНАВА обвиняемият С.И.Ш. - роден на 03.12.1984 г. в г.Я., жител и живущ в г.Я., о.Я., У.„Б.”№2, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН*, ЗА ВИНОВЕН, в това че: на 31.08.2014 г., към 14.30 часа, на път ІІ-84, в района на 71,5 км. в с.Ч.м., о.Я., О.Б., като правоспособен водач на МПС, управлявайки лек автомобил марка и модел „О.А." с peг. №*, собственост на М.И.М. от с.К., О.П., ЕГН*, движейки се в посока към г.В. е нарушил правилата за движение, предвидени в ЗДвП и установени в чл.16, ал.1 от ЗДвП: „На пътно платно с двупосочно движение на водача на ППС е забранено:

1. когато платното за движение има две пътни ленти - да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне", в резултат на което допуснал ПТП с посочения лек автомобил и по непредпазливост причинил и настъпила телесна повреда на повече от едно лице, а именно:

Средна телесна повреда на А.Ю.М. от г.Я., о.Я., ЕГН*, изразяваща се в открито счупване на лява подбедрица, довела до трайно затруднение в движението на левия долен крайник;

Средна телесна повреда на К.А.Т., роден на 12.07.1970 в г.Р., А., изразяваща се в счупване на левите напречни израстъци на първи и втори поясни прешлена, довели до трайно затруднение в движението на снагата;

Средна телесна повреда на З.С.Р. от г.Я., ЕГН*, изразяваща се в счупване на лявата бедрена кост на две места, довела до трайно затруднение в движението на левия долен крайник и избиване на втори долен десен зъб, довела до затруднение на дъвченето във фазата на отхапването и говоренето.

Средна телесна повреда на Х.Б., родена на 16.11.1958 г. в г.Р., А., изразяваща се в счупване на хирургичната шийка на дясна раменна кост и пукване на лявата лъчева кост в дисталната част, довела до трайно затрудняване в движението но десния горен крайник и левия горен крайник - престъпление по чл.343, ал.3, алт. IV, б„а", пр.II, вр. с чл.342, ал.1, пр.III от НK, вр. с чл.16, ал.1 от ЗДвП, поради което и на основание чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност, като му налага адм. наказание „глоба” от 2`000.00 лева.

На основание чл.343 г от НК, вр. с чл.343, ал.3, алт. IV, б„а", пр.II, вр. с чл.342, ал.1, пр.III от НK, вр. с чл.16, ал.1 от ЗДвП и вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, НАЛАГА на обвиняемият С.И.Ш. наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 16 месеца.

ОСЪЖДА С.И.Ш. със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР-Б. сумата от 983,48 лева, представляващи разноски за експерти.

Решението подлежи на жалба и протест от страните в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС.

 

Районен съдия:……………………………………..

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 14.06.2016 г.

към РЕШЕНИЕ №3451 от 07.06.2016 г.

по НАК.Д. №361 от 2016 г. по описа на РС-Разлог

 

Производството е по реда на чл.247 и сл. от НПК. Образувано е по внесено постановление от РП-Р., с което обвиняемият С.И.Ш. е предаден на съд по обвинение за престъпление по чл.343, ал.3, алт. IV, б„а", пр.II, вр. с чл.342, ал.1, пр.III от НK, вр. с чл.16, ал.1 от ЗДвП, затова, че на 31.08.2014 г., към 14.30 часа, на път ІІ-84, в района на 71,5 км. в с.Ч.м., о.Я., О.Б., като правоспособен водач на МПС, управлявайки лек автомобил марка и модел „О.А." с peг. №*, собственост на М.И.М. от с.К., О.П., ЕГН*, движейки се в посока към г.В. е нарушил правилата за движение, предвидени в ЗДвП и установени в чл.16, ал.1 от ЗДвП: „На пътно платно с двупосочно движение на водача на ППС е забранено:

1. когато платното за движение има две пътни ленти - да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне", в резултат на което допуснал ПТП с посочения лек автомобил и по непредпазливост причинил и настъпила телесна повреда на повече от едно лице, а именно:

Средна телесна повреда на А.Ю.М. от г.Я., о.Я., ЕГН*, изразяваща се в открито счупване на лява подбедрица, довела до трайно затруднение в движението на левия долен крайник;

Средна телесна повреда на К.А.Т., роден на 12.07.1970 в г.Р., А., изразяваща се в счупване на левите напречни израстъци на първи и втори поясни прешлена, довели до трайно затруднение в движението на снагата;

Средна телесна повреда на З.С.Р. от г.Я., ЕГН*, изразяваща се в счупване на лявата бедрена кост на две места, довела до трайно затруднение в движението на левия долен крайник и избиване на втори долен десен зъб, довела до затруднение на дъвченето във фазата на отхапването и говоренето.

Средна телесна повреда на Х.Б., родена на 16.11.1958 г. в г.Р., А., изразяваща се в счупване на хирургичната шийка на дясна раменна кост и пукване на лявата лъчева кост в дисталната част, довела до трайно затрудняване в движението но десния горен крайник и левия горен крайник

Представени са и доказателствени материали /ДП №318/2014 г., по описа на РУ„П”-Р./, които според прокуратурата установяват посочените обстоятелства.

Обвиняемият - редовно призован, се явява лично, като не оспорва установената в постановлението фактическа обстановка. Не дава обяснения, а в последната си дума изразява съжаление за деянието си.

Защитникът му - адвокат К. излага довод, че повдигнатото обвинението е доказано. На следващо място излага довод, че наказанието следва да се определи към минимума. Като съображения изтъква смекчаващите вината обстоятелства, а именно оказаното съдействие за разкриване на обективната истина в хода на ДП, финансовото му състояние, както и полаганите от подзащитният и грижи за неговата майка.

Прокурор Д. поддържа постановлението на РП-Р., като навежда доводи, че установената в него фактическа обстановка, се доказва от събраните доказателства, писмени и гласни. Твърди, че обвиняемият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл чл.343, ал.3, алт. IV, б„а", пр.II, вр. с чл.342, ал.1, пр.III от НK, вр. с чл.16, ал.1 от ЗДвП. Пледира да се наложат наказания около минимума, които да бъдат съобразени със смекчаващите вината обстоятелства.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

В резултат на анализа на доказателствените материали, съдът приема за установени следните фактически обстоятелства:

С.И.Ш. е роден на 03.12.1984 г. в г.Я., жител и живущ в г.Я., о.Я., У.„Б.”№2, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН*. Същият не е освобождаван от наказателна отговорност и не му е налагано наказание по адм. ред. Правоспособен водач е на МПС, притежаващ свидетелство за управление на МПС №201342457/30.12.2014 г., категория „В".

На 31.08.2014 г, към 14.30 часа обвиняемият С.И.Ш. управлявал лек автомобил марка и модел „О.А." с per. №*, с който пътувал по път II - 84, в посока от г.Я. към г.В.. До него на предната дясна седалка пътувал свидетелят Ф.Т., а на задната седалка пътували свидетелите А.М. и З.Р.. В района на 71,5 км. в с.Ч.м., о.Я., О.Б. на влизане в селото, на десен завой, където пътят минавал през мост и където платното за движение било с две пътни ленти, без пред него в неговата лента за движение да има препятствие или друг автомобил, налагащи заобикаляне или изпреварване, навлязъл в лентата за насрещно движение. На това място била положена надлъжна хоризонтална маркировка Ml -„единична непрекъсната линия. Пътната настилка била от дребнозърнест асфалт без недостатъци и била суха. Дясната лепта за движение била покрита с допълнителен слой асфалт, който бил със 7 см. по-висок от асфалтовото покритие на лявата лента, за движение. В този момент в лентата за насрещно движение срещу автомобила, управлянан от обвиняемият се движел лек автомобил марка и модел „Ф.Т." с peг. №*, управляван от свидетелят Б.Б. и в който на предната седалка пътувал свидетелят К.Т., а на задната седалка пътували свидетелите Е.А. и Х.Б.. В този момент, когато последният автомобил се движел със скорост от 77 км. час, а лекият автомобил марка и модел „О.А." със скорост от 70 км. час, водачите на двата автомобила взаимно се забелязали, при което предприели маневра „спиране”. Въпреки същите последвал сблъсък между двата автомобила в лентата за движение на лекия автомобил марка и модел „Ф.Т.", в резултат на което същите се зацепили един в друг, след което завъртели около центъра на тежестта си, на определен ъгъл спрямо осевата линия на пътя, придвижили се на определено разстояние, след което и спрели.

На място пристигнали свидетелите В.К. и П.А., служители в РУ-Р., ПУ-Я.. Малко след това на място пристигнали и свидетелите К.Ш. и М.Ш., служители в УПБЗН-Я., към РСПБЗН.

В деня на деянието от водачите на двата автомобила, била взета кръвна проба, като от протоколите за химическа експертиза, се установява, че в кръвта, иззета от тях не е констатирано наличие на етилов алкохол.

На 31.08.2014 г. бил извършен оглед на местопроизшествието, като извършените измервания и констатации са фиксирани в надлежен протокол и фотоалбум. Фиксирано е местоположението и характеристиките на: района на настъпване на ПТП /вкл. състоянието на пътното платно/.

Видно от приетата по делото съдебно-медицинска експертиза, изготвена от вещото лице Ц.Г., на пострадалата А.М. било причинено счупване на лява подбедрица, довело до трайно затруднение на движението па левия долен крайник, което нараняване но своите медикобиологични признаци представлява средна телесна повреда по смисъла на чл.129 от НК.

Видно от приетата по делото съдебно-медицинска експертиза, изготвена от вещото лице Ц.Г., на пострадалия К.А.Т. било причинено счупване на левите напречни израстъци на първи и втори поясни прешлена, довело до трайно затруднение в движението на снагата, което нараняване по своите медикобиологични признаци представлява средна телесна повреда по смисъла на чл.129 от НК.

Видно от приетата по делото съдебно-медицинска експертиза, изготвена от вещото лице Ц.Г., на пострадалата З.С.Р. било причинено счупване на лявата бедрена кост на две места, които са довели до трайно затруднение в движението на левия долей крайник, което нараняване по своите медикобиологични признаци представлява средна телесна повреда по смисъла па чл.129 от НК.

Видно от приетата по делото съдебно-медицинска експертиза, изготвена от вещото лице Д.М., на пострадалата З.С.Р. било причинено избиване на втори долен десен зъб, което е довело до затруднение на дъвченето във фазата на отхапването и говоренето, което нараняване по своите медикобиологични признаци представлява средна телесна повреда по смисъла па чл.129 от НК.

Видно от приетата по делото съдебно-медицинска експертиза, изготвена от вещото лице Ц.Г., на пострадалия Х.Б. било причинено счупване на хирургичната шийка на дясна раменна кост и пукване на лявата лъчева кост в дисталната част, които са довели до трайно затрудняване в движението на десния горен крайник и левия горен крайник, които наранявания по своите медикобиологични признаци представлява средна телесна повреда по смисъла па чл.129 от НК.

В хода па разследването е назначена и извършена съдебно-автотехническа експертиза, по която вещото лице М.М. дава заключение, че след преодоляване на десен завой, обвиняемият С.Ш. е навлязъл в насрещната лента за движение, като не е забелязал движещия се там лек автомобили марка и модел „Ф.Т." е per. №*, въпреки че е имал възможност да го забележи преди навлизане в насрещната лента, тъй като пряката видимост между автомобилите е била 180 метра.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства: показанията на свидетелите Ф.Т., А.М., З.Р., Б.Б., К.Т., Е.А., Х.Б., В.К., П.А., К.Ш. и М.Ш., писмените доказателства - надлежно приобщени към доказателствения материал по реда на чл.283 НПК, вр. чл.378, ал.2 НПК, доказателства събрани в наказателното производство, както и заключенията по съдебно-медицински и съдебно-автотехническа експертизи.

Очертават се три групи свидетели, първите две от които са заинтересовани от изхода на делото. По същество обаче не се откриват съществени, дълбоки външни или вътрешни противоречия в съобщеното от свидетелите /и от трите групи/ по фактите, възприети от тях непосредствено и относими към предмета на доказване по смисъла на чл.102 НПК. Свидетелите са възприели последователно различни фази от развитието на процесният случай, като разгледани в тяхната съвкупност, показанията им дават ясна картина какво точно се е случило и показанията им във взаимовръзката си са логични, безпротиворечиви и кореспондират с установеното по делото. Ето защо съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите като логични и последователни. Поради изложеното не следва показанията на свидетелите да се обсъждат подробно.

Налице е унисон между показанията на свидетелите Ф.Т., А.М. и З.Р., от една страна, пътували в лекия автомобил управляван от обвиняемия и показанията на свидетелите Б.Б., К.Т., Е.А. и Х.Б., пътували в другия автомобил за основните факти на случилото се – за мястото и времето на деянието, пострадалите и дееца, както и атмосферните условия. Противоречието между показанията на първата група свидетели с тези на втората група свидетели не съществува. Ето защо съдът няма основание да не приеме за достоверни показанията на последните свидетелите, че автомобила им се е движел в собствената си лента, когато върху него е връхлетял този, управляван от обвиняемия, идвайки срещу тях в тяхната лента. Същите са подкрепени и от показанията на свидетелите Ф.Т., А.М. и З.Р., които са видели момента на удара и имат възприятия за случилото се малко преди това да стане факт.

Показанията на свидетелите В.К. и П.А., служители в РУ„П“-Р., са последователни и непротиворечиви и същите подробно възпроизвеждат случилото се след пристигането им на място на деянието. И двамата в служебното си качество са посетили инкриминираното място, но не са обсъждали с пътуващите в двата автомобила подробности вр. с инцидента.

Съдът кредитира и показанията на свидетелите К.Ш. и М.Ш., които в качеството си на служители в УПБЗН-Я., към РСПБЗН също са посетили мястото на деянието, като след като пострадалите са отведени за преглед, а автомобилите преместени са измили пътното платно.

Изложената фактическата обстановка се подкрепя и от писмените доказателства по делото, които кореспондират напълно с показанията на свидетелите. Съдът кредитира писмените доказателства, като непротиворечиви. От същите може да се направи несъмнен извод за гореизложената фактическа обстановка. Съдът не обсъжда приетия снимков материал по делото, изготвен от свидетеля Р.К., като го изключва от доказателствения материал, защото не е събран по предвидения от НПК ред.

Съдът кредитира и заключенията по съдебно-медицински и съдебно-автотехническа експертизи. Експертизите са изготвени съгласно процесуалните правила, безпристрастно и непротиворечиво, а заключенията са пълни и обосновани, поради което съдът ги кредитира изцяло.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че по делото се установи по несъмнен начин, че обвиняемият С.И.Ш. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението чл.343, ал.3, алт. IV, б„а", пр.II, вр. с чл.342, ал.1, пр.III от НK, вр. с чл.16, ал.1 от ЗДвП.

На първо място съдът е приел, че обект на престъплението са обществените отношения, свързани с транспорта и здравето на гражданите.

От обективна страна – на 31.08.2014 г., към 14.30 часа, на път ІІ-84, в района на 71,5 км. в с.Ч.м., о.Я., О.Б., обвиняемият С.И.Ш., е управлявал лек автомобил марка и модел „О.А." с peг. №*, собственост на М.И.М. от с.К., О.П., ЕГН*, движейки се в посока към г.В., което се установява от показанията на свидетелите Ф.Т., А.М. и З.Р..

От друга страна, същият е нарушил правилата за движение, предвидени в ЗДвП и установени в чл.16, ал.1 от ЗДвП, а именно: „На пътно платно с двупосочно движение на водача на ППС е забранено: 1. когато платното за движение има две пътни ленти - да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне", като е причинил ПТП, навлизайки в лентата за насрещно движение, без да е необходимост от изпреварване или заобикаляне.

Тези обстоятелства се установяват от приетата съдебно-автотехническа експертиза и показанията на свидетелите Ф.Т., А.М., З.Р., Б.Б., К.Т., Е.А. и Х.Б..

В резултат на това е причинил по непредпазливост средна телесна повреда на повече от едно лице, а именно, както следва:

Средна телесна повреда на А.Ю.М. от г.Я., о.Я., ЕГН*, изразяваща се в открито счупване на лява подбедрица, довела до трайно затруднение в движението на левия долен крайник;

Средна телесна повреда на К.А.Т., роден на 12.07.1970 в г.Р., А., изразяваща се в счупване на левите напречни израстъци на първи и втори поясни прешлена, довели до трайно затруднение в движението на снагата;

Средна телесна повреда на З.С.Р. от г.Я., ЕГН*, изразяваща се в счупване на лявата бедрена кост на две места, довела до трайно затруднение в движението на левия долен крайник и избиване на втори долен десен зъб, довела до затруднение на дъвченето във фазата на отхапването и говоренето.

Средна телесна повреда на Х.Б., родена на 16.11.1958 г. в г.Р., А., изразяваща се в счупване на хирургичната шийка на дясна раменна кост и пукване на лявата лъчева кост в дисталната част, довела до трайно затрудняване в движението но десния горен крайник и левия горен крайник.

Деянието е осъществено при наличието на квалифициращия признак, визиран в разпоредбата на чл.343, ал.3, алт. IV от НК, а именно - от деянието са настъпили съставомерни телесни повреди на повече от едно лице.

Налице е пряка причинно-следствена връзка между поведението на обвиняемият, настъпилото ПТП и уврежданията на здравето на пострадалите.

По този начин, обвиняемият е осъществил от обективна страна, всички елементи от състава на престъплението по чл.343, ал.3, алт. IV, б„а", пр.II, вр. с чл.342, ал.1, пр.III от НK, вр. с чл.16, ал.1 от ЗДвП.

На трето място, от съвкупния анализ на доказателствата по делото безспорно се установява, че субект на престъплението е обвиняемият С.И.Ш.. Това се потвърждава отново от показанията на свидетелите.

От субективна страна деянието е извършено по непредпазливост - налице е умишлено нарушаване на правилата за движение от обвиняемия при управлението на автомобила. Обвиняемия при извършването на тези действия не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици от деянието си - причиняването на средна телесна повреда на пострадалите, но в конкретния случай е бил длъжен и е могъл да ги предвиди - обвиняемия е в състояние в предвиди нарушаване на правилата за движение, да предвиди причиняването на телесно увреждане при нарушението на тези правила, бил е длъжен да стори това предвид допуснатите от него нарушения на правилата за движение.

Причини и мотиви за извършеното престъпление - несъобразяване на обвиняемия с изискванията на ЗДвП и ППЗДвП. Обществената опасност на този вид престъпления се обуславя от непосредствения обект на засягане.

При гореизложеното, съдът намира, че обвиняемия С.И.Ш., следва да бъде признат за виновен в извършване на престъпление по чл.343, ал.3, алт. IV, б„а", пр.II, вр. с чл.342, ал.1, пр.III от НK, вр. с чл.16, ал.1 от ЗДвП.

При определяне на наказанието съдът е счел, че са налице основанията на чл.78а НК, за освобождаване на обвиняемият от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343, ал.3, алт. IV, б„а", пр.II, вр. с чл.342, ал.1, пр.III от НK, вр. с чл.16, ал.1 от ЗДвП, с налагането на адм. наказание, защото извършеното от него престъпление се наказва с лишаване от свобода до пет г., същото е извършено непредпазливо, обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност, с деянието не са причинили съставомерни имуществени вреди.

При индивидуализация на наказанието на обвиняемият С.И.Ш. съдът обсъди като смекчаващи отговорността обстоятелства, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина в хода на ДП, както и тежкото му материално положение /не притежава недвижими имущество/. Отегчаващи отговорността му обстоятелства съдът не отчете.

Преценявайки всичко това, съдът освободи обвиняемият от наказателна отговорност, като му определи наказание глоба от 2`000.00 лева.

На основание чл.343 г от НК, вр. с чл.343, ал.3, алт. IV, б„а", пр.II, вр. с чл.342, ал.1, пр.III от НK, вр. с чл.16, ал.1 от ЗДвП и вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, съдът наложи на обвиняемият С.И.Ш. наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 16 месеца.

Обвиняемия беше осъден да заплати на РСГ-Р. и направените по делото разноски за експертизи от 983,48 лв.

Съдът счита, че наложеното наказание ще способства за изграждане у обвиняемият на устойчива мотивационно-волева система за спазване на установения правов ред и ще предотврати за в бъдеще извършването на престъпления, с което от своя страна ще се реализира както личната, така и генералната превенция – цели на наказанието по чл.36 НК.

 По изложените съображения съдът постанови решението си.

Съобщение за изготвени мотиви да се изпрати на страните, като се посочи, че в 7-дневен срок могат да изложат допълнителни съображения.

14.06.2016 г.

Районен съдия: …………………………………………