П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    556

 

Номер   556

Година   05.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200693

по  описа  за

2014

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат М.К. от АК-Б., защитник на подсъдимия Л.Г.З. от Г.Б., У.„Д.”№12, ЕГН*, и М.К., зам. районен прокурор при РП-Р., с което подсъдимият Л.Г.З., роден на 06.05.1990 г. в г.Б., с адрес в г.Б., о.Б., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН*, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че: на 18.02.2014 г. в Г.Б., на втори етаж на къща, находяща се на У.„Д.”№12, е държал огнестрелно оръжие - пушка тип карабина марка „С.", модел „М91/24", калибър 6.5x52 мм, сериен №Q1472, както и боеприпаси за огнестрелно оръжие - 1 брой патрон калибър 6.5х52 „С.", 128 броя патрони калибър 7.92х57, 4 броя патрони калибър 7.63х54, 10 броя патрони калибър 8х56R, 6 броя патрони калибър 8х50 R, 3 броя патрони калибър 7.62х54 R, 3 броя патрони калибър 7х64, 2 броя патрони калибър 7.62х39, 1 брой патрон калибър 22, без да има за това надлежно разрешение - престъпление по чл.339, ал.1, пр. II от НК, поради което и на основание чл.339, ал.1, пр. II от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК и чл.37, ал.1, т.1а, вр. чл.39, ал.1 от НК, се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 3 месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода" се отлага за срок от 3 години.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Л.Г.З. да заплати по сметка на ОД на МВР-Б. сума от 240.80 лева.

Съдът намира, че веществените доказателства следва да бъдат отнети в полза на държавата с изключение на 1 брой раница която следва да бъде върната на собственика а именно подсъдимия.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТНЕМА в полза на държавата пушка тип карабина марка „С.", модел „М91/24", калибър 6.5x52 мм, сериен №Q1472, както и боеприпаси за огнестрелно оръжие - 1 брой патрон калибър 6.5х52 „С.", 128 броя патрони калибър 7.92х57, 4 броя патрони калибър 7.63х54, 10 броя патрони калибър 8х56 R, 6 броя патрони калибър 8х50 R, 3 броя патрони калибър 7.62х54 R, 3 броя патрони калибър 7х64, 2 броя патрони калибър 7.62х39, 1 брой патрон калибър 22, като единият от патроните е изстрелян и е останала само гилзата.

ВРЪЩА на подсъдимия Л.Г.З. един брой раница.

Съдът се оттегля на кратка почивка.

След кратка почивка, съдебното заседание продължава в същия състав и в присъствието на страните.

Съдът счита, че след одобряване на настоящото споразумение, са налице основанията на разпоредбата на чл.309, ал.1 от НПК, като мярката за неотклонение взета по отношение на подсъдимия следва да бъде отменена.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия Л.Г.З., от г.Б., У.„Д.”№12, ЕГН* по ДП №79, по описа за 2014 г. на РУ„П”-Б., наблюдателно производство №297 описа за 2014 г. на РП-Р., н.о.х.дело №693 по описа за 2014 г. на РС-Разлог.

Определението на съда подлежи на обжалване и протестиране от страните в 7- дневен срок, считано от днес пред Бл.ОС по реда на глава 22-ра от НПК.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №693 по описа на РС-Разлог за 2014 г., поради решаване на делото със споразумение постигнато между страните.

Определението за прекратяване на наказателното производство по н.о.х. дело №693 по описа на РС-Разлог за 2014 г. не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

За отнемането на вещите да се уведоми НАП.

ПРИЛАГА към делото представената в днешното съдебно заседание епикриза.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………………………..

Съд. Зас.

1. /Т.М./………………………

2. /Л.Т./……………….………