П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    526

 

Номер   526

Година   03.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200743

по  описа  за

2014

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат Т.К.  от АК-Б.,  защитник на подсъдимия К.Г.З. от Г.Б., У.„А.С.”№42, ЕГН* и К.Ч., прокурор при РП-Р., с което подсъдимият К.Г.З. - роден на 03.02.1984 г. в г.Р., о.Б., жител и живущ в Г.Б., У.„А.С.”№42, българин, български гражданин, живее на съпружески начала с Р.Н.И., осъждан, със завършен 6-ти клас, в момента безработен, ЕГН* се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че: на 23.11.2014г. около 12.05 часа на път „ІІ-84“ в района на с.К., кръстовището за Г.Б., в посока за Г.Р., в едногодишен срок от наказването му по адм. ред с влязло в сила на 07.11.2014г. НП №14-1116-000827/18.09.2014г. на н-к сектор „ПП” при ОДМВР-Б. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, е извършил такова деяние – управлявал МПС - лек автомобил марка „А.” с рег.№*, без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.343в, ал.2 от НК, вр. чл.54 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години.

Съдът счита, че след одобряване на настоящото споразумение, са налице основанията на разпоредбата на чл.309, ал.1 от НПК, като мярката за неотклонение взета по отношение на подсъдимия следва да бъде отменена.

Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия  К.Г.З. от Г.Б., У.„А.С.”№42, ЕГН*, по БП №439 по описа за 2014 г. на РУ„П”-Р., наблюдателно производство №1759 описа за 2014 г. на РП-Р., н.о.х.дело №743  по описа за 2014 г. на РС-Разлог.

Определението на съда подлежи на обжалване и протестиране от страните в 7-дневен срок, считано от днес пред Бл.ОС по реда на глава 22-ра от НПК.

 

Председател:………………………………………

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №743 по описа на РС-Разлог за 2014 г., поради решаване на делото със споразумение постигнато между страните.

Определението за прекратяване на наказателното производство по н.о.х. дело №743 по описа на РС-Разлог за 2014 г. не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:.......................................................