П Р И С Ъ Д А    713

 

Номер   713

Година   16.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Албена Момчилова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200283

по  описа  за

2014

година

 

Признава подсъдимият Е.С.Д., роден на 21.06.1992г. в г.Р., жител и живущ в г.Р., У.„Х.Б.”№3, .1, А.1, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, ЕГН*, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 16.10.2013г. до 08.30 часа на 19.10.2013г. при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК, извършил следните деяния:

Един ден в периода 16.10.2013г.-18.10.2013г. в с.Г.Д., о.Р. в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К."с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужда движима вещ - 1 бр. акумулатор с неустановена марка на стойност 30.00 лв. от владението на И.В.С. от с.Г.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвоят;

Една вечер в периода 16.10.2013г.-18.10.2013г. в с.Г.Д., о.Р., на У.„Д.“ в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Х.М.А.от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужди движими вещи, собственост на О.Р. - кметство с.Д.Д.: 6 броя правоъгълни метални решетки с размери 1м.х 0.35 м. за напречни обезводнителни шахти на обща стойност 180.00 лв. от владението на Л.Н.Б. от същото село, изпълняваща длъжността – кмет на с.Д.Д., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят;

За времето от 17.00 часа на 18.10.2013г. до 08.30 часа на 19.10.2013г. в с.Б., о.Р., в дом - новострояща се къща, находяща се на У.„Д.д.”№. в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Х.М.А.от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужди движими вещи: мостов кабел с дължина 70 м. и сечение 3х1.5мм. на стойност 63.00 лв., 3 парчета мостов кабел с дължина всяко от тях -1.5м. и със сечение – 3х1.5мм. на обща стойност 2.25лв., мостов кабел с дължина 70м. и сечение 3х.2.5мм. на стойност 77.00 лв., 6 бр. парчета мостов кабел, всяко с дължина 1.5 м. и сечение 3х2.5мм. на обща стойност 6.30 лв., 6 бр. парчета кабели за интернет, всяко с дължина 1.5 м. на обща стойност 9.00 лв., всичко на обща стойност 150.55 лв. от владението на К.Г.С. от същото село без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянията осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при 1 и съща обстановка, при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите и общата стойност на отнетите вещи възлиза на 360.55 лв.- престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.1 от НК, вр. с чл.194, ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.26 ал.1 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4 пр.1 от НК, вр. с чл.194, ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.58а, ал.4, вр.чл.55, ал.1, т.2, б.“б“, вр.чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6, вр.ал.3, т.1 и т.3, вр.чл.42б, ал.1, вр.ал.2, вр.ал.5 от НК, вр.чл.373, ал.2, вр.чл.303, ал.2 от НПК, ГО ОСЪЖДА и МУ налага НАКАЗАНИЕ „ПРОБАЦИЯ“ – задължителна регистрация по настоящ адрес – г.Р., У.“Х.Б.”№3, .1, А.1, за срок от 8 МЕСЕЦА, като явяването и подписването пред пробационен служител се изпълнява 2 пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 МЕСЕЦА; безвъзмезден труд в полза на обществото – 100ч. за срок от 8 МЕСЕЦА.

Признава подсъдимият Р.В.Г., роден на 15.07.1993г. в г.Р., жител и живущ в г.Р., У.„Бр. К.”№3, В.А, .1, А.4, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН*, ЗА ВИНОВЕН в това, че:

Един ден в периода 16.10.2013г.-18.10.2013г. в с.Г.Д., о.Р. в съучастие като съизвършител с Е.С.Д. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужда движима вещ - 1 бр. акумулатор с неустановена марка на стойност 30.00 лв. от владението на И.В.С. от с.Г.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвоят;

Една вечер в периода 16.10.2013г.-18.10.2013г. в с.Г.Д., о.Р., на У.„Д.“ в съучастие като съизвършител с Е.С.Д. от г.Р. и Х.М.А. от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужди движими вещи, собственост на О.Р.- кметство с.Д.Д.: 6 броя правоъгълни метални решетки с размери 1м.х 0.35 м. за напречни обезводнителни шахти на обща стойност 180.00 лв. от владението на Л.Н.Б. от същото село, изпълняваща длъжността – кмет на с.Д.Д., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят;

За времето от 17.00 часа на 18.10.2013г. до 08.30 часа на 19.10.2013г. в с.Б., о.Р., в дом- новострояща се къща, находяща се на У.„Д.д.”№. в съучастие като съизвършител с Е.С.Д. от г.Р. и Х.М.А.от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужди движими вещи: мостов кабел с дължина 70 м. и сечение 3х1.5мм. на стойност 63.00 лв., 3 парчета мостов кабел с дължина всяко от тях -1.5м. и със сечение – 3х1.5мм. на обща стойност 2.25лв., мостов кабел с дължина 70м. и сечение 3х.2.5мм. на стойност 77.00 лв., 6 бр. парчета мостов кабел, всяко с дължина 1.5 м. и сечение 3х2.5мм. на обща стойност 6.30 лв., 6 бр. парчета кабели за интернет, всяко с дължина 1.5 м. на обща стойност 9.00 лв., всичко на обща стойност 150.55 лв. от владението на К.Г.С. от същото село без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят;

За времето от 22:00 часа на 21.10.2013г. до 08:00 часа на 22.10.2013г. в центъра на с.Д.Д., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН* и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбиване на входна врата в областта на бравата) и чрез използване на техническо средство -  твърд предмет - метален лост, на кафе-аперитив и отнел чужди движими вещи - 5 броя шоколади „М." на стойност 8.00 лв., 5 броя шоколади „С." на стойност 6,50 лв., 8 броя кроасани „С." на стойност 5,60 лв., един брой мобилен телефон марка и модел „С.Е." на стойност 20,00 лв., всичко на обща стойност 40.10 лв. от владението на Л.Н.Б. от същото село-упълномощен представител на „Б.Ц и Ц-Л.Б.-Я.Б."-с.Д.Д., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

За времето от 17:00 часа на 21.10.2013г. до 08:30 часа на 22.10.2013г. в с.Д.Д., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН* и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (решетка на прозорец на дърводелска работилница на помощно училище - с.Д.Д.) чрез използване на техническо средство -  твърди предмет - метален лост, отнел чужди движими вещи - 1брой ъглов шлайф марка "Р.15мм" на стойност 30,00 лв., 1 брой прободентрион /зеге/ марка „Р." на стойност 15,00лева, 1 брой машинка за подстригване м.“М.п." на стойност 8,00 лв., 1 брой електрическа бормашина, марка „П.К.“ на стойност 30,00 лв., всичко на обща стойност 83.00 лв. от владението на К.Б.К. от с.Д.Д. – директор на помощно училище - с.Д.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

За времето от 22.10.2013г. до 23.10.2013г. в г.Р.,, в дом, находящ се на У.„Г.С.”№1, в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН* и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство - неустановен предмет за рязане отнел чужди движими вещи - 1 брой електрически кабел за телевизор с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 0,50 лева; 1 брой многожилен кабел за микровълнова печка с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 1,00 лв.; 1 брой кабел за електрическа печка "Р." с дължина 2м. и сечение 2x1.5 на стойност 2,00 лв.; 1 брой кабел за акумулираща печка с дължина 2 м. и сечение 2x4 кв.мм + 1x2,5 кв.мм на стойност 4.00 лв.; 1 брой захранващ кабел за хладилник с дължина 2 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 2.00 лв..; 1 брой захранващ кабел за електрическа скара с дължина 1м. и сечение 2x1.5 м2 на стойност 2,00 лв.; 1 брой захранващ кабел за тостер с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 0,50 лв.; 1 брой захранващ кабел за миксер с дължина 1 м. на стойност 0,50 лв.; 3 броя захранващи кабели за лампиони всеки с дължина 1,5 м. на обща стойност 2,25 лв.; 1 брой удължител за ток с дължина 20 м. с неустановена стойност; 1 брой захранващ кабел за бойлер с дължина 2 м. и сечение 3x2,5 мм на стойност 4.00 лв.; 3 броя кабели за отоплителни печки всеки с дължина 2 м. и сечение 3x2,5 мм на обща стойност 7,50 лв., всичко на обща стойност 26,25 лв. от владението на К.В.Б. от Г.С. без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;

За времето от 16:30 часа на 23.10.2013г. до 08:20 часа на 24.10.2013г. в Г.Р., О.Р. д съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, и и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил входна врата в областта на бравата на къща, находяща се в Г.Р., на у.„Ч.Р."№1.,чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост и чрез използване на техническо средство - предмет за рязане на кабели, отнел чужди движими вещи - 1брой стар електрически котлон с неустановена стойност, 10 м. гумиран двужилен кабел със сечение 2x1,5 мм с фасонка и крушка на него, 1 брой удължител с дължина 10 м. и сечение 3x2,5 мм, всичко наобща стойност 22,00 лв. от владението на С.Д.П. от Г.Р. без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

За времето от 20:00 часа на 23.10.2013г. до 07:30 часа на 24.10.2013г. в Г.Б., О.Б., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, и и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот (разбил входна врата на смесен магазин, находящ се в Г.Б., на у.„В.П.”№74 и чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост, отнел чужди движими вещи – 2 бр. младежки блузи с дълъг ръкав с шарки отпред, сиви на цвят на обща стойност 14,00 лв., 1 брой парфюм марка „С." на стойност 3,50 лв., 1 брой балсам за коса марка „Е." на стойност 3,50 лв., 2 пакета прах за пране „С.” на стойност 10,80 лв., 1 кашон пилешки бутчета с тегло 5 кг на стойност 16.50 лв., един бр. кашон пилешки дробчета с тегло 5 кг на стойност 14,50 лв., 5 пакета замразен грах с обща стойност 7,50 лв., 5 пакета микс зеленчуци на обща стойност 9,00 лв. 10 бр. пакета от по 250 г.всяко, кайма „М." на обща стойност 9,50 лв., 5 бр. пакети от по 250 г.всеки, кайма „С. на обща стойност 7,50 лв., 1 брои парче свински бут с тегло 2 кг. на стойност 16,00 лв., монетник на стойност 1.00 лв.и парична сума от 15.00 лв., 17 броя запалки на стойност 8,50 лв., 10 бр. сладолед в чаши на стойност 4,50 лв., 4 бутилки от по 2 литра газирани сокове на обща стойност 2,40 лв., 28 пакета желирани бонбони с обща стойност 8,40 лв., 1 брой туба с омекотител „С." 2 литра, на стойност 1,80 лв.. всичко на обща стойност 153,90 лв. от владението на Е.И.К. от Г.Б., без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;

За времето от 17:30 часа на 24.10.2013г. до 17:30 часа на 25.10.2013г. в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, и и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил катинар на врата за мазе, находящо се в Г.Р., блок №4 на у.„И.А.",и чрез използване на техническо средство - метален лост, отнел чужди движими вещи - 30броя пръчки от арматурно желязо с различна дебелина и дължина, ламарина от стара печка, стари части от машини, представляващи отпадно желязо с общо тегло50кг. на стойност 17,50 лв. от владението на А.Б.К. от Г.Р., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

На 24.10.2013г. срещу 25.10.2013г. в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, и и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради, здраво направени зазащита на имот (разбил врати на къща в областта на бравите, находяща се в Г.Р., на у.„И.А.”№6) и чрез използване на техническо средство -  метален лост, отнел чужди движими вещи - 1 брой ловджийски сгъваем джобен нож и 1 брой захранващ кабел за нощна лампа на неустановена стойност, всичко на обща стойност 2,00 лв. от владението на З.М.Р. от Г.Р., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

На 27.10.2013г. около 23:30 часа в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, и и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., от къща, находяща се на у.„Ш.”№14, отнели чужди движими вещи - 1брой удължител с дължина 3 м. с 3 контакта в него на стойност 4,00 лв., 1 брой удължител с дължина 2 м. с 3 контакта в него на стойност 3,00 лв., 20 броя буркани от пюре, пълни с домашна лютеница на обща стойност 40,00 лв., всичко на обща стойност 47,00 лв. от владението на М.В.П. от Г.Р., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянията осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при 1 и съща обстановка, при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, като общата стойност на отнетите вещи възлиза на 759.30 лв.- престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.1 и пр.2 от НК, вр.чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.195 ал.1 т.3, т.4 пр.1 и пр.2 от НК, вр.чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК, вр.чл.58а, ал.1, вр.чл.54 от НК, вр.чл.373, ал.2, вр.чл.303, ал.2 от НПК, ГО ОСЪЖДА И МУ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 Г. И 6 МЕСЕЦА/, като на основание чл.58а, ал.1 от НК, НАМАЛЯВА така определеното наказание „лишаване от свобода“ с 1/3 и ОПРЕДЕЛЯ НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ ЗА СРОК ОТ 1 г..

На основание чл.25, ал.1, вр.чл.23, ал.1, ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание измежду наложените по нохд №272/2014г. по описа на РС-Разлог, нохд №488/2014г. по описа на РС-Разлог, нохд №№580/2014г. по описа на РС-Р. и настоящето нохд №283/2014г. по описа на РС-Разлог, а именно наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 г..

На основание чл.25, ал.4, вр. чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изтърпяването на така определено общо най-тежко наказание "Лишаване от свобода" за изпитателен срок от 3 г..

На основание чл.59, ал.3, вр. ал.1 от НК, при изпълнение на наказанието "лишаване от свобода", ЗАЧИТА И ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият Р.В.Г. е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража“ по ДП №270/2014г. по описа на РУ“П“-Р./ нохд №580/2014г. по описа на РС-Разлог, считано от 19.07.2014г. до 18.09.2014г.

Признава подсъдимият Х.М.А., роден на 11.06.1993г. в г.Б., жител и живущ в г.Б., У.„М.”№7, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН*, за ВИНОВЕН в това, че

Една вечер в периода 16.10.2013г.-18.10.2013г. в с.Г.Д., о.Р., на У.„Д.“ в съучастие като съизвършител с Е.С.Д. от г.Р. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужди движими вещи, собственост на О.Р. - кметство с.Д.Д.: 6 броя правоъгълни метални решетки с размери 1м.х 0.35 м. за напречни обезводнителни шахти на обща стойност 180.00 лв. от владението на Л.Н.Б. от същото село, изпълняваща длъжността – кмет на с.Д.Д., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят;

За времето от 17.00 часа на 18.10.2013г. до 08.30 часа на 19.10.2013г. в с.Б., о.Р., в дом - новострояща се къща, находяща се на У.„Д.д.”№. в съучастие като съизвършител с Е.С.Д. от г.Р. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужди движими вещи: мостов кабел с дължина 70 м. и сечение 3х1.5мм. на стойност 63.00 лв., 3 парчета мостов кабел с дължина всяко от тях -1.5м. и със сечение – 3х1.5мм. на обща стойност 2.25лв., мостов кабел с дължина 70м. и сечение 3х.2.5мм. на стойност 77.00 лв., 6 бр. парчета мостов кабел, всяко с дължина 1.5 м. и сечение 3х2.5мм. на обща стойност 6.30 лв., 6 бр. парчета кабели за интернет, всяко с дължина 1.5 м. на обща стойност 9.00 лв., всичко на обща стойност 150.55 лв. от владението на К.Г.С. от същото село без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят;

За времето от 22:00 часа на 21.10.2013г. до 08:00 часа на 22.10.2013г. в центъра на с.Д.Д., О.Р., в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." срег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбиване на входна врата в областта на бравата) и чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост, на кафе аперитив и отнел чужди движими вещи - 5 броя шоколади „М." на стойност 8.00 лв., 5 броя шоколади „С." на стойност 6,50 лв., 8 броя кроасани „С." на стойност 5,60 лв., един брой мобилен телефон марка и модел „С.Е." на стойност 20,00 лв., всичко на обща стойност 40.10 лв. от владението на Л.Н.Б. от същото село-упълномощен представител на „Б.Ц и Ц-Л.Б.-Я.Б."-с.Д.Д., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

За времето от 17:00 часа на 21.10.2013г. до 08:30 часа на 22.10.2013г. в с.Д.Д., О.Р., в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (решетка на прозорец на дърводелска работилница на помощно училище - с.Д.Д.) чрез използване на техническо средство -  твърди предмет - метален лост, отнел чужди движими вещи – 1 брой ъглов шлайф марка "Р.15мм" на стойност 30,00 лв., 1 брой прободен трион /зеге/ марка „Р." на стойност 15,00 лева, 1 брой машинка за подстригване м.“М.п." на стойност 8,00 лв., 1 брой електрическа бормашина, марка „П.К.“ на стойност 30,00 лв., всичко на обща стойност 83.00 лв. от владението на К.Б.К. от с.Д.Д. – директор на помощно училище - с.Д.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

За времето от 22.10.2013г. до 23.10.2013г. в г.Р.,, в дом, находящ се на У.„Г.С.”№1 в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство- неустановен предмет за рязане отнел чужди движими вещи - 1 брой електрически кабел за телевизор с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 0,50лева; 1 брой многожилен кабел за микровълнова печка с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 1,00 лв.; 1 брой кабел за електрическа печка "Р." с дължина 2м. и сечение 2x1.5 на стойност 2,00 лв.; 1 брой кабел за акумулираща печка с дължина 2 м. и сечение 2x4 кв.мм + 1x2,5 кв.мм на стойност 4.00 лв.; 1 брой захранващ кабел за хладилник с дължина 2 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 2.00 лв..; 1 брой захранващ кабел за електрическа скара с дължина 1м. и сечение 2x1.5 м2 на стойност 2,00 лв.; 1 брой захранващ кабел за тостер с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 0,50 лв.; 1 брой захранващ кабел за миксер с дължина 1 м. на стойност 0,50 лв.; 3 броя захранващи кабели за лампиони всеки с дължина 1,5 м. на обща стойност 2,25 лв.; 1 брой удължител за ток с дължина 20 м. с неустановена стойност; 1 брой захранващ кабел за бойлер с дължина 2 м. и сечение 3x2,5 мм на стойност 4.00 лв.; 3 броя кабели за отоплителни печки всеки с дължина 2 м. и сечение 3x2,5 мм на обща стойност 7,50 лв., всичко на обща стойност 26,25 лв. от владението на К.В.Б. от Г.С. без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;

За времето от 16:30 часа на 23.10.2013г. до 08:20 часа на 24.10.2013г. в Г.Р., О.Р. в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил входна врата в областта на бравата на къща, находяща се в Г.Р., на у.„Ч.Р.”№1.) чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост и чрез използване на техническо средство - предмет за рязане на кабели, отнел чужди движими вещи - 1 брой стар електрически котлон с неустановена стойност, 10 м. гумиран двужилен кабел със сечение 2x1,5 мм с фасонка и крушка на него, 1 брой удължител с дължина 10 м. и сечение 3x2,5 мм, всичко на обща стойност 22,00 лв. от владението на С.Д.П. от Г.Р., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

За времето от 20:00 часа на 23.10.2013г. до 07:30 часа на 24.10.2013г. в Г.Б., О.Б., в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил входна врата на смесенмагазин, находящ се в Г.Б., на у.„В.П.”№74) и чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост, отнел чужди движими вещи – 2 бр. младежки блузи с дълъг ръкав с шарки отпред, сиви на цвят на обща стойност 14,00 лв., 1 брой парфюм марка „С." на стойност 3,50 лв., 1 брой балсам коса марка „Е." на стойност 3,50 лв., 2 пакета прах за пране „С.' на стойност 10,80 лв., 1 кашон пилешки бутчета с тегло 5 кг на стойност 16.50 лв., един бр. кашон пилешки дробчета с тегло 5 кг на стойност 14,50 лв., 5 пакета замразен грах с обща стойност 7,50 лв., 5 пакета микс зеленчуци на обща стойност 9,00 лв. 10 бр. пакета от по 250 г.всяко, кайма „М." на обща стойност 9,50 лв., 5 бр. пакети от по 250 г.всеки, кайма „С. на обща стойност 7,50 лв., 1 брои парче свински бут с тегло 2 кг. на стойност 16,00 лв., монетник на стойност 1.00 лв. и парична сума от 15.00 лв., 17 броя запалки на стойност 8,50 лв., 10 бр. сладолед в чаши на стойност 4,50 лв., 4 бутилки от по 2 литра газирани сокове на обща стойност 2,40 лв., 28 пакета желирани бонбони с обща стойност 8,40 лв., 1 брой туба с омекотител „С." 2 литра на стойност 1,80 лв.. всичко на обща стойност 153,90 лв. от владението на Е.И.К. от Г.Б., без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;

За времето от 17:30 часа на 24.10.2013г. до 17:30 часа на 25.10.2013г. в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил катинар на врата за мазе, находящо се в Г.Р., блок №4 на у.„И.А.") и чрез използване на техническо средство - метален лост, отнел чужди движими вещи - 30 броя пръчки от арматурно желязо с различна дебелина и дължина, ламарина от стара печка, стари части от машини, представляващи отпадно желязо с общо тегло 50 кг. на стойност 17,50 лв. от владението на А.Б.К. от Г.Р., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

На 24.10.2013г. срещу 25.10.2013г. в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот (разбил врати на къща в областта на бравите, находяща се в Г.Р., на у.„И.А.”№6) и чрез използване на техническо средство -  метален лост, отнел чужди движими вещи - 1 брой ловджийски сгъваем джобен нож и 1 брой захранващ кабел за нощна лампа на неустановена стойност, всичко на обща стойност 2,00 лв. от владението на З.М.Р. от Г.Р., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

На 27.10.2013г. около 23:30 часа в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел„Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., от къща, находяща се на у.„Ш.”№14 отнели чужди движими вещи – 1 брой удължител с дължина 3 м. с 3 контакта в него на стойност 4,00 лв., 1 брой удължител с дължина 2 м. с 3 контакта в него на стойност 3,00 лв., 20 броя буркани от пюре, пълни с домашна лютеница на обща стойност 40,00 лв., всичко на обща стойност 47,00 лв. от владението на М.В.П. от Г.Р., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянията осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при 1 и съща обстановка, при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, като общата стойност на отнетите вещи възлиза на 729.30 лв.- престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.1 и пр.2 от НК, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.1 и пр.2 от НК, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК, вр.чл.58а, ал.1, вр.чл.вр.чл.54 от НК, вр.чл.373, ал.2, вр.чл.303, ал.2 от НПК, ГО ОСЪЖДА И МУ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 Г. И 6 МЕСЕЦА/, като на основание чл.58а, ал.1 от НК, НАМАЛЯВА така определеното наказание „лишаване от свобода“ с 1/3 и ОПРЕДЕЛЯ НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ ЗА СРОК ОТ 1 г..

На основание чл.25, ал.1, вр.чл.23, ал.1, ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание измежду наложените по нохд №272/2014г. по описа на РС-Разлог, нохд №508/2013г. по описа на РС-Разлог, нохд №№875/2013г. по описа на РС-Разлог и настоящето нохд №283/2014г. по описа на РС-Разлог, а именно наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 г..

На основание чл.57, ал.1, вр. чл.60, ал.1, вр.чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ПОСТАНОВЯВА строг режим на изтърпяване на определеното общо-най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 г. в затвор или затворническо общежитие.

На основание чл.59, ал.3, вр. ал.1 от НК, при изпълнение на наказанието ЗАЧИТА И ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият Х.М.А.е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража“ по ДП №480/2013г. по описа на РУ“П“-Р./ нохд №272/2014г. по описа на РС-Разлог, считано от 29.10.2013г. до 08.07.2014г.

Постановява наказанието "Лишаване от свобода", наложено по нохд 338/2013г. по описа на РС-Петрич да се изтърпи отделно, доколкото същото е приведено с Определение №2764//2014г., влязло в законна сила на 23.01.2015г. по нохд №272/2014г. по описа на РС-Разлог.

ПРИЗНАВА подсъдимият Е.Н.И., роден на 16.04.1997г. в г.Б., живущ в г.Б., У.“М.”№7, българин, български гражданин, осъждан, безработен, с начално образование,ЕГН*, ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 21.10.2013г. до 27.10.2013г. при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК и като непълнолетен, който е разбирал свойството и значението на деянията и е могъл да ръководи постъпките си извършил следните деяния:

За времето от 22:00 часа на 21.10.2013г. до 08:00 часа на 22.10.2013г. в центъра на с.Д.Д., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбиване на входна врата в областта на бравата) и чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост, на кафе аперитив и отнел чужди движими вещи - 5 броя шоколади „М." на стойност 8.00 лв., 5 броя шоколади „С." на стойност 6,50 лв., 8 броя кроасани „С." на стойност 5,60 лв., един брой мобилен телефон марка и модел „С.Е." на стойност 20,00 лв., всичко на обща стойност 40.10 лв. от владението на Л.Н.Б. от същото село-упълномощен представител на „Б.Ц и Ц-Л.Б.-Я.Б."-с.Д.Д., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

За времето от 17:00 часа на 21.10.2013г. до 08:30 часа на 22.10.2013г. в с.Д.Д., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН* от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (решетка на прозорец на дърводелска работилница на помощно училище - с.Д.Д.) чрез използване на техническо средство -  твърди предмет - метален лост, отнел чужди движими вещи – 1 брой ъглов шлайф марка "Р.15мм" на стойност 30,00 лв., 1 брой прободен трион /зеге/ марка „Р." на стойност 15,00лева, 1 брой машинка за подстригване м.“М.п." на стойност 8,00 лв., 1 брой електрическа бормашина, марка „П.К.“ на стойност 30,00 лв., всичко на обща стойност 83.00 лв. от владението на К.Б.К. от с.Д.Д. – директор на помощно училище - с.Д.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

За времето от 22.10.2013г. до 23.10.2013г. в г.Р.,, в дом, находящ се на У.„Г.С.”№1 в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН* от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство- неустановен предмет за рязане отнел чужди движими вещи - 1 брой електрически кабел за телевизор с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 0,50лева; 1 брой многожилен кабел за микровълнова печка с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 1,00 лв.; 1 брой кабел за електрическа печка "Р." с дължина 2м. и сечение 2x1.5 на стойност 2,00 лв.; 1 брой кабел за акумулираща печка с дължина 2 м. и сечение 2x4 кв.мм + 1x2,5 кв.мм на стойност 4.00 лв.; 1 брой захранващ кабел за хладилник с дължина 2 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 2.00 лв..; 1 брой захранващ кабел за електрическа скара с дължина 1м. и сечение 2x1.5 м2 на стойност 2,00 лв.; 1 брой захранващ кабел за тостер с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 0,50 лв.; 1 брой захранващ кабел за миксер с дължина 1 м. на стойност 0,50 лв.; 3 броя захранващи кабели за лампиони всеки с дължина 1,5 м. на обща стойност 2,25 лв.; 1 брой удължител за ток с дължина 20 м. с неустановена стойност; 1 брой захранващ кабел за бойлер с дължина 2 м. и сечение 3x2,5 мм на стойност 4.00 лв.; 3 броя кабели за отоплителни печки всеки с дължина 2 м. и сечение 3x2,5 мм на обща стойност 7,50 лв., всичко на обща стойност 26,25 лв. от владението на К.В.Б. от Г.С. без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;

За времето от 16:30 часа на 23.10.2013г. до 08:20 часа на 24.10.2013г. в Г.Р., О.Р. д съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС-лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил входна врата в областта на бравата на къща, находяща се в Г.Р., на у.„Ч.Р.”№1.) чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост и чрез използване на техническо средство - предмет за рязане на кабели, отнел чужди движими вещи - 1 брой стар електрически котлон с неустановена стойност, 10 м. гумиран двужилен кабел със сечение 2x1,5 мм с фасонка и крушка на него, 1 брой удължител с дължина 10 м. и сечение 3x2,5 мм, всичко на обща стойност 22,00 лв. от владението на С.Д.П. от Г.Р., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

За времето от 20:00 часа на 23.10.2013г. до 07:30 часа на 24.10.2013г. в Г.Б., О.Б., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил входна врата на смесен магазин, находящ се в Г.Б., на у.„В.П.”№74) и чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост, отнел чужди движими вещи – 2 бр. младежки блузи с дълъг ръкав с шарки отпред, сиви на цвят на обща стойност 14,00 лв., 1 брой парфюм марка „С." на стойност 3,50 лв., 1 брой балсам коса марка „Е." на стойност 3,50 лв., 2 пакета прах за пране „С.' на стойност 10,80 лв., 1 кашон пилешки бутчета с тегло 5 кг на стойност 16.50 лв., един бр. кашон пилешки дробчета с тегло 5 кг на стойност 14,50 лв., 5 пакета замразен грах с обща стойност 7,50 лв., 5 пакета микс зеленчуци на обща стойност 9,00 лв. 10 бр. пакета от по 250 г.всяко, кайма „М." на обща стойност 9,50 лв., 5 бр. пакети от по 250 г.всеки, кайма „С. на обща стойност 7,50 лв., 1 брои парче свински бут с тегло 2 кг. на стойност 16,00 лв., монетник на стойност 1.00 лв.и парична сума от 15.00 лв., 17 броя запалки на стойност 8,50 лв., 10 бр. сладолед в чаши на стойност 4,50 лв., 4 бутилки от по 2 литра газирани сокове на обща стойност 2,40 лв., 28 пакета желирани бонбони с обща стойност 8,40 лв., 1 брой туба с омекотител „С." 2 литра на стойност 1,80 лв.. всичко на обща стойност 153,90 лв. от владението на Е.И.К. от Г.Б., без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;

За времето от 17:30 часа на 24.10.2013г. до 17:30 часа на 25.10.2013г. в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил катинар на врата за мазе, находящо се в Г.Р., блок №4 на у.„И.А.") и чрез използване на техническо средство - метален лост, отнел чужди движими вещи - 30 броя пръчки от арматурно желязо с различна дебелина и дължина, ламарина от стара печка, стари части от машини, представляващи отпадно желязо с общо тегло 50 кг на стойност 17,50 лв. от владението на А.Б.К. от Г.Р., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

На 24.10.2013г. срещу 25.10.2013г. в Г.Р., О.Р., всъучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, и от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот (разбил врати на къща в областта на бравите, находяща се в Г.Р., на у.„И.А.”№6) и чрез използване на техническо средство -  метален лост, отнел чужди движими вещи - 1 брой ловджийски сгъваем джобен нож и 1 брой захранващ кабел за нощна лампа на неустановена стойност, всичко на обща стойност 2,00 лв. от владението на З.М.Р. от Г.Р., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да гиприсвои;

На 27.10.2013г. около 23:30 часа в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел„Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., от къща, находяща се на у.„Ш.”№14 отнели чужди движими вещи - 1брой удължител с дължина 3 м. с 3 контакта в него на стойност 4,00 лв., 1 брой удължител с дължина 2 м. с 3 контакта в него на стойност 3,00 лв., 20 броя буркани от пюре, пълни с домашна лютеница на обща стойност 40,00 лв., всичко на обща стойност 47,00 лв. от владението на М.В.П. от Г.Р., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянията осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при 1 и съща обстановка, при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, като общата стойност на отнетите вещи възлиза на 398.75 лв. - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.1 и пр.2 от НК, вр. с чл.194, ал.1, вр. 20 ал.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК, вр. с чл.63, ал.1 т.3 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.1 и пр.2 от НК, вр. с чл.194, ал.1, вр. 20, ал.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК, вр.чл.58а, ал.1, вр.чл.54 от НК, вр.чл.373, ал.2, вр.чл.303, ал.2 от НПК, ГО ОСЪЖДА И МУ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 Г. И 6 МЕСЕЦА/, като на основание чл.58а, ал.1 от НК, НАМАЛЯВА така определеното наказание „лишаване от свобода“ с 1/3 и ОПРЕДЕЛЯ НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ ЗА СРОК ОТ 1 г..

На основание чл.25, ал.1, вр.чл.23, ал.1, ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание измежду наложените по нохд №272/2014г. по описа на РС-Разлог и настоящето нохд №283/2014г. по описа на РС-Разлог, а именно наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 г..

На основание чл.66, ал.1, вр.чл.чл.69, ал.1 от НК, ОТЛАГА изтърпяването на така определено наказание лишаване от свобода за срок от 2 г..

На основание чл.25, ал.3 от НК, при изпълнение на наказанието ЗАЧИТА И ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият Е.Н.И. е изтърпявал наказанието „пробация“, постановено по нохд №272/2014г. по описа на РС-Разлог, считано от 17.07.2014г. до 16.01.2015г.

УВАЖАВА гражданския иск, предявен от О.Р. като основателен, доказан по размер и основание и ОСЪЖДА подсъдимите Р.В.Г., Х.М.А.и Е.С.Д. солидарно да заплатят сумата от 180 лв. на О.Р., представляващи обезщетение за нанесени им имуществени вреди, ведно със законната лихва върху главницата от датата на деянието, считано от 16.10.2013г. до окончателното изплащане, както и сумата от 50.00, представляваща държавна такса върху уважения граждански иск по сметка на РС-Разлог, както и по пет лв. за издаване на изпълнителен лист, по сметка на РС-Разлог.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15дневен срок от днес пред Бл.ОС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :…………………………………

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

1. /Т.М./...............................

2. /Л.Т./...............................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 16.04.2015 г.

към ПРИСЪДА №713 от 16.02.2015 г.

по НАК.Д. №283 от 2014 г. по описа на РС-Разлог

 

РП-Р. е внесла обвинителен акт срещу Е.С.Д., за това, че за времето от 16.10.2013г. до 08.30 часа на 19.10.2013г. при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК, извършил следните деяния:

 1. Един ден в периода 16.10.2013г.-18.10.2013г. в с.Г.Д., о.Р. в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К."с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужда движима вещ - 1 бр. акумулатор с неустановена марка на стойност 30.00 лв. от владението на И.В.С. от с.Г.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвоят;

2. Една вечер в периода 16.10.2013г.-18.10.2013г. в с.Г.Д., о.Р., на У.„Д.“ в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Х.М.А. от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужди движими вещи, собственост на О.Р. - кметство с.Д.Д.: 6 броя правоъгълни метални решетки с размери 1м.х 0.35 м. за напречни обезводнителни шахти на обща стойност 180.00 лв. от владението на Л.Н.Б. от същото село, изпълняваща длъжността – кмет на с.Д.Д., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят;

3. За времето от 17.00 часа на 18.10.2013г. до 08.30 часа на 19.10.2013г. в с.Б., о.Р., в дом - новострояща се къща, находяща се на У.„Д.д.”№. в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Х.М.А.от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужди движими вещи: мостов кабел с дължина 70 м. и сечение 3х1.5мм. на стойност 63.00 лв., 3 парчета мостов кабел с дължина всяко от тях -1.5м. и със сечение – 3х1.5мм. на обща стойност 2.25лв., мостов кабел с дължина 70м. и сечение 3х.2.5мм. на стойност 77.00 лв., 6 бр. парчета мостов кабел, всяко с дължина 1.5 м. и сечение 3х2.5мм. на обща стойност 6.30 лв., 6 бр. парчета кабели за интернет, всяко с дължина 1.5 м. на обща стойност 9.00 лв., всичко на обща стойност 150.55 лв. от владението на К.Г.С. от същото село без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянията осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при 1 и съща обстановка, при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите и общата стойност на отнетите вещи възлиза на 360.55 лв.- престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.1 от НК, вр. с чл.194, ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК.

С обвинителния акт е внесено обвинение и срещу подсъдимия Р.В.Г., за това, че:

1. Един ден в периода 16.10.2013г.-18.10.2013г. в с.Г.Д., о.Р. в съучастие като съизвършител с Е.С.Д. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужда движима вещ - 1 бр. акумулатор с неустановена марка на стойност 30.00 лв. от владението на И.В.С. от с.Г.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвоят;

2. Една вечер в периода 16.10.2013г.-18.10.2013г. в с.Г.Д., о.Р., на У.„Д.“ в съучастие като съизвършител с Е.С.Д. от г.Р. и Х.М.А.от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужди движими вещи, собственост на О.Р.- кметство с.Д.Д.: 6 броя правоъгълни метални решетки с размери 1м.х 0.35 м. за напречни обезводнителни шахти на обща стойност 180.00 лв. от владението на Л.Н.Б. от същото село, изпълняваща длъжността – кмет на с.Д.Д., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят;

3. За времето от 17.00 часа на 18.10.2013г. до 08.30 часа на 19.10.2013г. в с.Б., о.Р., в дом- новострояща се къща, находяща се на У.„Д.д.”№. в съучастие като съизвършител с Е.С.Д. от г.Р. и Х.М.А.от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужди движими вещи: мостов кабел с дължина 70 м. и сечение 3х1.5мм. на стойност 63.00 лв., 3 парчета мостов кабел с дължина всяко от тях -1.5м. и със сечение – 3х1.5мм. на обща стойност 2.25лв., мостов кабел с дължина 70м. и сечение 3х.2.5мм. на стойност 77.00 лв., 6 бр. парчета мостов кабел, всяко с дължина 1.5 м. и сечение 3х2.5мм. на обща стойност 6.30 лв., 6 бр. парчета кабели за интернет, всяко с дължина 1.5 м. на обща стойност 9.00 лв., всичко на обща стойност 150.55 лв. от владението на К.Г.С. от същото село без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят;

4. За времето от 22:00 часа на 21.10.2013г. до 08:00 часа на 22.10.2013г. в центъра на с.Д.Д., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН* и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбиване на входна врата в областта на бравата) и чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост, на кафе аперитив и отнел чужди движими вещи - 5 броя шоколади „М." на стойност 8.00 лв., 5 броя шоколади „С." на стойност 6,50 лв., 8 броя кроасани „С." на стойност 5,60 лв., един брой мобилен телефон марка и модел „С.Е." на стойност 20,00 лв., всичко на обща стойност 40.10 лв. от владението на Л.Н.Б. от същото село-упълномощен представител на „Б.Ц и Ц-Л.Б.-Я.Б."-с.Д.Д., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

5. За времето от 17:00 часа на 21.10.2013г. до 08:30 часа на 22.10.2013г. в с.Д.Д., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН* и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (решетка на прозорец на дърводелска работилница на помощно училище - с.Д.Д.) чрез използване на техническо средство -  твърди предмет - метален лост, отнел чужди движими вещи - 1брой ъглов шлайф марка "Р.15мм" на стойност 30,00 лв., 1 брой прободентрион /зеге/ марка „Р." на стойност 15,00лева, 1 брой машинка за подстригване м.“М.п." на стойност 8,00 лв., 1 брой електрическа бормашина, марка „П.К.“ на стойност 30,00 лв., всичко на обща стойност 83.00 лв. от владението на К.Б.К. от с.Д.Д. – директор на помощно училище - с.Д.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

6. За времето от 22.10.2013г. до 23.10.2013г. в г.Р.,, в дом, находящ се на У.„Г.С.”№1 в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН* и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство- неустановен предмет за рязане отнел чужди движими вещи - 1 брой електрически кабел за телевизор с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 0,50лева; 1 брой многожилен кабел за микровълнова печка с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 1,00 лв.; 1 брой кабел за електрическа печка "Р." с дължина 2м. и сечение 2x1.5 на стойност 2,00 лв.; 1 брой кабел за акумулираща печка с дължина 2 м. и сечение 2x4 кв.мм + 1x2,5 кв.мм на стойност 4.00 лв.; 1 брой захранващ кабел за хладилник с дължина 2 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 2.00 лв..; 1 брой захранващ кабел за електрическа скара с дължина 1м. и сечение 2x1.5 м2 на стойност 2,00 лв.; 1 брой захранващ кабел за тостер с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 0,50 лв.; 1 брой захранващ кабел за миксер с дължина 1 м. на стойност 0,50 лв.; 3 броя захранващи кабели за лампиони всеки с дължина 1,5 м. на обща стойност 2,25 лв.; 1 брой удължител за ток с дължина 20 м. с неустановена стойност; 1 брой захранващ кабел за бойлер с дължина 2 м. и сечение 3x2,5 мм на стойност 4.00 лв.; 3 броя кабели за отоплителни печки всеки с дължина 2 м. и сечение 3x2,5 мм на обща стойност 7,50 лв., всичко на обща стойност 26,25 лв. от владението на К.В.Б. от Г.С. без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;

7. За времето от 16:30 часа на 23.10.2013г. до 08:20 часа на 24.10.2013г. в Г.Р., О.Р. д съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, и и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил входна врата в областта на бравата на къща, находяща се в Г.Р., на у.„Ч.Р."№1., чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост и чрез използване на техническо средство - предмет за рязане на кабели, отнел чужди движими вещи-1бройстарелектрически котлон с неустановена стойност, 10 м. гумиран двужилен кабел със сечение 2x1,5 мм с фасонка и крушка на него, 1 брой удължител с дължина 10 м. и сечение 3x2,5 мм, всичко наобща стойност 22,00 лв. от владението на С.Д.П. от Г.Р. без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

8. За времето от 20:00 часа на 23.10.2013г. до 07:30 часа на 24.10.2013г. в Г.Б., О.Б., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, и и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот (разбил входна врата на смесен магазин, находящ се в Г.Б., на у.„В.П.”№74 и чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост, отнел чужди движими вещи – 2 бр. младежки блузи с дълъг ръкав с шарки отпред, сиви на цвят на обща стойност 14,00 лв., 1 брой парфюм марка „С." на стойност 3,50 лв., 1 брой балсам за коса марка „Е." на стойност 3,50 лв., 2 пакета прах за пране „С.” на стойност 10,80 лв., 1 кашон пилешки бутчета с тегло 5 кг на стойност 16.50 лв., един бр. кашон пилешки дробчета с тегло 5 кг на стойност 14,50 лв., 5 пакета замразен грах с обща стойност 7,50 лв., 5 пакета микс зеленчуци на обща стойност 9,00 лв. 10 бр. пакета от по 250 г.всяко, кайма „М." на обща стойност 9,50 лв., 5 бр. пакети от по 250 г.всеки, кайма „С. на обща стойност 7,50 лв., 1 брои парче свински бут с тегло 2 кг. на стойност 16,00 лв., монетник на стойност 1.00 лв.и парична сума от 15.00 лв., 17 броя запалки на стойност 8,50 лв., 10 бр. сладолед в чаши на стойност 4,50 лв., 4 бутилки от по 2 литра газирани сокове на обща стойност 2,40 лв., 28 пакета желирани бонбони с обща стойност 8,40 лв., 1 брой туба с омекотител „С." 2 литра, на стойност 1,80 лв.. всичко на обща стойност 153,90 лв. от владението на Е.И.К. от Г.Б., без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;

9. За времето от 17:30 часа на 24.10.2013г. до 17:30 часа на 25.10.2013г. в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, и и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил катинар на врата за мазе, находящо се в Г.Р., блок №4 на у.„И.А.",и чрез използване на техническо средство - метален лост, отнел чужди движими вещи-30броя пръчки от арматурно желязо с различна дебелина и дължина, ламарина от стара печка, стари части от машини, представляващи отпадно желязо с общо тегло50кг. на стойност 17,50 лв. от владението на А.Б.К. от Г.Р.,без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

10. На 24.10.2013г. срещу 25.10.2013г. в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, и и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради, здраво направени зазащита на имот (разбил врати на къща в областта на бравите, находяща се в Г.Р., на у.„И.А.”№6) и чрез използване на техническо средство -  метален лост, отнел чужди движими вещи - 1 брой ловджийски сгъваем джобен нож и 1 брой захранващ кабел за нощна лампа на неустановена стойност, всичко на обща стойност 2,00 лв. от владението на З.М.Р. от Г.Р., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

11. На 27.10.2013г. около 23:30 часа в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, и и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., от къща, находяща се на у.„Ш.”№14, отнели чужди движими вещи – 1 брой удължител с дължина 3 м. с 3 контакта в него на стойност 4,00 лв., 1 брой удължител с дължина 2 м. с 3 контакта в него на стойност 3,00 лв., 20 броя буркани от пюре, пълни с домашна лютеница на обща стойност 40,00 лв., всичко на обща стойност 47,00 лв. от владението на М.В.П. от Г.Р., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянията осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при 1 и съща обстановка, при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, като общата стойност на отнетите вещи възлиза на 759.30 лв.- -престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.1 и пр.2 от НК, вр.чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК.

С обвинителния акт е внесено обвинение и срещу подсъдимият Х.М.А., за това, че

1. Една вечер в периода 16.10.2013г.-18.10.2013г. в с.Г.Д., о.Р., на У.„Д.“ в съучастие като съизвършител с Е.С.Д. от г.Р. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужди движими вещи, собственост на О.Р. - кметство с.Д.Д.: 6 броя правоъгълни метални решетки с размери 1м.х 0.35 м. за напречни обезводнителни шахти на обща стойност 180.00 лв. от владението на Л.Н.Б. от същото село, изпълняваща длъжността – кмет на с.Д.Д., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят;

2. За времето от 17.00 часа на 18.10.2013г. до 08.30 часа на 19.10.2013г. в с.Б., о.Р., в дом - новострояща се къща, находяща се на У.„Д.д.”№. в съучастие като съизвършител с Е.С.Д. от г.Р. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужди движими вещи: мостов кабел с дължина 70 м. и сечение 3х1.5мм. на стойност 63.00 лв., 3 парчета мостов кабел с дължина всяко от тях -1.5м. и със сечение – 3х1.5мм. на обща стойност 2.25лв., мостов кабел с дължина 70м. и сечение 3х.2.5мм. на стойност 77.00 лв., 6 бр. парчета мостов кабел, всяко с дължина 1.5 м. и сечение 3х2.5мм. на обща стойност 6.30 лв., 6 бр. парчета кабели за интернет, всяко с дължина 1.5 м. на обща стойност 9.00 лв., всичко на обща стойност 150.55 лв. от владението на К.Г.С. от същото село без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят;

3. За времето от 22:00 часа на 21.10.2013г. до 08:00 часа на 22.10.2013г. в центъра на с.Д.Д., О.Р., в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." срег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбиване на входна врата в областта на бравата) и чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост, на кафе аперитив и отнел чужди движими вещи - 5 броя шоколади „М." на стойност 8.00 лв., 5 броя шоколади „С." на стойност 6,50 лв., 8 броя кроасани „С." на стойност 5,60 лв., един брой мобилен телефон марка и модел „С.Е." на стойност 20,00 лв., всичко на обща стойност 40.10 лв. от владението на Л.Н.Б. от същото село-упълномощен представител на „Б.Ц и Ц-Л.Б.-Я.Б."-с.Д.Д., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

4. За времето от 17:00 часа на 21.10.2013г. до 08:30 часа на 22.10.2013г. в с.Д.Д., О.Р., в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (решетка на прозорец на дърводелска работилница на помощно училище - с.Д.Д.) чрез използване на техническо средство -  твърди предмет - метален лост, отнел чужди движими вещи – 1 брой ъглов шлайф марка "Р.15мм" на стойност 30,00 лв., 1 брой прободен трион /зеге/ марка „Р." на стойност 15,00лева, 1 брой машинка за подстригване м.“М.п." на стойност 8,00 лв., 1 брой електрическа бормашина, марка „П.К.“ на стойност 30,00 лв., всичко на обща стойност 83.00 лв. от владението на К.Б.К. от с.Д.Д. – директор на помощно училище - с.Д.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

5. За времето от 22.10.2013г. до 23.10.2013г. в г.Р.,, в дом, находящ се на У.„Г.С.”№1, в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство- неустановен предмет за рязане отнел чужди движими вещи - 1 брой електрически кабел за телевизор с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 0,50лева; 1 брой многожилен кабел за микровълнова печка с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 1,00 лв.; 1 брой кабел за електрическа печка "Р." с дължина 2м. и сечение 2x1.5 на стойност 2,00 лв.; 1 брой кабел за акумулираща печка с дължина 2 м. и сечение 2x4 кв.мм + 1x2,5 кв.мм на стойност 4.00 лв.; 1 брой захранващ кабел за хладилник с дължина 2 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 2.00 лв..; 1 брой захранващ кабел за електрическа скара с дължина 1м. и сечение 2x1.5 м2 на стойност 2,00 лв.; 1 брой захранващ кабел за тостер с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 0,50 лв.; 1 брой захранващ кабел за миксер с дължина 1 м. на стойност 0,50 лв.; 3 броя захранващи кабели за лампиони всеки с дължина 1,5 м. на обща стойност 2,25 лв.; 1 брой удължител за ток с дължина 20 м. с неустановена стойност; 1 брой захранващ кабел за бойлер с дължина 2 м. и сечение 3x2,5 мм на стойност 4.00 лв.; 3 броя кабели за отоплителни печки всеки с дължина 2 м. и сечение 3x2,5 мм на обща стойност 7,50 лв., всичко на обща стойност 26,25 лв. от владението на К.В.Б. от Г.С. без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;

6. За времето от 16:30 часа на 23.10.2013г. до 08:20 часа на 24.10.2013г. в Г.Р., О.Р. в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил входна врата в областта на бравата на къща, находяща се в Г.Р., на у.„Ч.Р.”№1.) чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост и чрез използване на техническо средство - предмет за рязане на кабели, отнел чужди движими вещи - 1 брой стар електрически котлон с неустановена стойност, 10 м. гумиран двужилен кабел със сечение 2x1,5 мм с фасонка и крушка на него, 1 брой удължител с дължина 10 м. и сечение 3x2,5 мм, всичко на обща стойност 22,00 лв. от владението на С.Д.П. от Г.Р., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

7. За времето от 20:00 часа на 23.10.2013г. до 07:30 часа на 24.10.2013г. в Г.Б., О.Б., в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил входна врата на смесенмагазин, находящ се в Г.Б., на у.„В.П.”№74) и чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост, отнел чужди движими вещи – 2 бр. младежки блузи с дълъг ръкав с шарки отпред, сиви на цвят на обща стойност 14,00 лв., 1 брой парфюм марка „С." на стойност 3,50 лв., 1 брой балсам коса марка „Е." на стойност 3,50 лв., 2 пакета прах за пране „С.' на стойност 10,80 лв., 1 кашон пилешки бутчета с тегло 5 кг на стойност 16.50 лв., един бр. кашон пилешки дробчета с тегло 5 кг на стойност 14,50 лв., 5 пакета замразен грах с обща стойност 7,50 лв., 5 пакета микс зеленчуци на обща стойност 9,00 лв. 10 бр. пакета от по 250 г.всяко, кайма „М." на обща стойност 9,50 лв., 5 бр. пакети от по 250 г.всеки, кайма „С. на обща стойност 7,50 лв., 1 брои парче свински бут с тегло 2 кг. на стойност 16,00 лв., монетник на стойност 1.00 лв.и парична сума от 15.00 лв., 17 броя запалки на стойност 8,50 лв., 10 бр. сладолед в чаши на стойност 4,50 лв., 4 бутилки от по 2 литра газирани сокове на обща стойност 2,40 лв., 28 пакета желирани бонбони с обща стойност 8,40 лв., 1 брой туба с омекотител „С." 2 литра на стойност 1,80 лв.. всичко на обща стойност 153,90 лв. от владението на Е.И.К. от Г.Б., без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;

8. За времето от 17:30 часа на 24.10.2013г. до 17:30 часа на 25.10.2013г. в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил катинар на врата за мазе, находящо се в Г.Р., блок №4 на у.„И.А.") и чрез използване на техническо средство - метален лост, отнел чужди движими вещи - 30 броя пръчки от арматурно желязо с различна дебелина и дължина, ламарина от стара печка, стари части от машини, представляващи отпадно желязо с общо тегло 50 кг. на стойност 17,50 лв. от владението на А.Б.К. от Г.Р., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

9. На 24.10.2013г. срещу 25.10.2013г. в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот (разбил врати на къща в областта на бравите, находяща се в Г.Р., на у.„И.А.”№6) и чрез използване на техническо средство -  метален лост, отнел чужди движими вещи - 1 брой ловджийски сгъваем джобен нож и 1 брой захранващ кабел за нощна лампа на неустановена стойност, всичко на обща стойност 2,00 лв. от владението на З.М.Р. от Г.Р., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

10. На 27.10.2013г. около 23:30 часа в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел„Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., от къща, находяща се на у.„Ш.”№14 отнели чужди движими вещи - 1брой удължител с дължина 3 м. с 3 контакта в него на стойност 4,00 лв., 1 брой удължител с дължина 2 м. с 3 контакта в него на стойност 3,00 лв., 20 броя буркани от пюре, пълни с домашна лютеница на обща стойност 40,00 лв., всичко на обща стойност 47,00 лв. от владението на М.В.П. от Г.Р., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянията осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при 1 и съща обстановка, при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, като общата стойност на отнетите вещи възлиза на 729.30 лв.- престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.1 и пр.2 от НК, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК.

С обвинителния акт е внесено обвинение и срещу подсъдимият Е.Н.И., за това, че за времето от 21.10.2013г. до 27.10.2013г. при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК и като непълнолетен, който е разбирал свойството и значението на деянията и е могъл да ръководи постъпките си извършил следните деяния:

1. За времето от 22:00 часа на 21.10.2013г. до 08:00 часа на 22.10.2013г. в центъра на с.Д.Д., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбиване на входна врата в областта на бравата) и чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост, на кафе аперитив и отнел чужди движими вещи - 5 броя шоколади „М." на стойност 8.00 лв., 5 броя шоколади „С." на стойност 6,50 лв., 8 броя кроасани „С." на стойност 5,60 лв., един брой мобилен телефон марка и модел „С.Е." на стойност 20,00 лв., всичко на обща стойност 40.10 лв. от владението на Л.Н.Б. от същото село-упълномощен представител на „Б.Ц и Ц-Л.Б.-Я.Б."-с.Д.Д., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

2. За времето от 17:00 часа на 21.10.2013г. до 08:30 часа на 22.10.2013г. в с.Д.Д., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (решетка на прозорец на дърводелска работилница на помощно училище - с.Д.Д.) чрез използване на техническо средство -  твърди предмет - метален лост, отнел чужди движими вещи – 1 брой ъглов шлайф марка "Р.15мм" на стойност 30,00 лв., 1 брой прободен трион /зеге/ марка „Р." на стойност 15,00лева, 1 брой машинка за подстригване м.“М.п." на стойност 8,00 лв., 1 брой електрическа бормашина, марка „П.К.“ на стойност 30,00 лв., всичко на обща стойност 83.00 лв. от владението на К.Б.К. от с.Д.Д. – директор на помощно училище - с.Д.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

3. За времето от 22.10.2013г. до 23.10.2013г. в г.Р.,, в дом, находящ се на У.„Г.С.”№1 в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН* от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство- неустановен предмет за рязане отнел чужди движими вещи - 1 брой електрически кабел за телевизор с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 0,50лева; 1 брой многожилен кабел за микровълнова печка с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 1,00 лв.; 1 брой кабел за електрическа печка "Р." с дължина 2м. и сечение 2x1.5 на стойност 2,00 лв.; 1 брой кабел за акумулираща печка с дължина 2 м. и сечение 2x4 кв.мм + 1x2,5 кв.мм на стойност 4.00 лв.; 1 брой захранващ кабел за хладилник с дължина 2 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 2.00 лв..; 1 брой захранващ кабел за електрическа скара с дължина 1м. и сечение 2x1.5 м2 на стойност 2,00 лв.; 1 брой захранващ кабел за тостер с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 0,50 лв.; 1 брой захранващ кабел за миксер с дължина 1 м. на стойност 0,50 лв.; 3 броя захранващи кабели за лампиони всеки с дължина 1,5 м. на обща стойност 2,25 лв.; 1 брой удължител за ток с дължина 20 м. с неустановена стойност; 1 брой захранващ кабел за бойлер с дължина 2 м. и сечение 3x2,5 мм на стойност 4.00 лв.; 3 броя кабели за отоплителни печки всеки с дължина 2 м. и сечение 3x2,5 мм на обща стойност 7,50 лв., всичко на обща стойност 26,25 лв. от владението на К.В.Б. от Г.С. без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;

4. За времето от 16:30 часа на 23.10.2013г. до 08:20 часа на 24.10.2013г. в Г.Р., О.Р. д съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил входна врата в областта на бравата на къща, находяща се в Г.Р., на у.„Ч.Р.”№1.) чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост и чрез използване на техническо средство - предмет за рязане на кабели, отнел чужди движими вещи - 1 брой стар електрически котлон с неустановена стойност, 10 м. гумиран двужилен кабел със сечение 2x1,5 мм с фасонка и крушка на него, 1 брой удължител с дължина 10 м. и сечение 3x2,5 мм, всичко на обща стойност 22,00 лв. от владението на С.Д.П. от Г.Р., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

5. За времето от 20:00 часа на 23.10.2013г. до 07:30 часа на 24.10.2013г. в Г.Б., О.Б., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил входна врата на смесен магазин, находящ се в Г.Б., на у.„В.П.”№74) и чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост, отнел чужди движими вещи – 2 бр. младежки блузи с дълъг ръкав с шарки отпред, сиви на цвят на обща стойност 14,00 лв., 1 брой парфюм марка „С." на стойност 3,50 лв., 1 брой балсам коса марка „Е." на стойност 3,50 лв., 2 пакета прах за пране „С.' на стойност 10,80 лв., 1 кашон пилешки бутчета с тегло 5 кг на стойност 16.50 лв., един бр. кашон пилешки дробчета с тегло 5 кг на стойност 14,50 лв., 5 пакета замразен грах с обща стойност 7,50 лв., 5 пакета микс зеленчуци на обща стойност 9,00 лв. 10 бр. пакета от по 250 г.всяко, кайма „М." на обща стойност 9,50 лв., 5 бр. пакети от по 250 г.всеки, кайма „С. на обща стойност 7,50 лв., 1 брои парче свински бут с тегло 2 кг. на стойност 16,00 лв., монетник на стойност 1.00 лв.и парична сума от 15.00 лв., 17 броя запалки на стойност 8,50 лв., 10 бр. сладолед в чаши на стойност 4,50 лв., 4 бутилки от по 2 литра газирани сокове на обща стойност 2,40 лв., 28 пакета желирани бонбони с обща стойност 8,40 лв., 1 брой туба с омекотител „С." 2 литра на стойност 1,80 лв.. всичко на обща стойност 153,90 лв. от владението на Е.И.К. от Г.Б., без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;

6. За времето от 17:30 часа на 24.10.2013г. до 17:30 часа на 25.10.2013г. в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил катинар на врата за мазе, находящо се в Г.Р., блок №4 на у.„И.А.") и чрез използване на техническо средство - метален лост, отнел чужди движими вещи - 30 броя пръчки от арматурно желязо с различна дебелина и дължина, ламарина от стара печка, стари части от машини, представляващи отпадно желязо с общо тегло 50 кг на стойност 17,50 лв. от владението на А.Б.К. от Г.Р., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

7. На 24.10.2013г. срещу 25.10.2013г. в Г.Р., О.Р., всъучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, и от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот (разбил врати на къща в областта на бравите, находяща се в Г.Р., на у.„И.А.”№6) и чрез използване на техническо средство -  метален лост, отнел чужди движими вещи - 1 брой ловджийски сгъваем джобен нож и 1 брой захранващ кабел за нощна лампа на неустановена стойност, всичко на обща стойност 2,00 лв. от владението на З.М.Р. от Г.Р., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да гиприсвои;

На 27.10.2013г. около 23:30 часа в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел„Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., от къща, находяща се на у.„Ш.”№14 отнели чужди движими вещи - 1брой удължител с дължина 3 м. с 3 контакта в него на стойност 4,00 лв., 1 брой удължител с дължина 2 м. с 3 контакта в него на стойност 3,00 лв., 20 броя буркани от пюре, пълни с домашна лютеница на обща стойност 40,00 лв., всичко на обща стойност 47,00 лв. от владението на М.В.П. от Г.Р., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянията осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при 1 и съща обстановка, при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, като общата стойност на отнетите вещи възлиза на 398.75 лв. - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.1 и пр.2 от НК, вр. с чл.194, ал.1, вр. 20, ал.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК.

По направено искане от страна на подсъдимите И., Г., Д. и А. и техните защитници, съдебното производството протече по реда на съкратено съдебно следствие чл.371, т.2 от НПК, като подсъдимите признаха фактите описани в обостятелствената част на обвинителния акт, съгласиха се да не се събират доказателства за тези факти, а съдът с определение по реда на чл.372, ал.4 от НПК прие, че самопризнанието на четиримата подсъдими се подкрепя в достатъчна степен от събраните доказателства в хода на досъдебното производство, поради и което ще ползва самопризнанието им без да събира доказателства за фактите, описани в обстоятелствената част на обвинителния акт.

 Пострадалите лица и ощетените ЮЛ и търговци, с изключение на О.Р., заявиха, че не желаят да се конституират като страни в процеса.

По делото бе конституирана О.Р., чрез процесуалният им представител юрисконсулт П. в качеството на граждански ищец, и бе приет за съвместно разглеждане предявеният граждански иск солидарно срещу подсъдимите Е.Д., Р.Г. и Х.А. за сумата от 180.00лева, ведно със законната лихва от датата на деянието 16.10-18.10.2013г., както и разноските по делото.

При съдебните прения, прокурорът изцяло поддържа обвинението относно извършените деяния, като счита, че в хода на съдебното следствие е било установено по безспорен и категоричен начин, че подсъдимите са извършители на същото. Сочи, че от събраните в хода на досъдебното производство доказателства се установява по категоричен начин осъщественото деяние и участието на подсъдимите лица в тях, поради което същите следва да бъдат признати за виновни. За подсъдимия Д. прокурорът предлага съда да наложи наказание при условията на 58а от НК и му бъде определено наказание „лишаване от свобода” под предвидения минимум, като няма пречка изпълнението да бъде отложено за изпитателен срок. По отношение на подс.А. обвинението предлага да му бъде наложено наказание „лишаване от свобода” като бъде извършено и групиране на наложени по отношение на него други наказания за които са налице основанията на чл.25, вр.чл.23 от НК, както и да му бъде приведено в изпълнение по реда на чл.68 от НК, наложено наказание, тй като деянията са извършени в изпитателния срок. По отношение на подс.Г. обвинението предлага да бъде наложено наказание „лишаване от свобода” около минимума и редуцирано по реда на чл.58а от НК, като бъде отложено изпълнението на основание чл.66, ал.1 от НК. Счита, че и по отношение на подс.Г. са налице основания за приложение на чл.25, вр.чл.23 от НК и групиране на наказанията му наложени при предходни осъждания. По отношение на подс.И. обвинението предлага наказанието да е при условията на чл.55 и му бъде наложено наказание „Пробация”, като отново съдът приложи разпоредбата на чл.25, вр.чл.23 от НК и групира наложени по-отношение на него наказания при предходни осъждания.

Защитата на подс.Р.Г., служебен защитник - адв. К. сочи, че подзащитния й е признал фактит, съдействал е при разследването, поради и което съдът да наложи наказание около минимума.

Подсъдимият Г. признава фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и поддържа казаното от защитника му. В предоставената му по реда на чл.297 от НПК последна дума, подсъдимият Г. съжалява за стореното и заявява, че няма да го прави повече.

Защитата на подс. Е.И., служебен защитник - адв. П. сочи, че подзащитният му е непълнолетен, моли съда да му определи наказание „пробация” и групира наказанията му по реда на чл.25, вр.чл.23 от НК.

Подсъдимият И. признава фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и поддържа казаното от защитника му. В предоставената му по реда на чл.297 от НПК последна дума, подсъдимият И. заявява, че няма какво да каже, стореното е сторено.

Защитата на подс. Е.Д., служебен защитник - адв. К. сочи, че подзащитният й е признал фактите и съжалява, извършил е най-малко деяния в сравнение с останалите подсъдими и да бъде съобразено това обостятелство.

Подсъдимият Д. признава фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и поддържа казаното от защитника му. В предоставената му по реда на чл.297 от НПК последна дума, подсъдимият Д. моли съда да бъде по-благосклонен при установяване на присъдата си.

Защитата на подс. Х.А., служебен защитник - адв. С. сочи, че спрямо подзащитният му следва да се приложи разпоредбата на чл.58а от НК при определяне на наказанието ,доколкто няма спор по фактите.

Подсъдимият А. признава фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и поддържа казаното от защитника му. В предоставената му по реда на чл.297 от НПК последна дума, подсъдимият Д. моли съда да му наложи по-леко наказание.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите на страните, приема за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Подсъдимият Е.С.Д., е роден на 21.06.1992г. в г.Р., жител и живущ в г.Р., У.„Х.Б.”№3, .1, А.1, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, ЕГН*. Същият е млад човек, с добри характеристични данни, с чисто съдебно минало.

Подсъдимият Х.М.А., роден на 11.06.1993г. в г.Б., жител и живущ в г.Б., У.„М.”№7, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН*. Същият е млад човек с отрицателна характеристика, осъждан за престъпления против собствеността и против личността, освобождаван е от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК за общоопасно престъпление.

Подсъдимият Р.В.Г., роден на 15.07.1993г. в г.Р., жител и живущ в г.Р., У.„Бр. К.”№3, В.А, .1, А.4, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН*. Подсъдимият е млад човек с отрицателни характеристични данни, осъждан за престъпление против собствеността.

Подсъдимият Е.Н.И., роден на 16.04.1997г. в г.Б., живущ в г.Б., У.“М.”№7, българин, български гражданин, осъждан, безработен, с начално образование, с ЕГН*. Подсъдимият И. е психично здрав. Към датата на извършване на инкриминираните деяния, същият е бил непълнолетен, като е нямал интелектуална непълноценност, която да е пречка за правилната фактическа ориентация и адекватно за нея ориентиране. Също така, независимо от непълнолетието си, е можел да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

Един ден в периода 16.10.2013г.-18.10.2013г. подсъдимите Г. и Д. и още едно лице на име Мартин се насочили към С.Д., О.Р.. Тримата пътували с лек автомобил „Р.К.” с рег.№*, собственост на св. Бекташева, като автмобилът бил управляван от подс.Г., който спрял автомобила в С.Д., в непосредствена близост до входа на дворното място на дом №2 на У.”Д.”, собственост на св.С. . Подс.Г. и Д. слезли от автомобила, влезли в дворното място и забелязали акумулатор с неустановена марка, взели го и го пренесли в автомобила и тръгнали към г.Р.. От заключението на СОЕ се установява, че стойността на акумулатора е от 30.00 лева.

Същата вечер подс.Г., подс.Д., и подс.А. се отправили със същия автомобил към С.Д., О.Р., като след пристигането си в селото спрели на У.”Д.”, слезли от автомобила и с ръце, извадили 6 броя правоъгълни метални решетки с размери 1м.х 0.35 м. за напречни обезводнителни шахти, които били собственост на О.Р., а стопанисването им било възложено на св.Б., изпълняваща длъжността кмет на С.Д.. След като извадили решетките подсъдимите ги натоварили на автомобила и потеглили за г.Р.. От заключението на СОЕ се установява, че стойността на 6-те шахте е от 180.00лева. На 18.10.2013г. подс.Д. предал в стопанисван от „Н.м.”ООД изкупвателен пункт за отпадъци от черни ицветни метали в С. метални решетки за шахти, като за тях получил неустановена сума от св.К. – работник в пункта.

За времето от 17.00 часа на 18.10.2013г. до 08.30 часа на 19.10.2013г. подс.Г., Д. и А. ползвайки отново посочения по-горе автомобил, управляван от подс.Г. се насочили към с.Б., о.Р.. След като пристигнали паркирали автомобила в близост до дом- новострояща се къща, находяща се на У.„Д.д.”№., собственост на св.С.. Тримата подсъдими проникнали в къщата и взели мостов кабел с дължина 70 м. и сечение 3х1.5мм. на стойност 63.00 лв., 3 парчета мостов кабел с дължина всяко от тях -1.5м. и със сечение – 3х1.5мм. на обща стойност 2.25лв., мостов кабел с дължина 70м. и сечение 3х.2.5мм. на стойност 77.00 лв., 6 бр. парчета мостов кабел, всяко с дължина 1.5 м. и сечение 3х2.5мм. на обща стойност 6.30 лв., 6 бр. парчета кабели за интернет, всяко с дължина 1.5 м. на обща стойност 9.00 лв., всичко на обща стойност 150.55 лв./съгласно заключението на СОЕ/. Натоварили вещите в автомобила и напуснали селото. На 19.10.2013г. подс. Г. предал металните елементи от кабелите от „Н.м.”ООД изкупвателен пункт за отпадъци от черни и цветни метали в С. метални решетки за шахти, като за тях получил неустановена сума от св.К. – работник в пункта.

За времето от 22:00 часа на 21.10.2013г. до 08:00 часа на 22.10.2013г. подсъдимите Г., А. и И., ползвайки посочения по-горе автомобил управляван от подс.Г. пристигнали в С.Д., като паркирали автомобила в близост до кафе-аперитив, находящ се в центъра на селото и стопанисван от св.Б., в качеството й на упълномощен представител на „ БлянЦ и Ц-Л.Б-Я.Б.”. Тримата слезли от автомобила и с метален лост разбили вратата на заведението в областта на бравата, влезли и взели чужди движими вещи - 5 броя шоколади „М." на стойност 8.00 лв., 5 броя шоколади „С." на стойност 6,50 лв., 8 броя кроасани „С." на стойност 5,60 лв., един брой мобилен телефон марка и модел „С.Е." на стойност 20,00 лв., всичко на обща стойност 40.10 лв. /съгласно заключението на СОЕ/. След като взели вещите, подсъдимите се качили в автомобила и потеглили с него за г.Р., като през следващите дни подс.И. продал телефона на св.С., който с протокол за доброволно предаване /л.27, том 1/ предал вещта на служител при РУ”П”-Р..

За времето от 17:00 часа на 21.10.2013г. до 08:30 часа на 22.10.2013г. подсъдимите Г., И. и А., непосредствено след кражбата в с.Д.Д. от кафе-аператива, се насочили към т.н.помощно училище в селото, чиято сграда била стопанисвана от директора на училището св.К.. Подс. Г. паркирал автомобила в близост до дърводелската работилница на училището, разположена на приземния етаж, с метален лост изкъртили решетка на прозорец на входната врата на работилницата, премахнали решетката и стъклото, влезли и взели чужди движими вещи – 1 брой ъглов шлайф марка "Р.15мм" на стойност 30,00 лв., 1 брой прободен трион /зеге/ марка „Р." на стойност 15,00лева, 1 брой машинка за подстригване м. “М.п." на стойност 8,00 лв., 1 брой електрическа бормашина, марка „П.К.“ на стойност 30,00 лв., всичко на обща стойност 83.00 лв. /съгласно заключението на СОЕ/. През следващите дни подс.И. продал вещите на св.С., който с протокол за доброволно предаване /л.16,т.1/ предал същите на служител на рУП-Р..

За времето от 22.10.2013г. до 23.10.2013г. подсъдимите Г., А. и И., ползвайки същия автомобил, управляван от подс.Г. се насочили към дом, находящ се на У.„Г.С.”№1 в г.Р., собственост на св.Б., като слезли от автомобила и се качили на тераса към таванското помещение. С крака и ръце разбили вратата на помещението, и използвайки неустановен режещ предмет отрязали и взели чужди вещи - 1 брой електрически кабел за телевизор с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 0,50лева; 1 брой многожилен кабел за микровълнова печка с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 1,00 лв.; 1 брой кабел за електрическа печка "Р." с дължина 2м. и сечение 2x1.5 на стойност 2,00 лв.; 1 брой кабел за акумулираща печка с дължина 2 м. и сечение 2x4 кв.мм + 1x2,5 кв.мм на стойност 4.00 лв.; 1 брой захранващ кабел за хладилник с дължина 2 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 2.00 лв..; 1 брой захранващ кабел за електрическа скара с дължина 1м. и сечение 2x1.5 м2 на стойност 2,00 лв.; 1 брой захранващ кабел за тостер с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 0,50 лв.; 1 брой захранващ кабел за миксер с дължина 1 м. на стойност 0,50 лв.; 3 броя захранващи кабели за лампиони всеки с дължина 1,5 м. на обща стойност 2,25 лв.; 1 брой удължител за ток с дължина 20 м. с неустановена стойност; 1 брой захранващ кабел за бойлер с дължина 2 м. и сечение 3x2,5 мм на стойност 4.00 лв.; 3 броя кабели за отоплителни печки всеки с дължина 2 м. и сечение 3x2,5 мм на обща стойност 7,50 лв., всичко на обща стойност 26,25 лв. /съгласно заключението на СОЕ/. Поставили вещите в автомобила и се прибрали.

За времето от 16:30 часа на 23.10.2013г. до 08:20 часа на 24.10.2013г. подсъдимите Г., А. и И., ползвайки отново същия автомобил се насочили към дом, находящ се на У.“Ч.Р.”№1., собственост на св.П., паркирали автомобила в близост до къщата, след което с метален лост разбили бравата на входната врата и влезли в нея. В къщата разбили врата водеща към таванското помещение и чрез режешщ неустановен предмет отрязали и взели движими вещи - 1 брой стар електрически котлон с неустановена стойност, 10 м. гумиран двужилен кабел със сечение 2x1,5 мм с фасонка и крушка на него, 1 брой удължител с дължина 10 м. и сечение 3x2,5 мм, всичко на обща стойност 22,00 лв. /съгласно заключението на СОЕ/. Оставили вещите в автомобила и се прибрали по домовете си.

За времето от 20:00 часа на 23.10.2013г. до 07:30 часа на 24.10.2013г. подсъдимите Г., А. и И., ползвайки автомобила, управляван от подс.Г. отишли в г.Б., като паркирали автомобила в близост до смесен магази, находящ се на У.“В.П., стопанисван от св.К.. С метален лост разбили вратата на магазина, проникнали вътре и взели движими вещи – 2 бр. младежки блузи с дълъг ръкав с шарки отпред, сиви на цвят на обща стойност 14,00 лв., 1 брой парфюм марка „С." на стойност 3,50 лв., 1 брой балсам коса марка „Е." на стойност 3,50 лв., 2 пакета прах за пране „С.' на стойност 10,80 лв., 1 кашон пилешки бутчета с тегло 5 кг на стойност 16.50 лв., един бр. кашон пилешки дробчета с тегло 5 кг на стойност 14,50 лв., 5 пакета замразен грах с обща стойност 7,50 лв., 5 пакета микс зеленчуци на обща стойност 9,00 лв. 10 бр. пакета от по 250 г.всяко, кайма „М." на обща стойност 9,50 лв., 5 бр. пакети от по 250 г.всеки, кайма „С. на обща стойност 7,50 лв., 1 брои парче свински бут с тегло 2 кг. на стойност 16,00 лв., монетник на стойност 1.00 лв.и парична сума от 15.00 лв., 17 броя запалки на стойност 8,50 лв., 10 бр. сладолед в чаши на стойност 4,50 лв., 4 бутилки от по 2 литра газирани сокове на обща стойност 2,40 лв., 28 пакета желирани бонбони с обща стойност 8,40 лв., 1 брой туба с омекотител „С." 2 литра на стойност 1,80 лв.. всичко на обща стойност 153,90 лв. /съгласно заключението наСОЕ/. Изнесли вещите и ги поставили в автомобила, като се отправили към г.Р..

С протокол за доброволно предаване подс.И. предал две трикотажни блузи./л.70, т.1/.

За времето от 17:30 часа на 24.10.2013г. до 17:30 часа на 25.10.2013г. подсъдимите Г., А. и И., ползвайки същия ватомобил, управляван от подс.Г. се насочили към жилищен блок №4, находящ се на У.“И.А.“ в г.Р., спрели автомобила в близост до блока и се насочили към мазетата като с метален лост разбили входната врата на мазе, собственост на св.К. и взели от там движими вещи - 30 броя пръчки от арматурно желязо с различна дебелина и дължина, ламарина от стара печка, стари части от машини, представляващи отпадно желязо с общо тегло 50 кг. на стойност 17,50 лв. /съгласно заключението на СОЕ/, като изснесли вещите и ги поставили в автомобила, след което си тръгнали.

На 24.10.2013г. срещу 25.10.2013г. през нощта подс. Г., А. и И., ползвайки отново същия автомобил, управляван от подс.Г. се насочили към дом, находящ се на У.“И.А.”№6 в г.Р., чийто първи етаж бил ползван от св.Р.. Подс.Г. паркирал автомобила в близост до дома, и с метален лост тримата разбили последователно входната врата, вратата на кухнята и спалнята, влезли и взели движими вещи - 1 брой ловджийски сгъваем джобен нож и 1 брой захранващ кабел за нощна лампа на неустановена стойност, всичко на обща стойност 2,00 лв. /съгл.заключението на СОЕ/. След което носейки вещите, напуснали дома, качили се в автомобила и се отдалечили от улицата.

На 27.10.2013г. около 23:30 часа подсъдимите Г.А. и И., ползвайки същия автомобил, посочен по-горе, управляван от подс.Г. се насочили към къща, находяща се на У.“Ш.”№14, паркирали автомобила в близост до къщата и възползвайки се от обстоятелството, че същата не била заключена, влезли в къщата. Взели движими вещи - 1брой удължител с дължина 3 м. с 3 контакта в него на стойност 4,00 лв., 1 брой удължител с дължина 2 м. с 3 контакта в него на стойност 3,00 лв., 20 броя буркани от пюре, пълни с домашна лютеница на обща стойност 40,00 лв., всичко на обща стойност 47,00 лв. /съгласно заключението на СОЕ/, като носейки вещите се насочили към автомобила и напуснали мястото.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

Изложената фактическа обстановка се установи от обстоятелствата, изложени в обвинителния акт, приети въз основа на направеното от подсъдимите самопризнание, дадено от тях по реда на Част V, Глава 27 от НПК, както и от доказателствата, които съдът на основание чл.372, ал.4 от НПК прие, че го подкрепят – гласни и писмени доказателства : протокол за оглед на место произшествие от 22.10.2013 г., фотоалбум, показанията на свидетеля К.Б.К., свидетеля Й.И.П., свидетеля С.М.С., протокол за доброволно предаване от 29.10.2013 г., приемо-предавателен протокол от 29.10.2013 г., жалба от Л.Б., пълномощно от Я.Б., протокол за доброволно предаване от 01.11.2013 г., справка характеристика, жалба от И.С., жалба от Л.Б., покупко-изплащателна сметка №1/19.10.2013 г., покупко-изплащателна сметка №4/21.10.2013 г., покупко-изплащателна сметка №73/18.10.2013 г., жалба от Г.К., протокол за доброволно предаване от 28.10.2013 г., жалба от К.Б., жалба от А.Б.К., протокол за оглед на местопроизшествие от 24.10.2013 г., фотоалбум, показанията на свидетел С.Д.П., свидетеля Х.С.Т., протокол за доброволно предаване от 29.10.2013 г., лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали №371/08.05.2006 г., регистър за покупките и вноса на отпадъците от черни и цветни метали, покупко-изплащателна сметка №867/23.10.2013 г., разходен ордер №867/23.10.2013 г., покупко-изплащателна сметка №860/21.10.2013 г., разходен касов ордер №860/21.10.2013 г., покупко-изплащателна сметка №871/24.10.2013 г., разходен касов ордер №871/24.10.2013 г., показанията на свидетеля З. Р., св. М.П., св. Д.К., св. Е.К., св. Л.Н.Б., св.А.Б.К., св. И.В.С., св. К.Г.С., св.К.В.Б., св. С.М.С., св. Б.С.К., заключение на съдебно-икономическа експертиза, подкрепят направеното самопризнание от страна на подсъдимите, в достатъчна степен, поради което съдът намира, че при постановяване на присъдата ще ползва самопризнанието без да събира доказателства за изложената фактология в обстоятелствената част на обвинителния акт.

 писмени доказателства: приети по реда на чл.283 от НПК - ТОМ ПЪРВИ: протокол за оглед на местопроизшествие от 22.10.2013 г., протокол за доброволно предаване от 29.10.2013 г., приемо-предавателен протокол от 29.10.2013 г., жалба от Л.Б. №506/05.11.2013 г., пълномощно от Я.Б. от 13.12.2010 г., протокол за доброволно предаване от 01.11.2013 г., справка характеристика относно ”Извършените престъпления и приотивобществени прояви от непълнолетния Е.И.рег. №17299/31.10.2013 г., жалба от И.С. №507/05.11.2013 г., жалба от Л.Б. изх. №492/21.10.2013 г., покупко-изплащателна сметка №1/19.10.2013 г. на стойност от 45.00 лв., покупко-изплащателна сметка №4/21.10.2013 г. на стойност от 79.00 лв., покупко-изплащателна сметка №73/18.10.2013 г. на стойност от 57.00 лв., жалба от К.С.№468/19.10.2013 г., жалба от Е.К. №477/24.10.2013 г., протокол за доброволно предаване от 28.10.2013 г., жалба от Г.К. №478/25.10.2013 г., жалба от М.П.,справка-характеристика рег. №17299/31.10.2013 г. относно: Извършените престъпления и противообществени прояви от непълнолетния Е.И., жалба от К.Б. №496/01.11.2013 г., жалба от Б.К. №497/01.11.2013 г., приемо-предавателен протокол от 22.11.2013 г., приемо-предавателен протокол от 27.11.2013 г..

ТОМ ВТОРИ: жалба от З.Р. №479/25.10.2013 г., протокол за оглед на местопроизшествие от 24.10.2013 г., снимков материал – 3 листа, протокол за доброволно предаване от 29.10.2013 г., лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали №371/08.05.2006 г., регистър за покупките и вноса на отпадъци от черни и цветни метали „Н.м.”ЕООД, покупко-изплащателна сметка №867/23.10.2013 г. на стойност от 76.69 лв., разходен касов ордер №867/23.10.2013 г. на стойност от 69.02 лв., покупко-изплащателна сметка №860/21.10.2013 г. на стойност от 16.72 лв., разходен касов ордер №860/21.10.2013 г. на стойност от 15.05 лв., покупко-изплащателна сметка №871/24.10.2013 г. на стойност от 193.20 лв., разходен касов ордер №871/24.10.2013 г. на стойност от 173.88 лв., заключение на съдебно-икономическа експертиза, справка за съдимост рег. №994/10.12.2013 г. по описа на РС-Разлог на лицето Х.А., справка за съдимост рег. №171/28.02.2014 г. по описа на РС-Разлог на лицето Р.Г., справка за съдимост рег. №170/28.02.2014 г. по описа на РС-Разлог на лицето Е.Д., справка за съдимост рег. №173/28.02.2014 г. по описа на РС-Разлог на лицето Е.И., декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на лицето Р.Г. от 18.12.2013 г., автобиография от Р.Г. от 18.12.2013 г., декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на Е.Д. от 27.02.2014 г., автобиография от Е.Д. от 27.02.2014 г., декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на Х.А. от 27.02.2014 г., автобиография от Х.А. от 27.03.2014 г., справка-характеристика относно: Извършените престъпления и противообществени прояви от непълнолетния Е.И..

Доколкото настоящото производство е разгледано по реда на чл.371, т.2 на Част V, Глава 27 от НПК, съдът констатира, че направеното от подсъдимите самопризнание на фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт се подкрепя изцяло от събраните на досъдебното производство доказателства. При преценка за наличие на съответствие между наличните по делото доказателства и установената по делото фактическа обстановка, и за да направи своите изводи, съдът прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите на страните, като прие следното:

Съдът изгради изводите си въз основа на направеното самопризнание на фактите от страна на подсъдимите, като намери същото за кореспондиращо на събрания по делото доказателствен материал.

Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните по делото свидетели К., П., С., Б., К., Т., П., С., К., К., Б., С., Р., П., А. К., Д.К., като последователни, кореспондиращи помежду си и на останалия събран по делото доказателствен материал.Следва да се отбележи, че доколкото показанията на свидетелите и самопризнанието на подсъдимите А., Д., Г. и Искернов са непротиворечиви досежно основните факти, подлежащи на доказване в производството, не се налага тяхното подробно обсъждане.

Съдът кредитира като компетентно изготвено заключението на съдебно оценителна експертиза, която дава оценка за стойността на отнетите инкриминирани вещи, като общия размер възлиза на 759.30 лева.

ОТ ПРАВНА СТРАНА

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът намира От правна страна следното:

По отношение на повдигнатото обвинение срещу подс. Е.С.Д. за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.1 от НК, вр. с чл.194, ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна, че подс. Е.Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по 195, ал.1, т.4, пр.1 от НК, вр. с чл.194, ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК.

От обективна страна, подс.Д. в периода от 16.10.2013г. до 08.30 часа на 19.10.2013г. при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК извършил следните деяния:

1. Един ден в периода 16.10.2013г.-18.10.2013г. в с.Г.Д., о.Р. в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К."с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужда движима вещ - 1 бр. акумулатор с неустановена марка на стойност 30.00 лв. от владението на И.В.С. от с.Г.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвоят;

2. Една вечер в периода 16.10.2013г.-18.10.2013г. в с.Г.Д., о.Р., на У.„Д.“ в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Х.М.А.от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужди движими вещи, собственост на О.Р.- кметство с.Д.Д.: 6 броя правоъгълни метални решетки с размери 1м.х 0.35 м. за напречни обезводнителни шахти на обща стойност 180.00 лв. от владението на Л.Н.Б. от същото село, изпълняваща длъжността – кмет на с.Д.Д., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят;

3. За времето от 17.00 часа на 18.10.2013г. до 08.30 часа на 19.10.2013г. в с.Б., о.Р., в дом- новострояща се къща, находяща се на У.„Д.д.”№. в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Х.М.А. от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужди движими вещи: мостов кабел с дължина 70 м. и сечение 3х1.5мм. на стойност 63.00 лв., 3 парчета мостов кабел с дължина всяко от тях -1.5м. и със сечение – 3х1.5мм. на обща стойност 2.25лв., мостов кабел с дължина 70м. и сечение 3х.2.5мм. на стойност 77.00 лв., 6 бр. парчета мостов кабел, всяко с дължина 1.5 м. и сечение 3х2.5мм. на обща стойност 6.30 лв., 6 бр. парчета кабели за интернет, всяко с дължина 1.5 м. на обща стойност 9.00 лв., всичко на обща стойност 150.55 лв. от владението на К.Г.С. от същото село без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянията осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при 1 и съща обстановка, при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите и общата стойност на отнетите вещи възлиза на 360.55 лв.- престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.1 от НК, вр. с чл.194, ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК.

От субективна страна деянията са извършено при форма на вина пряк умисъл. Подс.Д. е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни му последици и е искал, целял тяхното настъпване. Съзнавал е, че деянието му е противоправно и наказуемо.

Деянията са извършени от подсъдимия Д. при условията на продължавана престъпна дейност, тъй като трите деяния осъществяват поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време /няколко дена/, при 1 и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите. В този смисъл съдът счита, че приложението на чл.26 от НК се е явява по-благоприятно за подс.Д..

По отношение на повдигнатото обвинение срещу подс. Р.В.Г. за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.1 и 2, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна, че подс. Р.Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.1 и 2, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

От обективна страна, подс. Г. в периода 16.10.2013г.-27.10.2013г. при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26 ал.1 от НК, извършил следните деяния:

1. Един ден в периода 16.10.2013г. – 18.10.2013г. в с.Г.Д., о.Р. в съучастие като един съизвършител с Е.С.Д. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужда движима вещ - 1 бр. акумулатор с неустановена марка на стойност 30.00 лв. от владението на И.В.С. от с.Г.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвоят;

2. Една вечер в периода 16.10.2013г.-18.10.2013г. в с.Г.Д., о.Р., на У.„Д.“ в съучастие като съизвършител с Е.С.Д. от г.Р. и Х.М.А.от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужди движими вещи, собственост на О.Р. - кметство с.Д.Д.: 6 броя правоъгълни метални решетки с размери 1м.х 0.35 м. за напречни обезводнителни шахти на обща стойност 180.00 лв. от владението на Л.Н.Б. от същото село, изпълняваща длъжността – кмет на с.Д.Д., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят;

3. За времето от 17.00 часа на 18.10.2013г. до 08.30 часа на 19.10.2013г. в с.Б., о.Р., в дом- новострояща се къща, находяща се на У.„Д.д.”№. в съучастие като съизвършител с Е.С.Д. от г.Р. и Х.М.А.от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужди движими вещи: мостов кабел с дължина 70 м. и сечение 3х1.5мм. на стойност 63.00 лв., 3 парчета мостов кабел с дължина всяко от тях -1.5м. и със сечение – 3х1.5мм. на обща стойност 2.25лв., мостов кабел с дължина 70м. и сечение 3х.2.5мм. на стойност 77.00 лв., 6 бр. парчета мостов кабел, всяко с дължина 1.5 м. и сечение 3х2.5мм. на обща стойност 6.30 лв., 6 бр. парчета кабели за интернет, всяко с дължина 1.5 м. на обща стойност 9.00 лв., всичко на обща стойност 150.55 лв. от владението на К.Г.С. от същото село без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят;

4. За времето от 22:00 часа на 21.10.2013г. до 08:00 часа на 22.10.2013г. в центъра на с.Д.Д., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН* и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбиване на входна врата в областта на бравата) и чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост, на кафе-аперитив и отнел чужди движими вещи - 5 броя шоколади „М." на стойност 8.00 лв., 5 броя шоколади „С." на стойност 6,50 лв., 8 броя кроасани „С." на стойност 5,60 лв., един брой мобилен телефон марка и модел „С.Е." на стойност 20,00 лв., всичко на обща стойност 40.10 лв. от владението на Л.Н.Б. от същото село-упълномощен представител на „Б.Ц и Ц-Л.Б.-Я.Б."-с.Д.Д., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

5. За времето от 17:00 часа на 21.10.2013г. до 08:30 часа на 22.10.2013г. в с.Д.Д., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН* и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (решетка на прозорец на дърводелска работилница на помощно училище - с.Д.Д.) чрез използване на техническо средство -  твърди предмет - метален лост, отнел чужди движими вещи - 1брой ъглов шлайф марка "Р.15мм" на стойност 30,00 лв., 1 брой прободентрион /зеге/ марка „Р." на стойност 15,00лева, 1 брой машинка за подстригване м.“М.п." на стойност 8,00 лв., 1 брой електрическа бормашина, марка „П.К.“ на стойност 30,00 лв., всичко на обща стойност 83.00 лв. от владението на К.Б.К. от с.Д.Д. – директор на помощно училище - с.Д.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

6. За времето от 22.10.2013г. до 23.10.2013г. в г.Р.,, в дом, находящ се на У.„Г.С.”№1 в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН* и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство - неустановен предмет за рязане, отнел чужди движими вещи - 1 брой електрически кабел за телевизор с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 0,50 лева; 1 брой многожилен кабел за микровълнова печка с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 1,00 лв.; 1 брой кабел за електрическа печка "Р." с дължина 2м. и сечение 2x1.5 на стойност 2,00 лв.; 1 брой кабел за акумулираща печка с дължина 2 м. и сечение 2x4 кв.мм + 1x2,5 кв.мм на стойност 4.00 лв.; 1 брой захранващ кабел за хладилник с дължина 2 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 2.00 лв..; 1 брой захранващ кабел за електрическа скара с дължина 1м. и сечение 2x1.5 м2 на стойност 2,00 лв.; 1 брой захранващ кабел за тостер с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 0,50 лв.; 1 брой захранващ кабел за миксер с дължина 1 м. на стойност 0,50 лв.; 3 броя захранващи кабели за лампиони всеки с дължина 1,5 м. на обща стойност 2,25 лв.; 1 брой удължител за ток с дължина 20 м. с неустановена стойност; 1 брой захранващ кабел за бойлер с дължина 2 м. и сечение 3x2,5 мм на стойност 4.00 лв.; 3 броя кабели за отоплителни печки всеки с дължина 2 м. и сечение 3x2,5 мм на обща стойност 7,50 лв., всичко на обща стойност 26,25 лв. от владението на К.В.Б. от Г.С. без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;

7. За времето от 16:30 часа на 23.10.2013г. до 08:20 часа на 24.10.2013г. в Г.Р., О.Р. д съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, и и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил входна врата в областта на бравата на къща, находяща се в Г.Р., на у.„Ч.Р."№1., чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост и чрез използване на техническо средство - предмет за рязане на кабели, отнел чужди движими вещи-1бройстарелектрически котлон с неустановена стойност, 10 м. гумиран двужилен кабел със сечение 2x1,5 мм с фасонка и крушка на него, 1 брой удължител с дължина 10 м. и сечение 3x2,5 мм, всичко наобща стойност 22,00 лв. от владението на С.Д.П. от Г.Р. без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

8. За времето от 20:00 часа на 23.10.2013г. до 07:30 часа на 24.10.2013г. в Г.Б., О.Б., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, и и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот (разбил входна врата на смесен магазин, находящ се в Г.Б., на у.„В.П.”№74 и чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост, отнел чужди движими вещи – 2 бр. младежки блузи с дълъг ръкав с шарки отпред, сиви на цвят на обща стойност 14,00 лв., 1 брой парфюм марка „С." на стойност 3,50 лв., 1 брой балсам за коса марка „Е." на стойност 3,50 лв., 2 пакета прах за пране „С.” на стойност 10,80 лв., 1 кашон пилешки бутчета с тегло 5 кг на стойност 16.50 лв., един бр. кашон пилешки дробчета с тегло 5 кг на стойност 14,50 лв., 5 пакета замразен грах с обща стойност 7,50 лв., 5 пакета микс зеленчуци на обща стойност 9,00 лв. 10 бр. пакета от по 250 г.всяко, кайма „М." на обща стойност 9,50 лв., 5 бр. пакети от по 250 г.всеки, кайма „С. на обща стойност 7,50 лв., 1 брои парче свински бут с тегло 2 кг. на стойност 16,00 лв., монетник на стойност 1.00 лв.и парична сума от 15.00 лв., 17 броя запалки на стойност 8,50 лв., 10 бр. сладолед в чаши на стойност 4,50 лв., 4 бутилки от по 2 литра газирани сокове на обща стойност 2,40 лв., 28 пакета желирани бонбони с обща стойност 8,40 лв., 1 брой туба с омекотител „С." 2 литра, на стойност 1,80 лв.. всичко на обща стойност 153,90 лв. от владението на Е.И.К. от Г.Б., без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;

9. За времето от 17:30 часа на 24.10.2013г. до 17:30 часа на 25.10.2013г. в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, и и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил катинар на врата за мазе, находящо се в Г.Р., блок №4, на у.„И.А.", и чрез използване на техническо средство - метален лост, отнел чужди движими вещи-30броя пръчки от арматурно желязо с различна дебелина и дължина, ламарина от стара печка, стари части от машини, представляващи отпадно желязо с общо тегло50кг. на стойност 17,50 лв. от владението на А.Б.К. от Г.Р.,без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

10. На 24.10.2013г. срещу 25.10.2013г. в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, и и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради, здраво направени зазащита на имот (разбил врати на къща в областта на бравите, находяща се в Г.Р., на у.„И.А.”№6) и чрез използване на техническо средство -  метален лост, отнел чужди движими вещи - 1 брой ловджийски сгъваем джобен нож и 1 брой захранващ кабел за нощна лампа на неустановена стойност, всичко на обща стойност 2,00 лв. от владението на З.М.Р. от Г.Р., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

11. На 27.10.2013г. около 23:30 часа в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, и и Е.Н.И., ЕГН*, и двамата от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., от къща, находяща се на у.„Ш.”№14 отнели чужди движими вещи - 1брой удължител с дължина 3 м. с 3 контакта в него на стойност 4,00 лв., 1 брой удължител с дължина 2 м. с 3 контакта в него на стойност 3,00 лв., 20 броя буркани от пюре, пълни с домашна лютеница на обща стойност 40,00 лв., всичко на обща стойност 47,00 лв. от владението на М.В.П. от Г.Р., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянията осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при 1 и съща обстановка, при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, като общата стойност на отнетите вещи възлиза на 759.30 лв.- -престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.1 и пр.2 от НК, вр.чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вина пряк умисъл. Подс. Г. е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни му последици и е искал, целял тяхното настъпване. Също така е съзнавал, че деянието му е противоправно и наказуемо.

Деянието е извършено от подсъдимия Г. в условията на продължавана престъпна дейност, тъй като единайсетте деяния осъществяват поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време /няколко дена/, при 1 и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите. В този смисъл съдът счита, че приложението на чл.26 от НК се е явява по-благоприятно за подс. Г..

По отношение на повдигнатото обвинение срещу подс.Х.М.А. за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.1 и 2, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна, че подс. Х.А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.1 и 2, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

От обективна страна, подс. А. в периода 16.10.2013г. -27.10.2013г. при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК, извършил следните деяния:

1. Една вечер в периода 16.10.2013г.-18.10.2013г. в с.Г.Д., о.Р., на У.„Д.“ в съучастие като съизвършител с Е.С.Д. от г.Р. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужди движими вещи, собственост на О.Р.- кметство с.Д.Д.: 6 броя правоъгълни метални решетки с размери 1м.х 0.35 м. за напречни обезводнителни шахти на обща стойност 180.00 лв. от владението на Л.Н.Б. от същото село, изпълняваща длъжността – кмет на с.Д.Д., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят;

2. За времето от 17.00 часа на 18.10.2013г. до 08.30 часа на 19.10.2013г. в с.Б., о.Р., в дом- новострояща се къща, находяща се на У.„Д.д.”№. в съучастие като съизвършител с Е.С.Д. от г.Р. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост на Д.Ю.Б. от Г.Р., отнели чужди движими вещи: мостов кабел с дължина 70 м. и сечение 3х1.5мм. на стойност 63.00 лв., 3 парчета мостов кабел с дължина всяко от тях -1.5м. и със сечение – 3х1.5мм. на обща стойност 2.25лв., мостов кабел с дължина 70м. и сечение 3х.2.5мм. на стойност 77.00 лв., 6 бр. парчета мостов кабел, всяко с дължина 1.5 м. и сечение 3х2.5мм. на обща стойност 6.30 лв., 6 бр. парчета кабели за интернет, всяко с дължина 1.5 м. на обща стойност 9.00 лв., всичко на обща стойност 150.55 лв. от владението на К.Г.С. от същото село без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят;

3. За времето от 22:00 часа на 21.10.2013г. до 08:00 часа на 22.10.2013г. в центъра на с.Д.Д., О.Р., в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." срег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбиване на входна врата в областта на бравата) и чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост, на кафе-аперитив и отнел чужди движими вещи - 5 броя шоколади „М." на стойност 8.00 лв., 5 броя шоколади „С." на стойност 6,50 лв., 8 броя кроасани „С." на стойност 5,60 лв., един брой мобилен телефон марка и модел „С.Е." на стойност 20,00 лв., всичко на обща стойност 40.10 лв. от владението на Л.Н.Б. от същото село-упълномощен представител на „Б.Ц и Ц-Л.Б.-Я.Б."-с.Д.Д., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

4. За времето от 17:00 часа на 21.10.2013г. до 08:30 часа на 22.10.2013г. в с.Д.Д., О.Р., в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (решетка на прозорец на дърводелска работилница на помощно училище - с.Д.Д.) чрез използване на техническо средство -  твърди предмет - метален лост, отнел чужди движими вещи – 1 брой ъглов шлайф марка "Р.15мм" на стойност 30,00 лв., 1 брой прободен трион /зеге/ марка „Р." на стойност 15,00лева, 1 брой машинка за подстригване м.“М.п." на стойност 8,00 лв., 1 брой електрическа бормашина, марка „П.К.“ на стойност 30,00 лв., всичко на обща стойност 83.00 лв. от владението на К.Б.К. от с.Д.Д. – директор на помощно училище - с.Д.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

5. За времето от 22.10.2013г. до 23.10.2013г. в г.Р.,, в дом, находящ се на У.„Г.С.”№1, в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство- неустановен предмет за рязане отнел чужди движими вещи - 1 брой електрически кабел за телевизор с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 0,50 лева; 1 брой многожилен кабел за микровълнова печка с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 1,00 лв.; 1 брой кабел за електрическа печка "Р." с дължина 2м. и сечение 2x1.5 на стойност 2,00 лв.; 1 брой кабел за акумулираща печка с дължина 2 м. и сечение 2x4 кв.мм + 1x2,5 кв.мм на стойност 4.00 лв.; 1 брой захранващ кабел за хладилник с дължина 2 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 2.00 лв..; 1 брой захранващ кабел за електрическа скара с дължина 1м. и сечение 2x1.5 м2 на стойност 2,00 лв.; 1 брой захранващ кабел за тостер с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 0,50 лв.; 1 брой захранващ кабел за миксер с дължина 1 м. на стойност 0,50 лв.; 3 броя захранващи кабели за лампиони всеки с дължина 1,5 м. на обща стойност 2,25 лв.; 1 брой удължител за ток с дължина 20 м. с неустановена стойност; 1 брой захранващ кабел за бойлер с дължина 2 м. и сечение 3x2,5 мм на стойност 4.00 лв.; 3 броя кабели за отоплителни печки всеки с дължина 2 м. и сечение 3x2,5 мм на обща стойност 7,50 лв., всичко на обща стойност 26,25 лв. от владението на К.В.Б. от Г.С. без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;

6. За времето от 16:30 часа на 23.10.2013г. до 08:20 часа на 24.10.2013г. в Г.Р., О.Р. в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил входна врата в областта на бравата на къща, находяща се в Г.Р., на у.„Ч.Р.”№1.) чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост и чрез използване на техническо средство - предмет за рязане на кабели, отнел чужди движими вещи - 1 брой стар електрически котлон с неустановена стойност, 10 м. гумиран двужилен кабел със сечение 2x1,5 мм с фасонка и крушка на него, 1 брой удължител с дължина 10 м. и сечение 3x2,5 мм, всичко на обща стойност 22,00 лв. от владението на С.Д.П. от Г.Р., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

7. За времето от 20:00 часа на 23.10.2013г. до 07:30 часа на 24.10.2013г. в Г.Б., О.Б., в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил входна врата на смесенмагазин, находящ се в Г.Б., на у.„В.П.”№74) и чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост, отнел чужди движими вещи – 2 бр. младежки блузи с дълъг ръкав с шарки отпред, сиви на цвят на обща стойност 14,00 лв., 1 брой парфюм марка „С." на стойност 3,50 лв., 1 брой балсам коса марка „Е." на стойност 3,50 лв., 2 пакета прах за пране „С.' на стойност 10,80 лв., 1 кашон пилешки бутчета с тегло 5 кг на стойност 16.50 лв., един бр. кашон пилешки дробчета с тегло 5 кг на стойност 14,50 лв., 5 пакета замразен грах с обща стойност 7,50 лв., 5 пакета микс зеленчуци на обща стойност 9,00 лв. 10 бр. пакета от по 250 г.всяко, кайма „М." на обща стойност 9,50 лв., 5 бр. пакети от по 250 г.всеки, кайма „С. на обща стойност 7,50 лв., 1 брои парче свински бут с тегло 2 кг. на стойност 16,00 лв., монетник на стойност 1.00 лв.и парична сума от 15.00 лв., 17 броя запалки на стойност 8,50 лв., 10 бр. сладолед в чаши на стойност 4,50 лв., 4 бутилки от по 2 литра газирани сокове на обща стойност 2,40 лв., 28 пакета желирани бонбони с обща стойност 8,40 лв., 1 брой туба с омекотител „С." 2 литра на стойност 1,80 лв.. всичко на обща стойност 153,90 лв. от владението на Е.И.К. от Г.Б., без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;

8. За времето от 17:30 часа на 24.10.2013г. до 17:30 часа на 25.10.2013г. в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил катинар на врата за мазе, находящо се в Г.Р., блок №4 на у.„И.А.") и чрез използване на техническо средство - метален лост, отнел чужди движими вещи - 30 броя пръчки от арматурно желязо с различна дебелина и дължина, ламарина от стара печка, стари части от машини, представляващи отпадно желязо с общо тегло 50 кг. на стойност 17,50 лв. от владението на А.Б.К. от Г.Р., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

9. На 24.10.2013г. срещу 25.10.2013г. в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот (разбил врати на къща в областта на бравите, находяща се в Г.Р., на у.„И.А.”№6) и чрез използване на техническо средство -  метален лост, отнел чужди движими вещи - 1 брой ловджийски сгъваем джобен нож и 1 брой захранващ кабел за нощна лампа на неустановена стойност, всичко на обща стойност 2,00 лв. от владението на З.М.Р. от Г.Р., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

10. На 27.10.2013г. около 23:30 часа в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Р.В.Г. от г.Р. и Е.Н.И., ЕГН*, от г.Б., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел„Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., от къща, находяща се на у.„Ш.”№14 отнели чужди движими вещи - 1брой удължител с дължина 3 м. с 3 контакта в него на стойност 4,00 лв., 1 брой удължител с дължина 2 м. с 3 контакта в него на стойност 3,00 лв., 20 броя буркани от пюре, пълни с домашна лютеница на обща стойност 40,00 лв., всичко на обща стойност 47,00 лв. от владението на М.В.П. от Г.Р., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянията осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при 1 и съща обстановка, при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, като общата стойност на отнетите вещи възлиза на 729.30 лв.- престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.1 и пр.2 от НК, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вина пряк умисъл. Подс. Х.М.А. е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни му последици и е искал, целял тяхното настъпване. Също така е съзнавал, че деянието му е противоправно и наказуемо.

Деянието е извършено от подсъдимия Х.А. в условията на продължавана престъпна дейност, тъй като десетте деяния осъществяват поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време /няколко дена/, при 1 и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите. В този смисъл съдът счита, че приложението на чл.26 от НК, се е явява по-благоприятно за подс. Х.М.А..

По отношение на повдигнатото обвинение срещу подс.Е.Н.И. за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.1 и 2, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, вр.чл.63, ал.1, т.3 от НК.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна, че подс. Е.И.е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.1 и 2, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, вр.чл.63, ал.1, т.3 от НК.

От обективна страна, подс. И. в периода 21.10.2013г. -27.10.2013г. при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК и като непълнолетен, който е разбирал свойството и значението на деяниета и могъл да ръководи постъпките си извършил следните деяния:

1. За времето от 22:00 часа на 21.10.2013г. до 08:00 часа на 22.10.2013г. в центъра на с.Д.Д., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН* от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбиване на входна врата в областта на бравата) и чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост, на кафе аперитив и отнел чужди движими вещи - 5 броя шоколади „М." на стойност 8.00 лв., 5 броя шоколади „С." на стойност 6,50 лв., 8 броя кроасани „С." на стойност 5,60 лв., един брой мобилен телефон марка и модел „С.Е." на стойност 20,00 лв., всичко на обща стойност 40.10 лв. от владението на Л.Н.Б. от същото село-упълномощен представител на „Б.Ц и Ц-Л.Б.-Я.Б."-с.Д.Д., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

2. За времето от 17:00 часа на 21.10.2013г. до 08:30 часа на 22.10.2013г. в с.Д.Д., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН* от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (решетка на прозорец на дърводелска работилница на помощно училище - с.Д.Д.) чрез използване на техническо средство -  твърди предмет - метален лост, отнел чужди движими вещи – 1 брой ъглов шлайф марка "Р.15мм" на стойност 30,00 лв., 1 брой прободен трион /зеге/ марка „Р." на стойност 15,00лева, 1 брой машинка за подстригване м.“М.п." на стойност 8,00 лв., 1 брой електрическа бормашина, марка „П.К.“ на стойност 30,00 лв., всичко на обща стойност 83.00 лв. от владението на К.Б.К. от с.Д.Д. – директор на помощно училище - с.Д.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

3. За времето от 22.10.2013г. до 23.10.2013г. в г.Р.,, в дом, находящ се на У.„Г.С.”№1, в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН* от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство - неустановен предмет за рязане отнел чужди движими вещи - 1 брой електрически кабел за телевизор с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 0,50 лева; 1 брой многожилен кабел за микровълнова печка с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 1,00 лв.; 1 брой кабел за електрическа печка "Р." с дължина 2м. и сечение 2x1.5 на стойност 2,00 лв.; 1 брой кабел за акумулираща печка с дължина 2 м. и сечение 2x4 кв.мм + 1x2,5 кв.мм на стойност 4.00 лв.; 1 брой захранващ кабел за хладилник с дължина 2 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 2.00 лв..; 1 брой захранващ кабел за електрическа скара с дължина 1м. и сечение 2x1.5 м2 на стойност 2,00 лв.; 1 брой захранващ кабел за тостер с дължина 1 м. и сечение 2x1,5 мм на стойност 0,50 лв.; 1 брой захранващ кабел за миксер с дължина 1 м. на стойност 0,50 лв.; 3 броя захранващи кабели за лампиони всеки с дължина 1,5 м. на обща стойност 2,25 лв.; 1 брой удължител за ток с дължина 20 м. с неустановена стойност; 1 брой захранващ кабел за бойлер с дължина 2 м. и сечение 3x2,5 мм на стойност 4.00 лв.; 3 броя кабели за отоплителни печки всеки с дължина 2 м. и сечение 3x2,5 мм на обща стойност 7,50 лв., всичко на обща стойност 26,25 лв. от владението на К.В.Б. от Г.С., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;

4. За времето от 16:30 часа на 23.10.2013г. до 08:20 часа на 24.10.2013г. в Г.Р., О.Р. д съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС-лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил входна врата в областта на бравата на къща, находяща се в Г.Р., на у.„Ч.Р.”№1.) чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост и чрез използване на техническо средство - предмет за рязане на кабели, отнел чужди движими вещи - 1 брой стар електрически котлон с неустановена стойност, 10 м. гумиран двужилен кабел със сечение 2x1,5 мм с фасонка и крушка на него, 1 брой удължител с дължина 10 м. и сечение 3x2,5 мм, всичко на обща стойност 22,00 лв. от владението на С.Д.П. от Г.Р., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

5. За времето от 20:00 часа на 23.10.2013г. до 07:30 часа на 24.10.2013г. в Г.Б., О.Б., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил входна врата на смесен магазин, находящ се в Г.Б., на у.„В.П.”№74) и чрез използване на техническо средство - твърд предмет - метален лост, отнел чужди движими вещи – 2 бр. младежки блузи с дълъг ръкав с шарки отпред, сиви на цвят на обща стойност 14,00 лв., 1 брой парфюм марка „С." на стойност 3,50 лв., 1 брой балсам коса марка „Е." на стойност 3,50 лв., 2 пакета прах за пране „С.' на стойност 10,80 лв., 1 кашон пилешки бутчета с тегло 5 кг на стойност 16.50 лв., един бр. кашон пилешки дробчета с тегло 5 кг на стойност 14,50 лв., 5 пакета замразен грах с обща стойност 7,50 лв., 5 пакета микс зеленчуци на обща стойност 9,00 лв. 10 бр. пакета от по 250 г.всяко, кайма „М." на обща стойност 9,50 лв., 5 бр. пакети от по 250 г.всеки, кайма „С. на обща стойност 7,50 лв., 1 брои парче свински бут с тегло 2 кг. на стойност 16,00 лв., монетник на стойност 1.00 лв.и парична сума от 15.00 лв., 17 броя запалки на стойност 8,50 лв., 10 бр. сладолед в чаши на стойност 4,50 лв., 4 бутилки от по 2 литра газирани сокове на обща стойност 2,40 лв., 28 пакета желирани бонбони с обща стойност 8,40 лв., 1 брой туба с омекотител „С." 2 литра на стойност 1,80 лв.. всичко на обща стойност 153,90 лв. от владението на Е.И.К. от Г.Б., без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои;

6. За времето от 17:30 часа на 24.10.2013г. до 17:30 часа на 25.10.2013г. в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот (разбил катинар на врата за мазе, находящо се в Г.Р., блок №4 на у.„И.А.") и чрез използване на техническо средство - метален лост, отнел чужди движими вещи - 30 броя пръчки от арматурно желязо с различна дебелина и дължина, ламарина от стара печка, стари части от машини, представляващи отпадно желязо с общо тегло 50 кг на стойност 17,50 лв. от владението на А.Б.К. от Г.Р., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

7. На 24.10.2013г. срещу 25.10.2013г. в Г.Р., О.Р., всъучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, и от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел „Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот (разбил врати на къща в областта на бравите, находяща се в Г.Р., на у.„И.А.”№6) и чрез използване на техническо средство -  метален лост, отнел чужди движими вещи - 1 брой ловджийски сгъваем джобен нож и 1 брой захранващ кабел за нощна лампа на неустановена стойност, всичко на обща стойност 2,00 лв. от владението на З.М.Р. от Г.Р., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да гиприсвои;

8. На 27.10.2013г. около 23:30 часа в Г.Р., О.Р., в съучастие като съизвършител с Х.М.А. с ЕГН*, от г.Б. и Р.В.Г. от г.Р., чрез използване на МПС - лек автомобил марка и модел„Р.К." с рег. №*, собственост по документ на Д.Ю.Б. от Г.Р., от къща, находяща се на у.„Ш.”№14 отнели чужди движими вещи – 1 брой удължител с дължина 3 м. с 3 контакта в него на стойност 4,00 лв., 1 брой удължител с дължина 2 м. с 3 контакта в него на стойност 3,00 лв., 20 броя буркани от пюре, пълни с домашна лютеница на обща стойност 40,00 лв., всичко на обща стойност 47,00 лв. от владението на М.В.П. от Г.Р., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянията осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при 1 и съща обстановка, при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, като общата стойност на отнетите вещи възлиза на 398.75 лв. - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.1 и пр.2 от НК, вр. с чл.194, ал.1, вр. 20, ал.2 от НК, вр. с чл.26, ал.1 от НК, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вина пряк умисъл. Подс.И. е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни му последици и е искал, целял тяхното настъпване. Също така е съзнавал, макар и непълнолетен, че деянието му е противоправно и наказуемо.

Деянието е извършено от подсъдимия И. в условията на продължавана престъпна дейност, тъй като трите деяния осъществяват поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време /няколко дена/, при 1 и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите. В този смисъл съдът счита, че приложението на чл.26 от НК се е явява по-благоприятно за подс. И..

Съдът намира, че извършените от подсъдимите Р.Г., Х.А., Е.Д. и Е.И.деяния, включени в продължаваната престъпна дейност, в различно съучастие са доказани по категоричен и несъмнен начин от събраните и обсъдени доказателства по делото, Подсъдимите са действали като съизвършители помежду си, доколкото заедно в различно съучастие са осъществили изпълнителното деяние – отнемане на инкриминираните вещи и установяване на трайна фактическа власт върху тях.

Налице са и квалифициращите признаци – използване на МПС, тъй като при всяко едно от деянията подсъдимите са се придвижвали с автомобил, собственост на Десислава Бешиктева, с който са и превозвали отнетите от тях вещи; налице е и използване на техническо средство за разбиване на прегради здраво направени за защита на имот, както и за откъсване на някои от вещите от мястото им, налице е признака по чл.195, ал.1, т.3, пр.1 от НК, като при по-голямата част от деянията са разрушавани прегради здраво направени за защита на имот.

Причините за извършване на деянията, включени в продължаваната престъпна дейност на всеки един от четиримата подсъдими е явното незачитане на правовия ред, и желание за материлано облагодетелстване чрез противоправно поведение.

ПО НАКАЗАНИЕТО

Съдът намери, че доколкото съдебното производство е било проведено при условията на съкратено съдебно следствие по реда на гл.27 от НПК, наказанието на подсъдимите Е.Д., Р.Г., Х.А. и Е.И. следва да бъде наложено при съобразяване на разпоредбата на чл.58а от НК.

По отношение на подс. Е.С.Д.:

Съдът е приложил разпоредбата на чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК, като е заменил наказанието „лишаване от свобода“ с наказание „пробация“, включваща – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 месеца, задължителни еприодични срещи с пробационен служител за срок от 8 месеца и безвъзмезден труд – 100ч. са срок от 8 месеца. При определянето на наказанието по отношение на този подсъдим съдът констатира, че е допуснал нарушение на закона, като неправилно е приложил цитираната норма. От доказателствата по делото се установява, че за трите деяния, включени в продължаваната престъп на дейност на подс.Д. няма възстановяване на вещите, нито чрез предаването им доброволно, нито чрез репариране на вредите, поради и което разпоредбата на чл.55 ал.1 т.2, б.“б“, не е била приложима.

По отношение на подс. Р.В.Г.:

Смекчаващи отговорността обстоятелства са младата възраст и изразеното съжаление на дееца за осъщественото деяние, осъзнаване сериозността на извършеното от него, съдействието му в хода на разследването, като оттегчаващи обстоятелства прие, че се касае за множество деяния с предмет чужди двими вещи, собственост на различни хора, като деянията са извършени в различни населени места. Съдът прие, че при така констатираните обстоятелства, деянието е било извършено при превес смекчаващи отговорността обстоятелства, поради което намери, че следва да определи наказанието при условията на чл.58а, ал.1 от НК. Поради това и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.1 и 2, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.58а, ал.1, във вр. с 54, съдът прие, че следва да наложи на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 Г. И 6 МЕСЕЦА, като редуцира същото на основание чл.58а ал.1 от НК с 1/3 и определи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 г..

Относно подс.Г. съдът прие, че е налице хипотезата на чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК, за групиране на наложеното по настоящето дело наказание, доколкото същият е бил осъждан с влязла в сила присъда по НОХД №272/2014 г. на РС-Разлог, влязло в законна сила на 00.07.2014 г. и му е наложено наказание ”Лишаване от свобода” за срок от 3 месеца, за деяние извършено на 28.10.2013г., като на осн. чл.66, ал.1 от НК изтърпяването е било отложено за срок от 3 г., присъда по нохд №488/2014г. влязло в законна сила на 29.07.2014 г. и му е наложено наказание ”Лишаване от свобода” за срок от 3 месеца, за деяние извършено на 22.05.2014г., като на осн. чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването е било отложено за срок от 3 г., и присъда по нохд №580/2014г. по описа на РС-Разлог, влязло в законна сила на 18.09.2014 г. и му е наложено наказание ”Лишаване от свобода” за срок от 3 месеца, за деяние извършено на 05.07.2014г., като на осн. чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването е било отложено за срок от 3 г.

И четирите деяния са били извършени от подс. Г. преди да има постановена присъда за което и да е от тях, като деянието по последната се санкционира едва с настоящата присъда. Поради това и на основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК, съдът намери, че следва да се наложи най-тежкото от така наложените наказания, а именно “Лишаване от свобода” от 1 г., наложено по НОХД №283/2014 г. на РС-Разлог /настоящето наказателно производство/, изпълнението на което следва да бъде отложено на основание чл.66, ал.1 от НК, за срок от 3 г..

Съдът прие, че са налице предпоставките на чл.66 от НК за подс. Г., за прилагане на института на условното осъждане. Подсъдимият е млад човек с неукрепнали и неутвърдени представи за обществено полезно и съответно за противоправно деяние. Деянието му разкрива значително по-малка степен на обществена опасност от типичния вид кражба. Също така провеждането на наказателното производство против него е оказало определено превъзпитателно и предупредително въздействие, което неизбежно е въздействало на представите му за евентуалните възможни последици при продължаване на престъпната му дейност. Поради това и съдът прие, че за превъзпитанието на подс. Г., както и за постигане на другите цели на наказанието не е наложително неговото реално изтърпяване. Определянето на наказание “Лишаване от свобода” за срок от 1 г., съчетано с условното отлагане на това наказание за срок от 3 г. е достатъчна санкция, която ще гарантира бъдещото му правомерно поведение, под угрозата, че при извършване на ново деяние, ще изтърпи и настоящето условно отложено наказание.

Съдът на основание чл.59, ал.3, вр.ал.1 от НК, зачете при изпълнението на така определеното общо най-тежко наказание времето, през което подсъдимия Г. е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража“ по ДП №270/2014г- по описа на рУ4П“-Р. /нохд №580/2014г. по описа на РС-Разлог, считано от 19.07.2014г. до 18.09.2014г.

По отношение на подс. Х.М.А.:

Смекчаващи отговорността обстоятелства са младата възраст и изразеното съжаление на дееца за осъщественото деяние, като оттегчаващи обстоятелства прие, че се касае за множество деяния с предмет чужди движими вещи, собственост на различни хора, като деянията са извършени в различни населени места. Съдът прие, че при така констатираните обстоятелства, деянието е било извършено при превес смекчаващи отговорността обстоятелства, поради което намери, че следва да определи наказанието при условията на чл.58а, ал.1 от НК. Поради това и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.1 и 2, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.58а, ал.1, във вр. с 54, съдът прие, че следва да наложи на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 Г. И 6 МЕСЕЦА, като редуцира същото на основание чл.58а, ал.1 от НК, с 1/3 и определи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 г..

Относно подс.А. съдът прие, че е налице хипотезата на чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК, за групиране на наложеното по настоящето дело наказание, доколкото същият е бил осъждан с влязла в сила присъда по НОХД №272/2014 г. на РС-Разлог, влязло в законна сила на 00.07.2014 г. и му е наложено наказание ”Лишаване от свобода” за срок от 3 месеца, за деяние извършено на 28.10.2013г., като същото да бъде изтърпяно ефективно при строг режим, присъда по нохд №508/2013г. влязло в законна сила на 12.06.2014 г. и му е наложено наказание ”Лишаване от свобода” за срок от 10 месеца, за деяние извършено на в периода 08.05.2013г. – 23.05.2013г., като на осн. чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването е било отложено за срок от 3 г., и присъда по нохд №875/2013г. по описа на РС-Разлог, влязло в законна сила на 08.09.2014 г. и му е наложено наказание ”пробация” за срок от девет месеца, за деяние извършено на 14.04.2013г.

И четирите деяния са били извършени от подс. А. преди да има постановена присъда за което и да е от тях, като деянието по последната се санкционира едва с настоящата присъда. Поради това и на основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК, съдът намери, че следва да се наложи най-тежкото от така наложените наказания, а именно “Лишаване от свобода” от 1 г., наложено по НОХД №283/2014 г. на РС-Разлог /настоящето наказателно производство/.

Същото следва да бъде изтърпяно ефективно на основание чл.57, ал.1, вр.чл.60, ал.1, вр.чл.61, т.2 от ЗИНЗС, при строг режим в затвор или затворническо общежитие.

Съдът на основание чл.59, ал.3, вр.ал.1 от НК, зачете при изпълнението на така определеното общо най-тежко наказание времето, през което подсъдимия А. е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража“ по ДП №270/2014г. по описа на рУ4П“-Р. /нохд №580/2014г. по описа на РС-Разлог, считано от 29.10.2014г. до 08.07.2014г.

С оглед обстоятелството, че наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 г. по нохд №338/2013г. по описа на РС-Петрич е било приведено в изпълнение по чл.68, ал.1 от НК, с Определение №2764/2014г. влязло в дзаконна сила на 23.01.2015г., то същото следва да се търпи отделно, в каквато насока е и постановеното от съда.

По отношение на подс. Е.Н.И.:

Смекчаващи отговорността обстоятелства са младата му възраст и обстоятелството, че е бил непълнолетен, като подс.А. е негов брат, поради и което в известна степен е повлиял върху решението му да участва в противоправните деяния, доброволно предадените част от вещи, предмет на едно от деянията. Съдът констатира и наличие на отегчаващи отговорността обстоятелства, а именно, че подс.И. е участвал в повечето от деянията, включени в продължаваната престъпна дейност, същите са извършени на територията на няколко населени места и се касае за отнети вещи от различни техни собственици. Съдът прие, че при така констатираните обстоятелства, деянието е било извършено при превес на смекчаващи отговорността обстоятелства, поради което и определи наказание при условията на поради което намери, че следва да определи наказанието при условията на чл.58а, ал.1 от НК. Поради това и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.1 и 2, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.58а, ал.1, във вр. с 54, вр.чл.63, ал.1, т.3 от НК, съдът прие, че следва да наложи на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 Г. И 6 МЕСЕЦА, като редуцира същото на основание чл.58а, ал.1 от НК, с 1/3 и определи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 г..

Относно подс.И. съдът прие, че е налице хипотезата на чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК за групиране на наложеното по настоящето дело наказание, доколкото същият е бил осъждан с влязла в сила присъда по НОХД №272/2014 г. на РС-Разлог, влязло в законна сила на 07.07.2014 г. и му е наложено наказание ”пробация” за срок от 6 месеца, за деяние извършено на 28.10.2013г.

И двете деяния са били извършени от подс. И. преди да има постановена присъда за което и да е от тях, като деянието по последната се санкционира едва с настоящата присъда. Поради това и на основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК, съдът намери, че следва да се наложи най-тежкото от така наложените наказания, а именно “Лишаване от свобода” от 1 г., наложено по НОХД №283/2014 г. на РС-Разлог /настоящето наказателно производство/, изпълнението на което следва да бъде отложено на основание чл.66, ал.1 от НК, за срок от 3 г..

Съдът прие, че са налице предпоставките на чл.66, ал.1, вр.чл.69, ал.1 от НК, за подс. И., за прилагане на института на условното осъждане. Подсъдимият е млад човек с неукрепнали и неутвърдени представи за обществено полезно и съответно за противоправно деяние. Деянието му разкрива значително по-малка степен на обществена опасност от типичния вид кражба. Също така провеждането на наказателното производство против него е оказало определено превъзпитателно и предупредително въздействие, което неизбежно е въздействало на представите му за евентуалните възможни последици при продължаване на престъпната му дейност. Поради това и съдът прие, че за превъзпитанието на подс. И., както и за постигане на другите цели на наказанието не е наложително неговото реално изтърпяване. Определянето на наказание “Лишаване от свобода” за срок от 1 г., съчетано с условното отлагане на това наказание за срок от 3 г. е достатъчна санкция, която ще гарантира бъдещото му правомерно поведение, под угрозата, че при извършване на ново деяние, ще изтърпи и настоящето условно отложено наказание.

Съдът на основание чл.25, ал.3 от НК, зачете при изпълнението на така определеното общо най-тежко наказание времето, през което подсъдимия И. е търпял наказание „пробация“, постановено по нохд №272/2014г. по описа на РС-Разлог, считано от 17.07.2014г. до 16.01.2015г.

Така определените наказания по отношение на четиримата подсъдими /с изключение на наказанието на подс.Д., за което съдът изложи мотиви по-горе/ настоящият съдебен състав счита, че отговарят на степента на обществена опасност на деянието и най-вече на степента на обществена опасност на дейците и ще изпълни задачите на личната и генералната превенции, както и ще има превъзпитателно-поправително въздействие върху подсъдимите лица и превантивно-възпиращо въздействие върху обществото.

ПО ГРАЖДАНСКИЯ ИСК.

Съдът намери, че приетият за съвместно разглеждане граждански иск от ощетеното ЮЛ – О.Р., предявен солидарно срещу подсъдимите Х.М.А., Р.В.Г. и Е.С.Д. с правно основание чл.45 от Закона за задълженията и договорите е основателен. Посочената разпоредба задължава всеки да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Предпоставките за уважаване на гражданския иск са: наличие на виновно противоправно деяние, каквото престъплението несъмнено е, причинени вреди на пострадалия и причинна връзка между престъпното деяние и тези вреди. По делото се установи (видно от изготвената оценъчна експертиза), че на гражданския ищец О.Р., собственик на инкриминираните вещи, са причинени имуществени вреди в размер 180.00 лв. Безспорно е, че вредите са пряка и непосредствена последица от престъплението, извършено от тримата посочени подсъдими, към настоящия момент не са възстановени, затова и съдът намери, че предявеният граждански иск следва да бъде уважен изцяло, като следва да бъде заплатен солидарно от подсъдимите Х.М.А., Р.В.Г. и Е.С.Д., ведно със законната лихва от датата на деянието, считано от 16.10.2013г. до окончателното й изплащане. Върху уважения граждански иск в тежест на подсъдимите солидарно беше присъдена държавна такса в полза бюджета на съдебната власт в размер 50.00 лв., определена съобразно чл.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ПО РАЗНОСКИТЕ

Доколкото съдът призна за виновни подсъдимите Е.Д., Е.И., Р.Г. и Х.А. по така внесените обвинения срещу тях, при изписване на мотивите констатира, че е пропуснал да се произнесе по разноскитеи веществените доказателства, находящи се в РУ“П“-Р., но намира, че няма пречка да стори това допълнително в производство по реда на чл.306, ал.1, т.4 от НПК след влизане в сила на присъдата в закрито съдебно заседание.

С оглед на тези съображения от фактическо и правно естество, съдът постанови своята присъда.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :………………………………………..