П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4046

 

Номер   4046

Година   28.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Антония Белчева

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20161240200437

по  описа  за

2016

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. Т.К. – защитник на обвиняемия К.В.Б. и прокурор К.Ч. при РП-Р., по БП№183/2016 г. по описа на РУП-Р., наблюдателно производство №1025/2016 г. по описа на РП-Р. с което обв. К.В.Б., ЕГН*, роден на 27.11.1989г. в г.Р., О.Б., с адрес: г.Р., О.Б., У.„И.”№1., българин, български гражданин, неженен, средно образование, неосъждан, безработен, се е признава за ВИНОВЕН в това, че: че на 04.06.2016г. около 02.30 часа в г.Р., О.Б. по У.„И.В.”, в района на дом №23, управлявал МПС - лек автомобил марка “Ф.”, модел “Ф.”, с рег.№*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – 1.90 на хиляда, установена по надлежния ред - с химическа експертиза №516/06.06.2016г. на НТЛ към ОДМВР-Б. - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, във вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, вр. чл.47, ал.1 от НК, на обвиняемия се налагат следните наказания:

- лишаване от свобода за срок от 4 месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години;

- глоба в размер на 150.00 лева.

На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия се налага наказание – лишаване от право да управлява МПС за срок от 11 месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което за същото деяние е бил лишен по адм. ред от възможността да упражнява това свое право със Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №16-0331-000079/2016г. на началник РУ-Р. при ОДМВР-Б., считано от 07.06.2016 г. до 28.06.2016г.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, осъжда обвиняемият К.В.Б., ЕГН*, да заплати по сметката на ОД на МВР-Б. сумата от 45,00 лева, за изготвяне на химическа експертиза, както и 5,00/пет/лева за издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №437/2016 г. по описа на РСР..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Районен съдия:………………………………………….