П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    665

 

Номер   665

Година   11.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20151240200050

по  описа  за

2015

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. Т.М. – защитник на обвиняемия М.Н.С., роден на 18.03.1979 г. в г.К., с адрес: Г.С., У.„Г.Н.”№10, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН* и представителя на РП-Р. – прокурор К.Ч. споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство №40/2015 г. по описа на РУ„П”-Б., пр. пр. №162/2015г. по описа на РП-Р., с което обв. М.Н.С., роден на 18.03.1979 г. в г.К., с адрес: Г.С., У.„Г.Н.”№10, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН*, се е признала за ВИНОВЕН в това, че: на 18.01.2015г. около 06.30 часа в г.Б., о.Б. по У.„Г.Н.” е управлявал МПС – лек автомобил марка „О.”, модел „А.” с рег.№*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1.84 на хиляда, установена по надлежния ред - с химическа експертиза №22/22.01.2015г. на НТЛ при ОД на МВР-Б. – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК, на обвиняемия се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години.

НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1 от НК на М.Н.С. наказание – ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 6 месеца.

От така определеното наказание „Лишаване от право да управлява МПС” на основание чл.59, ал.4 от НК се ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние деецът е бил лишен по административен ред съгласно Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №15-3794-000003/2015 г. на началник група в РУП-Б., считано от 18.01.2015 г..

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия М.Н.С. да заплати по сметка на ОД на МВР-Б. сума от 45,00 лева, представляващи разноски по делото.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №50/2015г. по описа на РС-Разлог..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Районен съдия:.......................................................