П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4994

 

Номер   4994

Година   27.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Албена Момчилова

Секретар:

Антония Белчева

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200645

по  описа  за

2014

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. Д. защитник на Д.М.К. и прокурор А.Д. при РП-Р., споразумение за решаване на нохд№645/2014 г. по описа на РС-Разлог, ДП №222/2014 г. по описа на РУП-Р., пр.пр.№1430/2014 г. по описа на РП-Р., с което Д.М.К. – роден на 02.04.1983 г. в с.К., о.Я., живущ в г.Б., У.”М.С.”№23, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН*, се признава за виновен в това, че на 22.09.2014 г. около 23:40 часа в г.Б., по У.”Ц.С.” в посока към кръстовището с У.”Р.”, управлявал МПС – лек автомобил марка ”Р.Т.” с рег. №* с концентрация на алкохол в кръвта си над1,2 на хиляда, а именно -1,78 на хиляда, установено по надлежен ред с протокол за химическа експертиза №751/23.09.2014 г. на експерт-химик при НТЛ-ОД МВР-Б. – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК,  поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, вр. чл.37, ал.1, т.2 от НК,  вр. с чл.с чл.42а, ал.1,  вр. с ал.2, т.1 и т.2 и ал.3, т.1 от НК, вр. с чл.42б от НК, на подсъдимия  Д.М.К. му се налага  наказание „пробация” за срок от 7 месеца, представляващо съвкупност от мерки за контрол и въздействие  без лишаване от свобода:

- задължителна регистрация по настоящ адрес – с г.Б., У.”М.С.”№23, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от 7 месеца,

-периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 месеца,

На основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на подсъдимия Д.М.К. се налага и наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7 месеца

На основание чл.59, ал.4 от НК зачита и приспада времето, през което подсъдимият Д.М.К.  със снета самоличност е бил лишен от право да управлява МПС със Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №14-3794-000118 от 22.09.2014 г., считано от 22.09.2014 г..

На основание чл.189, ал.3 от НПК осъжда подсъдимият Д.М.К., със снета самоличност по-горе да заплати разноски за химическа експертиза от 45,00 лева, вносими по сметката на ОД на МВР-Б., както и 5,00 лева за издаване на изпълнителен лист, вносими по сметката на РРС.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №645/2014г. по описа на РС-Р. на основание чл.24, ал.3 от НПК.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………………………………..