П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4049

 

Номер   4049

Година   28.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Антония Белчева

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20161240200461

по  описа  за

2016

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. Е.П.Я. – защитник на обвиняемия Р.С.К., и прокурор М. К., РП-Р. подписано в съдебно заседание от прокурор В.Ч., по дп№ 331 ЗМ-139/2016 г. по описа на РУ-Р. пр.пр.№ 780/2016 г. по описа на РП-Р. с което обв. Р.С.К., роден в Г.Г.Д. на 12.09.1997 г., с адрес: Г.Р., У.„.№51, българин, български гражданин, неженен, с начално образование, осъждан, безработен, с ЕГН* се е признал за ВИНОВЕН в това, че: на 19.04.2016 г. около 04.30 часа в Г.Р., о.Б., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот – отскубване на мрежа на комарник, монтиран на двукрилен прозорец на котелно помещение, находящо се на първи етаж на хотел „П.“, находящ се на У.„О.“№1,  е отнел чужди движими вещи, собственост на „Г.К.К ”ООД-Р. а именно: 89.00 лева в брой, от владението на Х.К.В. от с.Г.Д., о.Р. в качеството й на материално отговорно лице, като сервитьор и барман в х.„П.”, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен и е извършил деянието при условията на повторност, след като е осъждан за друго такова престъпление с влезли съдебно актове, както следва:

- влязла в сила на 12.04.2013 г. присъда №1515/28.03.2013 г., постановена по НОХД №118/2013 г. по описа на РСР. за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.3, пр.II от НК, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.26, ал.3, вр. ал.1 от НК, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, с която му е наложено наказание „Обществено порицание”;

- влязло в сила на 24.11.2014 г. протоколно определение №4902/24.11.2014 г., постановено по НОХД № 292/2014 г. по описа  на РСР. с което е одобрено споразумение за решаване на делото за извършено престъпление по чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, с което му е наложено наказание „ Обществено порицание”;

- влязло в сила на 16.12.2014 г. протоколно определение №5446/16.12.2014 г., постановено по НОХД №552/2014 г. по описа  на РСР. с което е одобрено споразумение за решаване на делото за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.7  от НК, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, с което му е наложено наказание „Пробация”;

- влязло в сила на 05.01.2015г. протоколно определение №18/05.01.2015 г., постановено по НОХД № 809/2014 г. по описа  на РСР. с което е одобрено споразумение за решаване на делото за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.7 от НК, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, вр. чл.28, ал.1 от НК, с което му е наложено наказание „Пробация”;

- влязло в сила на 01.03.2016 г. протоколно определение №1271/01.03.2016 г., постановено по НОХД № 309/2014 г. по описа  на РСР. с което е одобрено споразумение за решаване на делото за извършено престъпление по чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. ал.1 от НК, вр. чл.18, ал.1 от НК,  вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, с което му е наложено наказание „Обществено порицание“ –  престъпление по чл.195, ал.1, т.3, пр.ІІ и т.7 от НК, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и  на основание  чл.195, ал.1, т.3, пр.ІІ и т.7 от НК, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а, вр. чл.39, ал.1 от НК, на обвиняемия Р.С.К. се налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 10 месеца, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „строг“ режим.

На основание чл.59, ал.1 от НК ЗАЧИТА И ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият Р.С.К. е търпял МНО ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА е бил задържан с постановление на РРП до 72 часа, считано от 19.04.2016 г. до датата на привеждане в изпълнение на наложеното наказание, като 1 ден задържане се зачете за 1 ден ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ВРЪЩА веществени доказателства на собствениците им, както следва: един чифт спортни кожени обувки – на Р.С.К. от Г.Р. парче мрежа тип комарник – на „Г.К.К ”ООД-Р..

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемият Р.С.К., да заплати по сметката на ОД на МВР-Б., сумата  от 256.00 лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №461/2016г. по описа на РСР..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът служебно се занима с мярката за неотклонение взета спрямо обвиняемия и като взе предвид, че наказателното производство спрямо същия е приключило с влязъл в сила съдебен акт, с  който му е наложено наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което следва да изтърпи ефективно, намира че следва да потвърди мярката му за неотклонение ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА, която да действа до привеждане в изпълнение на наказанието. 

Водим от горното и на осн. чл.309, ал.1 от НПК, съдът

                            

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”, взета спрямо обвиняемия Р.С.К. по НОХ дело № 461 /2016 г. по описа на РРС .

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок пред БЛ.ОС по реда на глава 22 от НПК.

 

Районен съдия:.........................................................