П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    703

 

Номер   703

Година   13.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Ваня Миланова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20151240200056

по  описа  за

2015

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адвокат К. от АК-Б. – защитник на обвиняемия К.К.К. с ЕГН*, обвиняем по бързо производство №3794 ЗМ-50/2015 г. по описа на РУ„П“-Б. и прокурор В.Ч. при РП-Р., споразумение, с което обвиняемият К.К.К., роден на 04.02.1982г. в г.С., жител и живущ в г.С., У.„Б.И.”№5, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, работещ – специалист-туризъм в „Т.“ООД г.С., ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 28.01.2015г. около 16.46 часа в Б., по У.„И.Ч.” управлявал МПС - лек автомобил марка и модел „Ф.С.” с ДК№* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно - 1.86 на хиляда, установена по надлежен ред - с химическа експертиза №39/30.01.2015 г. по описа на НТЛ – ОДМВР-Б. – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание на чл.343б, ал.1 от НК, вр. с чл.54 от НК, му налага наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 месеца.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното и наложено наказание „лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на настоящето споразумение.

НАЛАГА на основание чл.343г от НК, вр. с чл.343б, ал.1 от НК, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обв. К. наказание „лишаване от право да управлява МПС “ за срок от 6 месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, при изпълнение на наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ времето, през което обвиняемият е бил лишен от упражняване от това право по адм. ред със заповед №15-3794-000006/28.01.2015г., издадена от н-к група „ОП“ при РУ на МВР-Б., считано от 28.01.2015г. до влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящето споразумение.

ОСЪЖДА обвиняемия К.К.К., с ЕГН*, със снета по делото самоличност, да заплати по сметката на ОД на МВР-Б. сумата от 45.00 лева, представляващи сторени разноски по делото за експертиза.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета спрямо К.К.К., с ЕГН*, със снета по делото самоличност, обвиняем по н. о.х. дело №56 по описа за 2015 г. на РС-Разлог, по бързо производство №50/2015 г. по описа на РУ„П”-Б., наблюдателно производство №195 по описа за 2015 г. на РП-Р..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ОС-Благоевград, по реда на глава 22-ра от НПК.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №56 по описа на РС-Разлог за 2015 г., поради решаване на делото със споразумение постигнато между страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на наказателното производство по делото не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:………………………………………