П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    3516

 

Номер   3516

Година   08.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20161240200420

по  описа  за

2016

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. М.К. – защитник на обвиняемия А.Р.М., роден на 26.04.1998г. в г.Р., от с.Д., О.Р., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, ученик 11 клас, с ЕГН* и представителя на РП-Р. – прокурор В.Ч. споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №367/2015 година по описа на РУ на МВР-Б., наблюдателно производство №1857/2015г. по описа на РП-Р., с което обв. А.Р.М. се е признал за ВИНОВЕН в това, че: На 13.12.2015г. около 01.30 часа в г.Б., на паркинг, находящ се между У.„Ц.И.А.ІІ“ и У.„Н.Г.“ в съучастие като съизвършители с Б.Т.П. от с.Г.Д., О.Р. от автобус м. „М.“ с рег.№* чрез използване на техническо средство - отвертка, отнел чужди движими вещи- около 231.48 литра дизелово гориво на стойност 469.90 лв. от владението на Х.Т., роден на 11.07.1979г., гръцки гражданин, живущ в г.К., Р.Г. без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като по време на извършване на деянието е бил непълнолетен, но е разбирал свойството и значението на деянието и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.ІІ от НК, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.„б“ от НК, му се налага НАКАЗАНИЕ „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено чрез обявяването на съдебния акт чрез поставянето му на таблото за обяви на кметство с.Д., О.Р., за срок от 1 месец.

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. И.П. – защитник на обвиняемия Б.Т.П., роден на 20.05.1997г. в г.Р., жител и живущ в с.Г.Д., О.Р., У.„Д.П.“№18, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, ученик, безработен с ЕГН* и представителя на РП-Р. – прокурор В.Ч. споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №367/2015 г. по описа на РУ на МВР-Б., наблюдателно производство №1857/2015г. по описа на РП-Р., с което обв. А.Р.М. се е признал за ВИНОВЕН в това, че:  На 13.12.2015г. около 01.30 часа в г.Б., на паркинг, находящ се между У.„Ц.И.А.ІІ“ и У.„Н.Г.“ в съучастие като съизвършители с непълнолетния А.Р.М. от с.Д., О.Р. от автобус м. „М.“ с рег.№* чрез използване на техническо средство - отвертка, отнел чужди движими вещи - около 231.48 литра дизелово гориво на стойност 469.90 лв. от владението на Х.Т., роден на 11.07.1979г., гръцки гражданин, живущ в г.К., Р.Г. без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.ІІ, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, му налага НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК, се ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на настоящето споразумение.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемите А.Р.М. от с.Д. и Б.Т.П. от с.Г.Д., със снета по-горе самоличност, да заплатят солидарно по сметката на ОД на  МВР-Б. сумата от 457.22 лева, представляваща сторени по делото разноски по ДП делото

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 420/2016г. по описа на РСР..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Районен съдия:...................................................