П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3714

 

Номер   3714

Година   16.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20161240200438

по  описа  за

2016

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адвокат Т.М. от АК-Б. – защитник на обвиняемия Й.Д.П. постоянен и настоящ адрес: с.Б., О.Р., У.“П.”№20, ЕГН* и  К.Ч. - прокурор при РП-Р. споразумение, с което обвиняемият Й.Д.П. - роден на 27.05.1991 г. в г.Р., с адрес: с.Б., О.Р., У.“П.”№20, българин, български гражданин, неженен, средно специално образование, неосъждан, с месторабота в „У.“ЕООД-П., ЕГН* се признава за ВИНОВЕН за това, че на 05.06.2016 г. около 05.10 часа в г.Б., О.Б., по У.„Ц.С.” управлявал МПС – лек автомобил, марка и модел «А.» с рег. №*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – 1.34 на хиляда, установена по надлежния ред – с химическа експертиза №520/06.06.2016 г. на НТЛ при ОДМВР-Б. - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание на чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, вр. чл.47, ал.1 от НК,  НАЛАГА следните наказания:

- лишаване от свобода за срок от 3 месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години;

- глоба в размер на 100.00 лева.

На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия се налага наказание – лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.

ОСЪЖДА обвиняемия Й.Д.П. с постоянен и настоящ адрес: с.Б., О.Р., У.“П.”№20, ЕГН*, да заплати по сметка на ОД на МВР-Б. сума от 45,00 лева, представляващи разноски за експертиза.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът констатира, че в хода на досъдебното производство не е взета мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия, поради което не следва да се произнася.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №438 по описа на РСР. за 2016 г., поради решаване на делото със споразумение, постигнато между страните.

Определението за прекратяване на наказателното производство по делото не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:.........................................................