О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    3338

 

Номер   3338

Година   01.06.2016

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Димитър Думбанов

Секретар:

 

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20151240200737

по  описа  за

2015

година

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по тъжба на А.М.А., ЕГН*, против НП №15.0331-000364 от 25.05.2015 год. на Н-ка на РУП-Р..

Поради невъзможността за образуване на състав в РСР., пред който делото е подсъдно, на основание чл.43, т.3 от НПК, делото следва да се изпрати на ВКС на РБ за определяне на друг, еднакъв по степен съд за разглеждането му.

Водим от гореизложеното и на основание чл.43, т.3 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:    

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство образувано пред РСР. по н.адм.х. дело №737 по описа на РСР. за 2015 г..

УКАЗВА делото да се изпрати на ВКС на РБ, на основание чл.43, т.3 от НПК, за определяне на друг, еднакъв по степен съд за разглеждането му.

Определението не подлежи на обжалване.

 

Председател на РСР.:...............................................