П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    867

 

Номер   867

Година   23.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20151240200074

по  описа  за

2015

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. Е.Я. - адвокат към АК-Б., в качеството и на защитник на подсъдимия А.Я.Д. роден на 03.12.1992 г. в Г.Р., с адрес: с.Д., О.Б., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН* и представителя на РП-Р. – Прокурор В.Ч. споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №74/2015 г. по описа на РРС, досъдебно производство №331 ЗМ-50/2015 г. по описа на РУ на МВР-Р., наблюдателно производство №234/2015 г. по описа на РП-Р., с което подсъдимият А.Я.Д. роден на 03.12.1992 г. в Г.Р., с адрес: с.Д., О.Б., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН* се признава за ВИНОВЕН в това, че: на 05.02.2014 г. около 23:50 часа в Г.Я., по у.„С.С.К.М.”, в района на банка „Д.”, управлявал МПС – лек автомобил марка „Х.”, модел „А.” с рег. №* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1.67 на хиляда, установена по надлежния ред – Протокол за химическо изследване №68/10.02.2015 г. на НТЛ при ОД на МВР-Б. – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК на подсъдимия А.Д. от с.Д. се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК, така определеното наказание се отлага за изпитателен срок от 3 години.

На основание чл.343г от на подсъдимия А.Д. се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от 8 месеца, считано от влизане на споразумението в сила.

 ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият А.Д. от с.Д., ЕГН*, да заплати по сметка на ОД на МВР-Б. сумата от 45,00 лева представляващи разноски за експертиза, както и 5,00 лева по сметка на РРС за издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №74/2015г. по описа на РС-Разлог.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Районен съдия:………………………………………..