П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    886

 

Номер   886

Година   25.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20151240200080

по  описа  за

2015

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адвокат Д. от АК-Б. – защитник на обвиняемия К.Ж. с ЕГН*, обвиняем по бързо производство №3794 ЗМ-50/2015 г. по описа на РУ„П.“-Б. и прокурор Ч. при РП-Р., споразумение, с което обвиняемият К.И.Ж., роден на 20.04.1981 в г.Р., жител и живущ в г.Р., П.”М.”№3, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно специално образование,  ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН в това, че: на 11.02.2015г. около 13:50 часа в г.Р., О.Б. по у.„Б.р.”, управлявал МПС (лек автомобил марка „A.”, модел „*” с рег. №*) с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно – 1.63 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер 7510” с инвентарен №ARDM 0190, след като е осъден с влязло в сила на 25.06.2013г. определение за одобряване на споразумение №2997/25.06.2013г. по НОХД № 434/2013г. по описа на РС-Разлог за деяние по чл.343б, ал.1 от НК - престъпление по чл.343б, ал.2 от НК, поради което и на основание на чл.343б, ал.2 от НК, вр. чл.54 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, вр. чл.47, ал.1 от НК налага на обвиняемия следните наказания:

- лишаване от свобода за срок от 4 месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години;

- глоба в размер на 150.00 лева.

На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.2, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, налага на обвиняемия наказание – лишаване от право да управлява МПС за срок от 16 месеца.

Определението за одобряване на споразумението е окончателно, не подлежи на обжалване и протест и има значение на влязла в сила присъда.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета спрямо К.И.Ж., ЕГН*,  със снета по делото самоличност, обвиняем по н. о.х. дело №80 по описа за 2015 г. на РС-Разлог, по  бързо производство №64/2015 г. по описа на РУ„П”-Р., наблюдателно производство №269 по описа за 2015 г. на РП-Р..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Б., по реда на глава двадесет и втора от НПК.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №80 по описа на РС-Разлог за 2015 г., поради решаване на делото със споразумение постигнато между страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на наказателното производство по делото не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:..........................................................