П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    795

 

Номер   795

Година   19.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Елка Пръкова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20151240200068

по  описа  за

2015

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адвокат П.С. от АК-Б., защитник на А.И.П., ЕГН*, обвиняем по бързо производство №51/2015 г. по описа на РУ„П“-Р., подписано в протокола от днешното съдебно заседание от адв. М.К., преупълномощена от днес, и прокурор Р.К.-Е. при РП-Р., споразумение, с което обвиняемият А.И.П., роден на 09.11.1961г. в г.Р., жител и живущ в г.Р., У.„Т.П.“12, българин, български гражданин, женен, със средно образование, неосъждан, ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН в това, че: на 07.02.2015г. около 23:40 часа в Г.Р., по У.„И.“ в района на дом №93, управлявал МПС (лек автомобил марка „О“, модел „А“, с рег. №*) с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – 1.73 на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №66/10.02.2015г. на НТЛ към ОД на МВР-Б. – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание на чл.343б, ал.1 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.„б“ НК, чл.42а, ал.1 и ал.2, т.1 и т.2 НК, НАЛАГА на обвиняемия А.И.П. наказание „Пробация” за срок от 7 месеца със следните пробационни мерки:

· задължителна регистрация по настоящ адрес - Г.Р., У.„Т.П.”№12;

· задължителни пробационни срещи с пробационния служител два пъти седмично за срок от 7 месеца.

НАЛАГА на обвиняемия А.И.П. на основание чл.343г НК, вр. с чл.37, т.7 НК, наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 7 месеца, считано от 08.02.2015 г., съгласно ЗППАМ №15-0331-000018 на РУП-Р..

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, при изпълнение на наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ времето, през което обвиняемият е бил лишен от упражняване от това право по адм. ред със ЗППАМ №15-0331-000018, по описа на РУП-Р., считано от 08.02.2015г. до влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящето споразумение.

ОСЪЖДА обвиняемия А.И.П., ЕГН*, със снета по делото самоличност, да заплати по сметката на ОД на МВР-Б. сумата от 45.00 лева, представляващи сторени разноски по делото за експертиза.

Определението за одобряване на споразумението е окончателно, не подлежи на обжалване и протест и има значение на влязла в сила присъда.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета спрямо А.И.П., ЕГН*, със снета по делото самоличност, обвиняем по н. о.х. дело №68 по описа за 2015 г. на РС-Разлог, по бързо производство №51/2015 г. по описа на РУ„П”-Р., наблюдателно производство №242 по описа за 2015 г. на РП-Р..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ОС-Благоевград, по реда на глава 22-ра от НПК.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №68 по описа на РС-Разлог за 2015 г., поради решаване на делото със споразумение постигнато между страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на наказателното производство по делото не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………..