П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3630

 

Номер   3630

Година   15.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20161240200424

по  описа  за

2016

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адвокат М.К. от АК-Б. – защитник на обвиняемия А.Х.М., от с.А., О.Я., ЕГН*, и М.К. – зам. районен прокурор на РП-Р. споразумение, с което обвиняемият А.Х.М., роден на 12.04.1976 г. в г.В., с адрес: с.А., О.Я., българин, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 30.05.2016 г. около 23.40 часа в  г.Я., по път ІІ-84 в района на бензиностанция „Л.“, е управлявал МПС – лек автомобил марка „М.”, модел „М*” с рег. №*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,20 на хиляда – 2,65 на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №504/01.06.2016 г. на НТЛ към ОД на МВР-Б.  – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание на чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, чл.37, ал.1, т.1а от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, и чл.47, ал.1 от НК, НАЛАГА  наказание „Лишаване от свобода” за срок от 5 месеца и наказание „Глоба” от 200.00 лева.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 години.

НАЛАГА на основание чл.343 г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия А.Х.М. наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца.

ОСЪЖДА А.Х.М., от с.А., О.Я., ЕГН*, да заплати по сметка на ОД на МВР-Б., сума от 45,00 лева, представляващи разноски за експертиза.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът намира, че след одобряване на настоящото споразумение, са налице основанията на разпоредбата на чл.309, ал.1 от НПК, като мярката за неотклонение, взета по отношение на обвиняемия, следва да бъде отменена.  

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета спрямо А.Х.М., от с.А., О.Я., ЕГН*, обвиняем по бързо производство №175/2016 г. по описа на РУ-Р., наблюдателно производство №989 по описа за 2016 г. на РП-Р., н.о.х. дело №424 по описа за 2016 г. на РСР..

Определението на съда относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Бл.ОС, по реда на глава 22-ра от НПК.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №424 по описа на РСР. за 2016 г., поради решаване на делото със споразумение, постигнато между страните.

Определението за прекратяване на наказателното производство по делото не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:…………………………………….