О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    700

 

Номер   700

Година   13.02.2015

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

 

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200657

по  описа  за

2014

година

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на  „Д.Д.-Р.“, представлявано от Д.Б.Д., подадена срещу НП №21-0001660/04.09.2014 г., издадено от Директора на РД „АА“-Б., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание, както следва: на основание чл.96б, ал.5, пр.2 от ЗАвПр – “глоба” от 10`000.00 лв., и на основание чл.105, ал.1 от ЗАвПр – “глоба” в размер на 200.00 лв. затова, че на 05.08.2014 г., около 11.00 ч., в сградата на РД„АА“ в Г.Б. при извършване на целева проверка с Протокол №1 на  „Д.Д.-Р.“, притежаваща удостоверение за ППС за обществен превоз на пътници на територията на Р.България №018803 към лиценз №02814/28.10.2013 г. е установено, че превозвачът е нарушил следното:

1. Допуснал е извършването на случаен превоз на пътници /18 броя деца/ с автобус „С.“ с рег. №* на 04.08.2014 г., видно от пътен лист №004477 и пътническа ведомост, като автобуса няма издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването му;

2. Не е уведомил писмено РД „АА“-Б., която е областна служба на ИА„. за намерението си да извърши случаен превоз на пътници преди започване на превоза на 04.08.2014 г. в 10.45 часа. Превозът е извършен с автобус „С.“ с рег. №* /категория М3/ с водач Д.Д. на 04.08.2014 г. с час на започване на превоза 08.30 часа, като е тръгнал от Г.Р. до Г.С. и обратно - нарушение по чл.23б, ал.2 от ЗАвПр и чл.23, ал.2 от ЗАвПр.

На 14.01.2015 г., съдът е дал хода на делото по същество.

В срока на постановяване на решение съдът установи, че НП е връчено на 15.09.2014 г., видно от отбелязването върху същото, а жалбата е депозирана на 23.09.2012 г., видно от клеймото върху пощенския плик.

При тези установени фактически положения, определението от 14.01.2015 г., с което съдът е дал хода на делото по същество следва да бъде отменено, а производството по делото прекратено. Установи се, че жалбата против НП е подадена след изтичане на преклузивния 7-дневен срок.

Водим от гореизложеното и на основание чл.59, ал.2 ЗАНН, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение от 14.01.2015 г., с което съдът е дал хода на делото по същество.

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №657/2014 г. по описа на РРС.

Определението на съда подлежи на жалба от страните пред Бл.АС в 7-дневен срок от съобщаването му.

13.02.2015 г.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:...........................................