Р Е Ш Е Н И Е    4564

 

Номер   4564

Година   04.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20141240200639

по  описа  за

2014

година

 

ПРИЗНАВА Т.Д.К., роден на 23.07.1994г. в Г.Р., жител и живущ в с.Б., О.Р., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образоване, безработен, с ЕГН*, ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 18.09.2014 г. около 22:40 часа в Г.Р. по у.„Р.”, в района на кръстовището с У.„Ч.р.” в едногодишен срок от наказването му по адм. ред с влязло в сила на 17.04.2014 г. НП №704/23.09.2013 г., издадено от Н-ка на РУ на МВР-Р. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление извършил такова деяние - управлявал МПС – лек автомобил марка и модел „А.” с рег. №* без да притежава свидетелство за управление на МПС – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК поради, което и на основание чл.78а от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага наказание „ГЛОБА” от 1`000.00 лева.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………..

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 24.11.2014 г.

към РЕШЕНИЕ №4564 от 04.11.2014 г.

по НАК.Д. №639 от 2014 г. по описа на РС-Разлог

 

Производството е по реда на чл.375 и следващите от НПК. Образувано е въз основа на внесено в РС-Р. Постановление на РП-Р.,с което се предлага Т.Д.К. да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание за извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

В съдебно заседание РП-Р. не изпраща представител.

В съдебно заседание обв.К. - редовно уведомен, се явява лично. Запознат с правата си, заявява, че не желае да се събират доказателства, тъй като е виновен.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа следното:

Обв. Т.Д.К. е роден на 23.07.1994 г., в г.Р., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, не работи, ЕГН*. Същият е неправоспособен водач на МПС.

На 23.08.2013Г. Било издадено НП №704 от Н-ка на РУП на МВР-Р., което било връчено на обв.К. на 09.04.2014г. и влязло в законна сила на 17.04.2014г. По силата, на същото на обв.К. било наложено адм. наказание „глоба” за това, че управлява МПС без да е правоспособен.

На 18.09.2014г. около 22.40 часа на У.“Р.“ в г.Р., в района на кръстовището с У.”Ч.р.”, автопатрул в състав св.Ц. и св.К. от РУ”П” на МВР-Р. спрели за проверка лек автомобил марка „А.” с ДК №*. Установило се, че водач на посоченото МПС е обв.К.. Последният не представил свидетелство за управление на МПС. От извършената справка чрез ОДЧ се установило, че обв.К. е неправоспособен водач. Предвид това св.Ц. му съставил АУАН бл.№596860/18.09.2014г.

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства, приобщени по реда на чл.378, ал.2, вр. чл.283 от НПК, както следва: Акт за установяване на адм. нарушение бл. №596860/18.09.2014 г., НП №704/23.08.2013 г., справка за нарушител, писмо от РУ„П”-Р. от 26.09.2014г., удостоверение от РУ„П”-Р. от 25.09.2014 г., справка за съдимост рег. №729/25.09.2014 г. по описа на РРС на лицето Т.Д.К., декларация за семейно и материално положение и имотно състояние от 30.09.2014 г. от лицето Т.К., автобиография от Т.К. от 30.09.2014 г., протокол за разпит на свидетел на лицето Р.И.Ц. от 25.09.2014г., протокол за разпит на свидетел на лицето А.И.К.в от 25.09.2014г.

 Видно от същите на 18.09.2014г. обв.К. е управлявал МПС с ясното съзнание, че е неправоспособен водач и, че вече е бил наказван по адм. ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление.Факт е, че същият е подписал АУАН бл.№596860/18.09.2014г., без възражения, както и, че получил НП №704/23.08.2013г. на Н-ка на РУП на МВР-Р., лично.

Съдът кредитира показанията на св.Ц. и св.К. изцяло, както по отношение извършените проверки на 18.09.2014г., така и по отношение на направените констатации, тъй като същите кореспондират с писмените доказателства по делото.

При така установеното от фактическа страна, след анализ на доказателствата съдът намира от правна страна следното:

За да е налице съставомерност на деянието по чл.343в, ал.2 от НК, необходими условия се явяват деецът да е наказван по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, да не е изтекъл едногодишен срок от това наказание и деецът да е знаел,че е лишен от правоуправление. В настоящия случай посочените елементи от състава на престъплението са изпълнени.

От изложеното намирам, че обв.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК.

Обв.К. е извършил деянието при форма на вината-пряк умисъл, съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.

Причината за извършване на деянието от К. е ниската му правна култура, което от своя страна се дължи на обществено-социални причини.Това неминуемо е довело до незачитане на законния ред в страната в това число и пренебрегване на разпоредбите на ЗДвП.

За престъплението по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК се предвижда наказание до две години лишаване от свобода,като същото е умишлено по своя характер. Обв.К. е с чисто съдебно минало и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на гл.8, раздел ІV от НК. Предвид формалния характер на извършеното престъпление не са налице и съставомерни имуществени вреди, подлежащи на възстановяване. Предвид изложеното, съдът е длъжен да освободи деецът от наказателна отговорност, като му наложи административно наказание „Глоба”.

Съдът намери, че наказанието на обвиняемия следва да бъде определено при превес на смекчаващи вината обстоятелства. Както беше вече посочено, причините довели до извършване на деянието са от обществено-социален характер. Наред с това беше отчетено и доброто му процесуално поведение и изразено съжаление.

Предвид всичко съдът му наложи наказание „глоба” от 1`000.00 лв.

По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови решението си.

Съобщение за изготвени мотиви да се изпрати на обв.К. и РРП.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………..