П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3827

 

Номер   3827

Година   22.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20161240200451

по  описа  за

2016

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. Т.М. – защитник на обвиняемия Т.И.Г., роден на 04.11.1969 г. в с.Б., О.Р., О.Б., с адрес: с.Б., О.Р., У.„Л.Ж.”№5, българин, български гражданин, женен, със средно образование, банцигар, неосъждан, ЕГН* и представителя на РП-Р. – прокурор К.Ч., споразумение за решаване на наказателното производство по БП №331 ЗМ-188/2016 г. по описа на РУ на МВР-Р., наблюдателно производство № 1045/2016 година по описа на РП-Р., с което обв. Т.И.Г. се е признал за ВИНОВЕН в  това, че: На 08.06.2016 г. около 22.15 часа в г.Р. по У.„Р.”, в района на кръстовището, образувано с У.„Ч.р.“, е управлявал МПС – лек автомобил марка „Р.“ и модел „Е.” с рег. №*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1, 20 на хиляда – 1, 30 на хиляда, установена по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7410“ с инвентарен №ARSM 0136 – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, чл.37, ал.1, т.1а от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК,на обвиняемия Т.И.Г. се налага НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 месеца.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 години.

На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ СЕ НАЛАГА наказание „Глоба“.

НАЛАГА На основание чл.343г вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия Т.И.Г. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от 6 месеца.

От така определеното наказание „Лишаване от право да управлява МПС”, на основание чл.59, ал.4 от НК, се ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние деецът е бил лишен по адм. ред със Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №16-0331-000082/2016 г. на началника на РУ на МВР-Р. от възможността да упражнява тези права, считано от 08.06.2016 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №451/2016г. по описа на РСР..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът служебно се занима с мярката за неотклонение взета спрямо обвиняемия Т.И.Г. и като взе предвид, че наказателното производство спрямо същия е приключило с влязъл в сила съдебен акт, то са налице всички предпоставки, мярката за неотклонение да бъде отменена предвид обстоятелство, че за да бъде взета и да действа спрямо само лице по отношение, на което се води наказателно производство.

Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА” взета спрямо обвиняемия Т.И.Г. по НОХ дело №451/2016 г. по описа на РРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда не подлежи на жалба и протест.

 

Районен съдия:.........................................................