П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4990

 

Номер   4990

Година   27.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Албена Момчилова

Секретар:

Антония Белчева

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200728

по  описа  за

2014

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. М.Б., защитник на М.И.Ц. и зам.районен прокурор М.К. при РП-Р., подписано в съдебно заседание от прокурор А.Д. споразумение за решаване на нохд№728/2014 г. по описа на РС-Разлог, по  БП №253/2014 г. на РУП-Р., набл.пр№1694/2014 г. на РП-Р., с което М.И.Ц., роден на 06.07.1968 г. в г.С., настоящ и постоянен адрес: г.Б., Ж.„А. М.”2. В.Б, .1, А.3, българин, български гражданин, женен, със средно образование, механик в „Б. БТ”  г.Б., осъждан, ЕГН*, се признава за виновен в това, че на 08.11.2014 г. около 12.55 часа в г.Б. по у.„П.Е.”, в едногодишния срок от наказването му по адм. ред с влязло в сила на 04.07.2014 г. НП №14-1899-000346/19.06.2014 г. на н-к група към ОД на МВР-Б., сектор „ПП”за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, е извършил такова деяние – управлявал МПС – лек автомобил марка и модел „Ф.Б.” с рег. №*, без съответно свидетелство за управление – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.343 в, ал.2 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, вр. чл.37, ал.1, т.2 от НК, вр. чл.42а, ал.1, ал.2, т.1 и т.2, ал.3, т.1 от НК и чл.42б, ал.1 и ал.2 от НК, на обвиняемия М.И.Ц. му се налага наказание „Пробация”, включващо следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес: г.Б., Ж.„А.М.”2. В.Б, .1, А.3, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 3 пъти седмично, за срок от 3 години;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 години.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №728/2014г. по описа на РС-Р. на основание чл.24, ал.3 от НПК.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………….