П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3703

 

Номер   3703

Година   16.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20161240200433

по  описа  за

2016

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. Т.К. – защитник на обвиняемия А.И.З., роден на 28.02.1975 г в г.Б., жител и живущ в г.Б., о.Б., У.„Д.”№1, В.Г, .2, А.4, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, не работи, ЕГН* и представителя на РП-Р. – прокурор А.Д. споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №240/2015 г., по описа на РУ на МВР-Р., наблюдателно производство №1226/2015 г. по описа на РП-Р., с което обв. А.И.З., роден на 28.02.1975 г в г.Б., жител и живущ в г.Б., о.Б., У.„Д.”№1, В.Г, .2, А.4, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, безработен, ЕГН*, се е признал за ВИНОВЕН в това, че: В периода от средата на м.07.2015 г. до края но м.07.2015 г, при условията на продължавано престъпление, по смисъла на чл.26, ал.1 от НК, на четири пъти, извършил следните деяния:

I. На неустановена дата в периода от средата на м.07.2015 г, до края на м.07.2015 г., след предварителен сговор с А.Ц.Т. и Н.Г.Б. и двамата от Г.Б., от строителен обект „П.л.”, находящ се в местността „Г.”, землище на Г.Б., чрез използване на техническо средство – неустановен режещ инструмент и чрез използване на МПС – лек автомобил “Ф.Т.“ с ДК №*, собственост на Н.К., б.ж. на Г.Б., отнел чужди движими вещи, които не са били под постоянен надзор, а именно:

- 4 бр. ПВЦ дограма без стъклопакет с размери 122/138 см на стойност 978,17лв.;

- 4 бр. троен стъклопакет с размери 128/112 см на стойност 331.51лв.;

- 44 бр. укрепващи лайсни за стъклопакет на стойност 208,49 лв.;

- 4 бр. прозорци от ПВЦ дограма, със стъклопакет с размери 157/77,5 см на стойност 874.45лв.;

-1 бр. прозорец от ПВЦ с триъгълна форма, със стъклопакет, с размери 75 см в най високата си част и 221 см. дължина на основата, на стойност 198,53лв, собственост и от владението на В.П.З. - управител на „Г.ц.”ООД-С., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен.

II. На неустановена дата в периода от средата на м.07.2015 г, до края на м.07.2015 г, след предварителен сговор с А.Ц.Т. и Н.Г.Б. и двамата от Г.Б., от строителен обект „П.л.”, находящ се в местността „Г.”, землище на Г.Б., чрез използване на техническо средство – неустановен режещ инструмент и чрез използване на МПС – лек автомобил “Ф.Т.“ с ДК №*, собственост на Н.К., б.ж. на Г.Б. отнел чужди движими вещи, които не са били под постоянен надзор, а именно:

- 7 броя ПВЦ дограма с едно отваряемо крило със стъклопакет на него, с размери 192/138 см на стойност 2948.04лв.;

- 1 брой стъклопакет с размери 79,2/69.08 см на стойност 22,73 лв.;

- 1 брой троен стъклопакет с размери 52,8/122.08 см на стойност 26,64лв.;

- 1 брой стъклопакет от три стъкла с размери 128/120 см на стойност 63,14 лв.;

- 5 броя стъклопакети с три стъкла с размери 128/120 см на стойност 315,72 лв.;

- 2 броя стъклопакети с размери 128/112 см на стойност 165.76лв, собственост и от владението на В.П.З.- управител на „Г.ц.”ООД-С., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен.

III. На неустановена дата в периода от средата на м.07.2015 г, до края на м.07.2015 г., след предварителен сговор с А.Ц.Т. и Н.Г.Б. и двамата от Г.Б., от строителен обект „П.л.”, находящ се в местността „Г.”, землище на Г.Б., чрез използване на техническо средство – неустановен режещ инструмент и чрез използване на МПС – лек автомобил “Ф.Т.“ с ДК №*, собственост на Н.К., б.ж. на Г.Б. отнел чужди движими вещи, които не са били под постоянен надзор, а именно

- 1 бр. врата от ПВЦ с размери 90/233 см. /рамка и крило/ на стойност 363.81лв.;

- 4 бр. врати от ПВЦ с размери 235/73 см на стойност 1190,48лв.;

- 1 бр. прозорец от ПВЦ със стъклопакет с размери 22/278 на стойност 311.12 лв, собственост и от владението на В.П.З. - управител на „Г.ц.”ООД-С., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен.

IV. В края на м.07.2015 г, след предварителен сговор с А.Ц.Т. и Н.Г.Б. и двамата от Г.Б., от строителен обект „П.л.”, находящ се в местността „Г.”, землище на Г.Б., чрез използване на техническо средство – неустановен режещ инструмент и чрез използване на МПС – лек автомобил “Ф.Т.“ с ДК №*, собственост на Н.К., б.ж. на Г.Б. отнел чужди движими вещи, които не са били под постоянен надзор, а именно:

- 4 броя врати от ПВЦ със стъклопакет с размери 235/73 см на стойност 1`190.48лв.;

- 3 броя рамки от ПВЦ, неотваряеми с размери 122/138 см на стойност 907.47 лв.;

- 2 броя прозорци от ПВЦ със стъклопакет с отвор за крило, с размери 138/182 см на стойност 601.69 лв, ведно с 2 бр. крила, с размери 127/69 см., на стойност 142.13 лв.;

- 1 брой рамка от ПВЦ, неотваряем с размери 138/122 см на стойност 302.49лв.;

- 1 брой стъклопакет с размери 120/128 см на стойност 63.148 лв, собственост и от владението на В.П.З.- управител на „Г.ц.”ООД-С., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен и деянията осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължените на предходните, като общата стойност на отнетите вещи е в размер на 11`206.02 лв. - престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т. 4, пр.1 и пр.2, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, на А.И.З. се налага НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“, за срок от 6 месеца..

На осн. чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода„ за срок от 6 месеца, се ОТЛАГА за изпитателен срок от 3 години.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №433/2016г. по описа на РСР..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………….