П Р И С Ъ Д А    857

 

Номер   857

Година   23.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20131240200841

по  описа  за

2013

година

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Е.Д.Б., родена на 07.07.1966 г. в С.Б., О.Р., с адрес в С.Б., българка, българска гражданка, разведена, осъждана, със средно образование, ЕГН*, за ВИНОВНА в това, че: В периода от м.11.2004 г. до м.09.2013 г. включително, в С.Б., О.Р., О.Б., при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК, е извършила следните деяния:

1. В периода от м.11.2004 г. до м.07.2005 г. включително, след като е осъдена с влязло в сила на 14.08.2002 г. Решение №170/2002 г. по гр. дело №592/2001 г. по описа на РС-Разлог да издържа свой низходящ - сина й З.Н.Б., ЕГН*, чрез заплащане на месечна издръжка от 20.00 лева, чрез неговия баща и законен представител Н.З.Б. с ЕГН*, от С.Б., О.Р., съзнателно не е изпълнила задължението си от повече от две месечни вноски, а именно: 9 месечни вноски в общ размер на 180.00 лева;

2. В периода от м.11.2004 г. до м.07.2005 г. включително, след като е осъдена с влязло в сила на 14.08.2002 г. Решение №170/2002 г., постановено по гр. дело №592/2001 г. по описа на РС-Разлог, да издържа свой низходящ - сина й М.Н.Б., ЕГН*, чрез заплащане на месечна издръжка от 20.00 лева чрез неговия баща и законен представител Н.З.Б. с ЕГН*, от С.Б., О.Р., съзнателно не е изпълнила задължението си от повече от две месечни вноски, а именно: 9 месечни вноски в общ размер на 180.00 лева;

3. В периода от м.08.2005 г. до м.07.2008 г. включително, след като е осъдена с влязло в сила на 14.08.2002 г. Решение №170/2002 г. по гр. дело №592/2001 г. по описа на РС-Разлог, да издържа свой низходящ - сина й З.Н.Б., ЕГН*, чрез изплащане чрез неговия баща и законен представител Н.З.Б. с ЕГН*, от С.Б., О.Р., месечна издръжка от 20.00 лева, изменена с влязло в сила на 05.12.2005 г. Решение №924/2005 г. по гр. дело №452/2005 г. по описа на РС-Разлог на 80.00 лева, съзнателно не е изпълнила задължението си от повече от две месечни вноски, а именно: 4 месечни вноски по 20.00 лева в общ размер на 80.00 лева и 32 месечни вноски по 80.00 лева в общ размер на 2`560.00 лева (общо 36 месечни вноски в общ размер на 2`640.00 лева), като деянието е извършено повторно, след като е осъдена с влязла в сила на 08.07.2005 г. присъда по НОХД №12/2005 г. на РС-Разлог за друго такова престъпление;

4. В периода от м.08.2005 г. до м.09.2013 г. включително, след като е осъдена с влязло в сила на 14.08.2002 г. Решение №170/2002 г. по гр. дело №592/2001 г. по описа на РС-Разлог да издържа свой низходящ - сина й М.Н.Б., ЕГН*, чрез изплащане чрез неговия баща и законен представител Н.З.Б. с ЕГН*, от С.Б., О.Р., месечна издръжка от 20.00 лева, изменена с влязло в сила на 05.12.2005 г. Решение №924/2005 г. по гр. дело №452/2005 г. по описа на РС-Разлог на 80.00 лева, съзнателно не е изпълнила задълженията си от повече от две месечни вноски, а именно: 4 месечни вноски по 20.00 лева в общ размер на 80.00 лева и 94 месечни вноски по 80.00 лева в общ размер на 7`520.00 лева (общо 98 месечни вноски в общ размер на 7`600.00 лева), като деянието е извършено повторно, след като е осъдена с влязла в сила на 08.07.2005 г. присъда по НОХД №12/2005 г. на РС-Разлог за друго такова престъпление, като деянията осъществяват поотделно различни състави на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото и не е изпълнила задълженията си от общо 26 месечни вноски по 20.00 лева от 520.00 лева и 126 месечни вноски по 80.00 лева от 10`080.00 лева, всичко на обща стойност 10`600.00 лева - престъпление по чл.183, ал.4, вр. ал.1 от НК, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.чл.54, ал.1 НК, вр. чл.183, ал.4, вр. ал.1 от НК, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.26, ал.1 от НК, му НАЛАГА наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 месеца, както и наказанието „Обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез залепване на съобщение на таблото за обяви в Кметството на С.Б., О.Р. за срок от 1 месец.

ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на наказанието „лишаване от свобода”, наложеното на подсъдимата Е.Д.Б., със снета по-горе самоличност, за срок от 3 години от влизане на присъдата в сила;

Присъдата на съда подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок, считано от днес пред Бл.ОС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………………..

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 06.03.2015 година

към ПРИСЪДА №857 от 23.02.2015 г.

по НАК.Д. №841 от 2013 г. по описа на РС-Разлог

 

Производството е по реда на чл.247 и сл. от НПК. Образувано е по внесен обвинителен акт от РП-Р., с който подсъдимата Е.Д.Б., е предадена на съд по обвинение за престъпление по чл.183, ал.4, вр. ал.1 от НК, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.26, ал.1 от НК, затова, че в периода от м.11.2004 г. до м.09.2013 г. включително, в С.Б., О.Р., О.Б., при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК, е извършила следните деяния:

1. В периода от м.11.2004 г. до м.07.2005 г. включително, след като е осъдена с влязло в сила на 14.08.2002 г. Решение №170/2002 г. по гр. дело №592/2001 г. по описа на РС-Разлог да издържа свой низходящ - сина й З.Н.Б., ЕГН*, чрез заплащане на месечна издръжка от 20.00 лева чрез неговия баща и законен представител Н.З.Б. с ЕГН*, от С.Б., О.Р., съзнателно не е изпълнила задължението си от повече от две месечни вноски, а именно: 9 месечни вноски в общ размер на 180.00 лева;

2. В периода от м.11.2004 г. до м.07.2005 г. включително, след като е осъдена с влязло в сила на 14.08.2002 г. Решение №170/2002 г., постановено по гр. дело №592/2001 г. по описа на РС-Разлог, да издържа свой низходящ - сина й М.Н.Б., ЕГН*, чрез заплащане на месечна издръжка от 20.00 лева чрез неговия баща и законен представител Н.З.Б. с ЕГН*, от С.Б., О.Р., съзнателно не е изпълнила задължението си от повече от две месечни вноски, а именно: 9 месечни вноски в общ размер на 180.00 лева;

3. В периода от м.08.2005 г. до м.07.2008 г. включително, след като е осъдена с влязло в сила на 14.08.2002 г. Решение №170/2002 г. по гр. дело №592/2001 г. по описа на РС-Разлог, да издържа свой низходящ - сина й З.Н.Б., ЕГН*, чрез изплащане чрез неговия баща и законен представител Н.З.Б. с ЕГН*, от С.Б., О.Р., месечна издръжка от 20.00 лева, изменена с влязло в сила на 05.12.2005 г. Решение №924/2005 г. по гр. дело №452/2005 г. по описа на РС-Разлог на 80.00 лева, съзнателно не е изпълнила задължението си от повече от две месечни вноски, а именно: 4 месечни вноски по 20.00 лева в общ размер на 80.00 лева и 32 месечни вноски по 80.00 лева в общ размер на 2`560.00 лева (общо 36 месечни вноски в общ размер на 2`640.00 лева), като деянието е извършено повторно, след като е осъдена с влязла в сила на 08.07.2005 г. присъда по НОХД №12/2005 г. на РС-Разлог за друго такова престъпление;

4. В периода от м.08.2005 г. до м.09.2013 г. включително, след като е осъдена с влязло в сила на 14.08.2002 г. Решение №170/2002 г. по гр. дело №592/2001 г. по описа на РС-Разлог да издържа свой низходящ - сина й М.Н.Б., ЕГН*, чрез изплащане чрез неговия баща и законен представител Н.З.Б. с ЕГН*, от С.Б., О.Р., месечна издръжка от 20.00 лева, изменена с влязло в сила на 05.12.2005 г. Решение №924/2005 г. по гр. дело №452/2005 г. по описа на РС-Разлог на 80.00 лева, съзнателно не е изпълнила задълженията си от повече от две месечни вноски, а именно: 4 месечни вноски по 20.00 лева в общ размер на 80.00 лева и 94 месечни вноски по 80.00 лева в общ размер на 7520.00 лева (общо 98 месечни вноски в общ размер на 7`600.00 лева), като деянието е извършено повторно, след като е осъдена с влязла в сила на 08.07.2005 г. присъда по НОХД №12/2005 г. на РС-Разлог за друго такова престъпление,

като деянията осъществяват поотделно различни състави на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото и не е изпълнила задълженията си от общо 26 месечни вноски по 20.00 лева от 520.00 лева и 126 месечни вноски по 80.00 лева от 10`080.00 лева, всичко на обща стойност 10`600.00 лева.

Представени са и доказателствени материали /ДП №511/2010 г., по описа на РПУ-Р./, които според прокуратурата установяват посочените обстоятелства.

Подсъдимата, нередовно призована, не се явява.

Защитникът и адвокат Т. изразява становище, че подзащитната му е невиновна по така повдигнатото обвинение и моли да бъде оправдана. Излага доводи, че повдигнатото обвинението не е доказано, доколкото се установява, че единия от пострадалите е бил изгонен от дома си, от неговия баща, а майката на децата е била в невъзможност да изплаща издръжката на двамата поради тежко здравословно състояние, възпрепятстващо я да полага труд по трудови правоотношения.

Повереника на частния обвинител М.Б. - адвокат Л.-Ц., поддържа обвинението.

Прокурор К. също поддържа обвинителният акт на РП-Р., като навежда доводи, че установената в него фактическа обстановка, се доказва от събраните доказателства, писмени и гласни. Твърди, че подсъдимата е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.183, ал.4, вр. ал.1 от НК, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.26, ал.1 от НК. Пледира за налагане на наказание "лишаване от свобода" в минимален размер, както и наказание „обществено порицание”, като изпълнението на първото от тях да бъде отложено за изпитателен срок от 3 години.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

В резултат на анализа на доказателствените материали, съдът приема за установени следните фактически обстоятелства:

Е.Д.Б. е родена на 07.07.1966 г. в С.Б., О.Р., с адрес в С.Б., българка, българска гражданка, разведена, осъждана, със средно образование, ЕГН*.

Осъждана е с влязла в сила на 08.07.2005 г. присъда по НОХД №12/2005 г. на РС-Разлог за престъпление по чл.183, ал.1 от НК.

Подсъдимата Е.Д.Б. и свидетеля Н.З.Б., сключили граждански брак през 1998 г. По време на брака им се родили децата З.Н.Б., с ЕГН*, и М.Н.Б., ЕГН*, като четиримата живеели в С.Б.. През 2000 г., подсъдимата напуснала семейството и се преместила да живее в Р.Гърция.

С решение №170/2002 г., постановено по гр. дело №592/2001 г. по описа на РС-Разлог, влязло в сила на 14.08.2002 г., брака между двамата бил прекратен, а подсъдимата осъдена да издържа своите низходящи – синовете и, чрез техния баща и законен представител Н.З.Б., чрез заплащане на месечна издръжка от по 20.00 лв. за всяко от децата.

Издръжката била изменена с влязло в сила на 05.12.2005 г. Решение №924/2005 г. по гр. дело №452/2005 г. по описа на РС-Разлог, с което подсъдимата била осъдена за заплаща по 80.00 лева на всяко от двете си деца.

След влизане в сила на решението, подсъдимата не започнала да изплаща редовно издръжката на децата си, чрез техния баща.

Когато свидетеля З.Н.Б., бил в 7 или 8 клас, напуснал дома на баща си, който вече живеел с друга жена, и отишъл да живее в дома на баба си, свидетелката М.Б., който се намирал също в С.Б..

За периода от м.11.2004 г. до м.07.2008 г. включително,  подсъдимата не е изпълнила задължението си от повече от две месечни вноски, за всяко от двете деца, а именно 9 месечни вноски по 20.00  лева в общ размер на 180.00 лева, дължими за периода от м.11.2004 г. до м.07.2005 г. включително, 4 месечни вноски по 20.00 лева в общ размер на 80.00 лева и 32 месечни вноски по 80.00 лева в общ размер на 2`560.00 лева, дължими за периода от м.08.2005 г. до м.09.2013 г. включително.

Подсъдимата изпращала пари за издръжка на сина си З.Н.Б., на бабата на последния, а в последствие и на него самия, в населеното място, където се преместил да учи.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства: показанията на свидетелите Н.З.Б., М.Н.Б., З.Н.Б., и М.Б., писмените доказателства - надлежно приобщени към доказателствения материал по реда на чл.283 НПК доказателства.

За да приеме горната фактическа обстановка, съдът кредитира безпротиворечивите показания на свидетелите Н.З.Б., М.Н.Б., З.Н.Б., и М.Б.. Всички те очертават лицето, взело участие в деянието и действията му.

Първия от тях си спомня, че подсъдимата е напуснала семейството, след което не е започнала за заплаща издръжка за двете си деца, чрез него, след влизане в сила на първото съдебно решение. В последствие издръжката е била променена, на подсъдимата е продължила с това си поведение. По-късно синът му З.Н.Б., е напуснал жилището и отишъл да живее при баба си. Свидетеля очертава и периода в който е станало това, а именно от м.11.2004 г. до м.09.2013 г. включително, като това е периода, в който подсъдимата не е платила нито една от дължимите се месечни вноски, за всяко от двете си деца.

Установява се още от показанията на свидетелите, че подсъдимата е изпращала пари на свидетелите М.Б. и З.Н.Б., за издръжката на последния, след като вече същия е бил напуснал дома на баща си. Първоначално това е ставало чрез свидетелката М.Б., а след това парите са били изпращани лично на З.Н.Б..

Съдът кредитира и изброените по-горе писмени доказателства, като последователни, логични и вътрешно непротиворечиви. От същите може да се направи несъмнен извод за гореизложената фактическа обстановка. Съдът не обсъжда писмените доказателства, които са на чужд език, като същите следва да се изключат от доказателствения материал по делото.

Въз основа на изложената фактическа обстановка съдът е възприел, че подсъдимата Е.Д.Б., е осъществила както от обективна, така и от субективна страна състава на престъплението по чл.183, ал.4, вр. ал.1 от НК, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.26, ал.1 от НК.

На първо място, установява се по несъмнен начин наличието от обективна страна, на всички елементи от състава на престъплението по чл.183, ал.4, вр. а л.1 от НК. Налице е както осъждане да се издържа свой низходящ, така и обстоятелството, че съзнателно не е налице изпълнение на това задължение от две или повече месечни вноски. Изпълнителното деяние се изразява в съзнателно не изпълнение на задължение от две или повече месечни вноски, след като е осъдена да издържа свои низходящи, което обективно, законът е възприел за престъпление. Тези обстоятелства се установяват от показанията на свидетелите. От показанията им, по безспорен начин е установено, че за инкриминирания период, подсъдимата не е изплатила, чрез бащата на децата, нито една дължима месечна сума за всяко от децата.

За ангажиране на наказателната отговорност на извършителя за визираното продължено престъпно посегателство е изискуемо  инкриминираното неизпълнение на алименти /неплащане на издръжка на съпруг, низходящ, възходящ, брат или сестра/ да е съзнателно. Авторът на неправомерното деяние трябва да е изградил представи за наличието на съответното задължение за плащане на издръжка и за това - за какъв период от време не е внесъл дължимите суми, като преследва настъпването на общественоопасните последици или допуска /примирява се/ с престъпния резултат /изпадането в забава/.

Съгласно чл.143, ал.2 от СК, родителите са длъжни да дават издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си, и тази издръжка се дължи, даже и да съставлява особено затруднение за родителите.

Престъплението по чл.183 НК е типично продължено престъпление, което се осъществява с едно деяние във форма само на бездействие, и то трайно и непрекъснато в определен период от време. Началото на престъплението по чл.183 НК е след изтичане срока, от който насетне осъденият да издържа свой съпруг, възходящ, низходящ, брат или сестра, става неизправен длъжник най-малко за две месечни вноски.

Същото престъпление се явява довършено ("прекратено" по смисъла на чл.80, ал.3 НК) в момента, в който по-нататък деецът изпълни задължението си за издръжка или пък то бъде погасено (напр. поради навършване на пълнолетие на низходящия, който не продължава образованието си - чл.82 СК;  при смърт на издържаното лице;  при встъпване в брак на издържания бивш съпруг - чл.83, ал.3 СК и т.н.).

От друга страна деянията по т.3 и т.4 са извършени повторно, след като подсъдимата е осъдена с влязла в сила на 08.07.2005 г. присъда по НОХД №12/2005 г. на РС-Разлог за друго такова престъпление.

Четирите деяния са извършени при условията на продължавано престъпление, доколкото осъществяват различни състави на едно и също престъпление, извършени през продължителни периоди, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и  субективна страна продължение на предшестващото.

На второ място, от доказателствата по делото безспорно се установява, че субект на престъплението чл.183, ал.4, вр. ал.1 от НК, вр. чл.28, ал.1 от НК, вр. чл.26, ал.1 от НК, е подсъдимата Е.Д.Б., което се потвърждава отново както от показанията свидетелите, така и от приетите писмени доказателства.

От друга страна, субективно, деянията чл.183, ал.4, вр. ал.1 от НК са извършени при пряк умисъл, като подсъдимата е разбирала характера на деянията си, желаела е насъпването на последиците. От субективна страна, за съставомерността на същите се изисква умисъл у извършителят, т. е. съзнание за всеки от обективните елементи от състава на престъплението, а именно, че съзнателно не изпълнява  задължение от две или повече месечни вноски, след като е осъдена да издържа свои низходящи. Подсъдимата е разбирала свойството и значението на извършеното, като не само е съзнавал обществено опасният характер на деянията си и техните последици, но наред с това е искала и тяхното настъпване, при което е реализирала намерението си. Ето защо, анализирайки деянията от субективната им страна, съдът счита, че същите са извършени при пряк умисъл. В настоящият случай безусловно се установява, че по отношение на подсъдимата Е.Д.Б.  не са налични каквито и да е непреодолими препятствия от обективен характер, които да рефлектират на възможността и да изплаща издръжка. Последната е трудоспособен човек в средна възраст. Обстоятелствата, че живее и работи в друга държава, не изключват съзнание относно обективните елементи на състава на чл.183, а именно, че е осъдена да изплаща издръжка, че последната е в определен размер и че я дължи въз основа на съдебното решение за инкриминирания период. Налице е обективна възможност за изпълнение на задълженията и липса на пречки от непреодолим характер, препятстващи заплащането на издръжка.

При индивидуализация на наказанието, съдът отчете като смекчаващи вината обстоятелства, обстоятелството, че подсъдимата е давала суми на едното от децата си почти всеки месец. Отегчаващи вината обстоятелства съдът не отчете.

Налице е превес на смекчаващи вината обстоятелства, което мотивира съда да приеме, че справедливо и съответстващо на целите на чл.36 НПК, се явява наказание лишаване от свобода за срок от 3 месеца, както и наказанието „Обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез залепване на съобщение на таблото за обяви в Кметството на С.Б., О.Р. за срок от 1 месец.

Съдът намери че са налице основание чл.66 от НК, като изпълнението на наказанието „лишаване от свобода”, наложеното на подсъдимата Е.Д.Б., следва да бъде отложено за срок от три години от влизане на присъдата в сила. Това е така, защото подсъдимата не е осъждана на лишаване от свобода за престъпление от общ характер. В същото време за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправяне на подсъдимата не е наложително изтърпяване на наложеното наказание.

Съдът счита, че наложеното наказание ще способства за изграждане у подсъдимата на устойчива мотивационно-волева система за спазване на установения право ред и ще предотврати за в бъдеще извършването на престъпления, с което от своя страна ще се реализира както личната, така и генералната превенция – цели на наказанието по чл.36 НК. 

 По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

06.03.2015 г.

Районен съдия: ………………………………….