П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3602

 

Номер   3602

Година   14.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20161240200423

по  описа  за

2016

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. П.Б. – защитник на обвиняемия С.И.М., роден на 28.09.1961 г. в г.Р., О.Б., българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, ЕГН* и представителя на РП-Р. – прокурор А.Д. споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №23/2016 г., по описа на РУ на МВР-Р., наблюдателно производство №213/2016г. по описа на РП-Р., с което обв. С.И.М., роден на 28.09.1961 г. в г.Р., О.Б., българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, ЕГН*се е признал за ВИНОВЕН в това, че:

При условията на реална съвкупност по смисъла на чл.23, ал.1 от НК извършил следните престъпления:

1. На 01.02. 2016 г. около 08.00 часа в г.Р., о.Р., О.Б. на У.„Ч.р.”, пред дом №5, в собствения си лек автомобил, марка „Ф.”, модел „П.”, с рег. №* – продал на И.К.С., ЕГН* от г.Р., О.Б., акцизни стоки – тютюневи изделия /цигари /, а именно:

10 бр. кутии цигари, съдържащи по 19 бр. цигари, марка „Y.R.”, без български акцизен бандерол - /облепени с чужд акцизен бандерол (Р.Македония) / и 50 бр. кутии цигари, съдаржащи по 19бр. цигари, марка „Y.B.”, без български акцизен бандерол - /облепени с чужд акцизен бандерол (Р.Македония)/, когато се изисква български акцизен бандерол по закон – съгласно ЗАДС и ЗТТИ:

Чл.2, т.2 от ЗАДС, вр. с чл.4, ал.1, т.1 и т.7 от ЗАДС, вр. с чл.11, ал.1, т.1, вр. с чл.10, ал.1 от ЗАДС, за които изчисленият и дължим акциз е от 242.26 лева, а стойността на продадените акцизни стоки, без български акцизен бандерол - /облепени с чужд акцизен бандерол (Р.Македония) /е от 427.50 лева, като случаят не е маловажен – престъпление по чл.234, ал.1, пр.І от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, на С.И.М. се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“, за срок от 6 МЕСЕЦА.

На осн. чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА„ за срок от 6 МЕСЕЦА, се отлага за изпитателен срок от 3 ГОДИНИ.

2. В периода от неустановена дата до 09.50 часа на 01.02.2016г. в г.Р., о.Р., О.Б., в две стаи, намиращи се в мазето на собствения му дом, находящ се на у.„К.”№8 - държал акцизни стоки – тютюневи изделия /цигари/, а именно:

- 10 бр. кутии цигари, съдържащи по 19 бр. цигари, марка „Y.B...”, без български акцизен бандерол - /облепени с чужд акцизен бандерол (Р.Македония) /;

- 10 бр. кутии цигари, съдаржащи по 19бр. цигари, марка „L.B...D.”, без български акцизен бандерол - /облепени с чужд акцизен бандерол (Р.Македония)/;

- 11 бр. кутии цигари, съдаржащи по 20 бр. цигари, марка „L.V., s.s.”, без български акцизен бандерол - /облепени с чужд акцизен бандерол (Р.Македония) /;

- 9 бр. кутии цигари, съдаржащи по 20 бр. цигари, марка „L.Р., s.s.”, без български акцизен бандерол - /облепени с чужд акцизен бандерол (Р.Македония) /;

- 1 бр. отворена кутия цигари, съдаржаща 2 бр. цигари, марка „L.Р., s.s.”, без български акцизен бандерол - /облепени с чужд акцизен бандерол (Р.Македония) /;

- 10 бр. кутии цигари, съдаржащи по 20 бр. цигари, марка „D., V., s.”, без български акцизен бандерол - /облепени с чужд акцизен бандерол (Р.Македония) /;

- 70 бр. кутии цигари, съдаржащи по 19 бр. цигари, марка „L.R...D.”, без български акцизен бандерол - /облепени с чужд акцизен бандерол (Р.Македония) /;

- 150 бр. кутии цигари, съдаржащи по 20 бр. цигари, марка „L.V., s.s.”, без български акцизен бандерол - /облепени с чужд акцизен бандерол (Р.Македония) /;

- 20 бр. кутии цигари, съдаржащи по 19 бр. цигари, марка „ L.B.,l.D.”, без български акцизен бандерол - /облепени с чужд акцизен бандерол (Р.Македония) /;

- 10 бр. кутии цигари, съдаржащи по 19 бр. цигари, марка „ L.B.,l.D.”, 80mm., без български акцизен бандерол - /облепени с чужд акцизен бандерол (Р.Македония) /;

- 40 бр. кутии цигари, съдаржащи по 19 бр. цигари, марка „L.R...D.”, без български акцизен бандерол - /облепени с чужд акцизен бандерол (Р.Македония) /;

- 10бр. кутии цигари, съдаржащи по 19 бр. цигари, марка „ L.R...”, без български акцизен бандерол - /облепени с чужд акцизен бандерол (Р.Македония) /;

- 10 бр. кутии цигари, съдаржащи по 19 бр. цигари, марка „Y.B.”, без български акцизен бандерол - /облепени с чужд акцизен бандерол (Р.Македония) /;

- 10 бр. кутии цигари, съдаржащи по 19 бр. цигари, марка „B.B.S.”, без български акцизен бандерол - /облепени с чужд акцизен бандерол (Р.Македония) /, когато се изисква български акцизен бандерол по закон – съгласно ЗАДС и ЗТТИ:

Чл.2, т.2 от ЗАДС, във вр. с чл.3, ал.1, т.3 от ЗАДС, вр. с чл.4, ал.1, т.1 и т.7 от ЗАДС, вр. с чл.11, ал.1, т.1, вр. с чл.10, ал.1 от ЗАДС, за които изчисленият и дължим акциз е от 1`343.24 лева, а стойността на продадените акцизни стоки, без български акцизен бандерол - /облепени с чужд акцизен бандерол (Р.Македония) /е от 2`206.35 лева, като случаят не е маловажен – престъпление по чл.234, ал.1, пр.ІІ от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, на С.И.М. се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“, за срок от 4 МЕСЕЦА.

На осн. чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА„ за срок от 4 МЕСЕЦА, се отлага за изпитателен срок от 3 ГОДИНИ.

На осн. чл.23, ал.1 от НК, на С.И.М. се налага най-тежкото от тях, а именно: наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“, за срок от 6 МЕСЕЦА.

На осн. чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА„ за срок от 6 МЕСЕЦА, се отлага за изпитателен срок от 3 ГОДИНИ.

На основание чл.55,ал.3 от НК, не се налага по-лекото наказание „глоба“, което се предвижда, наред с наказанието лишаване от свобода.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.............................................