Р Е Ш Е Н И Е    4809

 

Номер   4809

Година   19.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20141240200453

по  описа  за

2014

година

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на Г.К.А., подадена срещу НП №14-0331-516/10.04.2014 г., издадено от н-к РУ„П.“-Р., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание: на основание чл.185 ЗДвП - глоба от 20.00 лв., на основание чл.174, ал.3 ЗДвП - глоба от 2`000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца и на основание чл.175, ал.1, т.4 ЗДвП - глоба от 100.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 2 месец, и кумулативно с това на основание Наредба №-1959 от 27.12.2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на МПС, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат, са отнети за наказанието по чл.174, ал.3 ЗДвП - общо 12 контролни точки, затова, че на 20.03.2014 г., около 02.25 часа, в г.Р., на у.„Е.Й.“, управлява лек автомобил с рег. №*, без включени задължителни светлини за движение през нощта, габаритни светлини и светлини за осветяване на задната регистрационна табела, като при ясно подаден светлинен и звуков сигнал от полицейски автомобил не спира, като отказва да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението, продължава движението си по у.„А.С.”, след което е спряна в района на автогара „Р.”, където отказва да и бъде извършена проверка за употреба на алкохол или друго упойващо вещество с техническо средство - нарушение чл.70, ал.1 ЗДвП, чл.103 ЗДвП и по чл.174, ал.3 ЗДвП.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното НП.

Жалбоподателката се явява лично. За нея се явява процесуален представител - адвокат К., който поддържа жалбата и моли НП да бъде отменено. Представя писмена защита, в която излага подробни съображения.

Ответника - редовно призован, не се явява. В съпроводителното писмо, с което жалбата е изпратена в съда се изразява становище, че НП е правилно и законосъобразно и се иска неговото потвърждаване.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като обсъди наведените от страните основания и след преценка на събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

На 20.03.2014 г., около 02.25 часа, свидетелите К.П. и К.М. – служители в Р.-Р., се намирали в служебния си автомобил, паркиран в г.Р., на у.„Е.Й.“. В това време по улицата минал лек автомобил без включени каквито и да било светлини, включително и габаритни светлини и светлини за осветяване на задната регистрационна табела. Свидетелите последвали незабавно автомобила като подали светлинен и звуков сигнал, за да го спрат. Автомобилът не им позволил да го изпреварят със служебния си автомобил, като продължил движението си по у.„А.С.”. На тази улица свидетелите продължили да подават светлинен и звуков сигнал, като успели да се изравнят с автомобила, при което свидетеля К.П. подал сигнал със стоп-палка. След около 150 метра автомобила спрял в района на автогара „Р.”. Свидетелите К.П. и К.М. също спрели автомобила си, след което слезли от него и отишли при другия автомобил, като установили, че е с рег. №* и се управлява от жалбоподателката Г.К.А., като с нея пътува и свидетелката Ц.З.. Първата миришела на алкохол и заявила, че наистина е употребила такъв. Веднага на място служителите на полицията поканили жалбоподателката да и бъде извършена проверка за употреба на алкохол или друго упойващо вещество с техническо средство, но тя отказала. След това на мястото пристигнал и свидетеля Р.К., също служител в Р.-Р.. Веднага след това, в присъствието на последния, свидетелите К.П. и К.М. съставили АУАН №133/20.03.2014 г., за това, че на 20.03.2014 г., около 02.25 часа, в г.Р., на у.„Е.Й.“, управлява лек автомобил с рег. №*, без включени светлини, като при ясно подаден светлинен и звуков сигнал от полицейски автомобил не спира, като отказва да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението, продължава движението си по у.„А.С.”, след което е спряна в района на автогара „Р.”, където отказва да и бъде извършена проверка за употреба на алкохол или друго упойващо вещество с техническо средство - нарушение чл.70, ал.1 ЗДвП, чл.103 ЗДвП и по чл.174, ал.3 ЗДвП.

Актът бил връчен на нарушителя при отказ, който бил удостоверен с подписа на свидетеля Р.К.. Заедно с акта, на нарушителят от свидетелите бил съставен и връчен и талон за медицинско изследване.

Жалбоподателя не се явил, за да даде кръвна проба.

На мястото на нарушението пристигнал и свидетеля К.Б., който се качил в автомобила на нарушителката и управлявайки го, придвижил същия до дома на последната.

На основание АУАН било издадено НП №14-0331-516/10.04.2014 г., издадено от н-к РУ„П.“-Р., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание: на основание чл.185 ЗДвП - глоба от 20.00 лв., на основание чл.174, ал.3 ЗДвП - глоба от 2`000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца и на основание чл.175, ал.1, т.4 ЗДвП - глоба от 100.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 2 месец, и кумулативно с това на основание Наредба №-1959 от 27.12.2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на МПС, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат, са отнети за наказанието по чл.174, ал.3 ЗДвП - общо 12 контролни точки, затова, че на 20.03.2014 г., около 02.25 часа, в г.Р., на у.„Е.Й.“, управлява лек автомобил с рег. №*, без включени задължителни светлини за движение през нощта, габаритни светлини и светлини за осветяване на задната регистрационна табела, като при ясно подаден светлинен и звуков сигнал от полицейски автомобил не спира, като отказва да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението, продължава движението си по у.„А.С.”, след което е спряна в района на автогара „Р.”, където отказва да и бъде извършена проверка за употреба на алкохол или друго упойващо вещество с техническо средство - нарушение чл.70, ал.1 ЗДвП, чл.103 ЗДвП и по чл.174, ал.3 ЗДвП

НП е връчено на нарушителят на 03.07.2014 г., а е обжалвано на 10.07.2013 г.

Тези обстоятелства се доказват, както от обясненията на жалбоподателката и свидетелските показания на свидетелите, така и от приетите по делото писмени доказателства.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е частично основателна.

За да приеме горната фактическа обстановка, съдът кредитира показанията на свидетелите на АНО, дадени в качеството им на длъжностни лица, в рамките на службата им и при изпълнение на служебните им задължения, без лични, частни отношения с жалбоподателя. Показанията са последователни, еднопосочни и кореспондиращи с обстоятелствата около извършване на проверката и констатиране на вмененото на жалбоподателя нарушение, поради което съдът не намира причини да се съмнява в съдържанието и обективността им. Показанията им се подкрепят и от писмените доказателства.

 Същите ведно с писмените доказателства оборват показанията на свидетелите Ц.З. и К.Б., както и обясненията на жалбоподателката, че служителите на полицията не са подавали сигнал със стоп-палка на първия и последния от тримата, а след това не са им обяснили за какво ги спират, не са се представили и са се държали арогантно, което е стреснало двете жени. Съдът намира, че показанията и обясненията на същите в тази им част, целят да оневинят жалбоподателката, доколкото и тримата са заинтересовани от изхода на делото, последната като нарушител, първата, като колега на същата, а последния, като неин близък.

Съдът намира, че АУАН е редовен, поради което следва да намери приложение в конкретната хипотеза презумпцията, въведена в чл.189, ал.2 от ЗДвП, според която "редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното". В случая е разместена доказателствената тежест в процеса и касатора е този който следва да извърши обратно доказване на установените с АУАН факти. Такова по делото не е проведено успешно, поради което първоинстанционният съд, намира, че отразената в АУАН фактическа обстановка е правилна.

За нарушението по т.1:

Съдът намира, че НП макар и правилно е незаконосъобразно.

От събраните от доказателства става ясно, че адм. нарушение, за което жабоподателя е санкциониран е извършено. Безспорно е установено, че на посочената в акта дата жалбоподателката е управлява лек автомобил с рег. №*, без включени задължителни светлини за движение през нощта, габаритни светлини и светлини за осветяване на задната регистрационна табела, което осъществява състава на чл.70, ал.1 ЗДвП. Извършеното нарушение от жалбоподателя е правилно квалифицирано в АУАН и НП, като правилно е приложен материалният закон. Независимо от този си извод, НП следва да бъде отменено в тази му част като незаконосъобразно. Налице е допуснато съществено процесуално нарушение. В съставения АУАН е налице непълно описание на нарушението с фактическите му признаци. Посочено е само, че управлява без включени светлини в тъмната част на денонощието. В последствие в издаденото НП вече са конкретизирани и кои светлини. Независимо от вече пълното описание в НП на последните, е налице нарушение на разпоредбите на ЗАНН, АУАН да съдържа пълно описание на фактите на извършеното нарушение, което е нарушило правото на защита на жалбоподателя.

За нарушението по т.2 и по т.3:

Разпоредбата на чл.42, т.4 от ЗАНН изисква в акта за установяване на адм. нарушение да се съдържа точно описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено. В конкретния казус съдът е на мнение, че административно наказващият орган е формулирал точно и достатъчно обстоятелствено т. нар. административно-наказателно обвинение. В производството, развило се пред адм. орган, не са допуснати нарушения, опорочаващи издаденото НП. Органът, осъществявайки правомощията си в пределите на своята компетентност, е установил обективно всички факти и обстоятелства, отнасящи се до правата, задълженията и отговорностите на субекта. Така изложените обстоятелства са напълно достатъчни за наказаното лице, за да разбере в цялост извършеното административно нарушение и да организира адекватно защитата си.

За нарушението по т.2:

Съдът намира, че НП е правилно и законосъобразно.

От събраните от доказателства става ясно, че адм. нарушение, за което жабоподателя е санкциониран е извършено. Безспорно е установено, че на посочената в акта дата същия не е спрял на подаден светлинен и звуков сигнал, което осъществява състава на чл.103 от ЗДвП, съгласно който "При подаден сигнал за спиране от контролните органи водачът на пътно превозно средство е длъжен да спре плавно в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от представителя на службата за контрол място и да изпълнява неговите указания". За извършено нарушение на чл.103 от ЗДвП може да бъде наложена глоба от 50.00 до 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец до 6 месец съгласно чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП. Съдът намира, че правилно наказанието е над минимума, тъй като по делото се установи, че са налице отегчаващи вината обстоятелства, които да обусловят налагането на наказание в по-голям размер, а именно упоритостта на нарушителката при извършване на нарушенията, както и големия брой такива.

За нарушението по т.3:

Съдът намира, че НП е правилно и законосъобразно.

Извършеното деяние представлява адм. нарушение по см. на чл.174, ал.3 ЗДвП, тъй като нарушителят е управлявал МПС - лек автомобил, като е отказал да му бъде извършена проверка за алкохол с техническо средство. Посочената норма въвежда задължение по отношение на водачите на МПС, да им бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества, което настоящият жалбоподателя не е спазил. По този начин е извършил адм. нарушение, тъй като виновно е осъществил състава на на чл.174, ал.3 ЗДвП.

Освен че НП е законосъобразно издадено и е правилно в тази му част, наложеното наказание съответства на тежестта на нарушението, доколкото са му наложени фиксирани наказания.

Доколкото се установи, че нарушителят е осъществил състава на нарушението по чл.174, ал.3 ЗДвП, за което в Наредба №-1959 от 27.12.2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на МПС, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат, е предвидено отнемането на общо 12 контролни точки, следва НП да бъде потвърдено и в тази му част.

Преценката на административно-наказващия орган за "маловажност" на случая по чл.28 от ЗАНН се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол, и когато съдът констатира, че предпоставките на чл.28 от ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление поради издаването му в противоречие със закона. Съдът намира, че не е налице "маловажен случай" по смисъла на чл.28 от ЗАНН, тъй като нарушенията са с висока степен на обществена опасност.

По гореизложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №14-0331-516/10.04.2014 г., издадено от н-к РУ„П.“-Р., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание: на основание чл.185 ЗДвП - глоба от 20.00 лв., като незаконосъобразно.

ПОТВЪРЖДАВА НП №14-0331-516/10.04.2014 г., издадено от н-к РУ„П.“-Р., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание: на основание чл.174, ал.3 ЗДвП - глоба от 2`000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца и на основание чл.175, ал.1, т. 4 ЗДвП - глоба от 100.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 2 месец, и кумулативно с това на основание Наредба №-1959 от 27.12.2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на МПС, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат, са отнети за наказанието по чл.174, ал.3 ЗДвП - общо 12 контролни точки.

Решението на съда, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………………………