П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4981

 

Номер   4951

Година   26.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20131240200569

по  описа  за

2013

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат И.П. от АК-Б.,  защитник на подсъдимия М.Б.Н., от  с.Г.Д., У.„2.”№10, ЕГН* и В.Ч. - прокурор при РП-Р., с което подсъдимият М.Б.Н., роден на 01.03.1993 г. в г.Р., О.Б., жител и живущ в с.Г.Д., У.„2.”№10, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН*, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че при условията на чл.23, ал.1 от НК, извършил следното:

На 24.11.2012г. около 05.00 часа в г.Р., на площада в централната градска част, в близост до паметника на Н.П. и пощенска станция на г.Р. в съучастие като съизвършители с Г.И.П. и Б.И.П. и двамата от с.Г.Д., О.Р., чрез нанасяне на удари с твърди предмети - метални тръби и дърво, с форма на бухалка, както и с крака, причинили на И.Н.Х. от г.Р. средна телесна повреда, изразяваща се в контузия на мозъка, довела до разстройство на здравето му, временно опасно за живота, както и в счупване на носните кости с деформация на носната пирамида, довели до постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота - престъпление по чл.129, ал.2, пр.V, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.129, ал.2, пр.V, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.„б“ от НК, вр. с чл.42а, ал.1, ал.2, т.1 и т.2, ал.3, т.1 от НК, му се налага наказание „пробация”, представляващо съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, включващо следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес - с.Г.Д., О.Р., У.„2.“ №10, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 3 пъти седмично за срок от 10 месеца;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 месеца.

На 24.11.2012 г. около 05.00 часа в г.Р., на площада в централната градска част, в близост до паметника на Н.П. и пощенска станция на г.Р. в съучастие като съизвършители с Г.И.П. и Б.И.П. и двамата от с.Г.Д., О.Р. извършили непристойни действия - нанасяне на удари с твърди предмети - метални тръби и дърво, с форма на бухалка, както и с крака  на И.Н.Х. от г.Р., грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - престъпление по чл.325, ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.325, ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл.57, ал.1 и ал.2 от НК, вр. с чл.54 от НК, вр. с чл.42а, ал.1, ал.2, т.1 и т.2, ал.3, т.1 от НК, му се налагат наказание „пробация”, представляващо съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, включващо следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес - с.Г.Д., О.Р., У.„2.“ №10, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 3 пъти седмично за срок от 8 месеца;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 месеца, както и наказание „обществено порицание“.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК, на подсъдимия М.Б.Н., роден на 01.03.1993 г. в г.Р., жител и живущ в с.Г.Д., О.Р., У.„2.“№10, българин, български гражданин, неженен, неосъждан,  със средно образование, работник, ЕГН*, едно общо наказание - най-тежкото измежду наложените, а именно:

наказание „пробация”, представляващо съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, включващо следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес - с.Г.Д., О.Р., У.„2.“ №10, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 3 пъти седмично за срок от 10 месеца;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 месеца.

ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.2 от НК, към определеното общо и най-тежко наказание „пробация“ наказанието „обществено порицание“, което следва да бъде изпълнено чрез поставяне на съобщение, съдържащо диспозитива на съдебния акт за одобрение на настоящето определение на таблото за обяви на кметство с.Г.Д., О.Р..

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат И.П. от АК-Б.,  защитник на подсъдимия Г.И.П. от с.Г.Д., У.„1.”№8, ЕГН* и В.Ч. - прокурор при РП-Р., с което подсъдимият Г.И.П., роден на 19.06.1992 г. в г.Р., О.Б., жител и живущ в с.Г.Д., У.„1.”№8, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН*, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че при условията на чл.23, ал.1 от НК, извършили следното:

На 24.11.2012г. около 05.00 часа в г.Р., на площада в централната градска част, в близост до паметника на Н.П. и пощенска станция на г.Р. в съучастие като съизвършители с М.Б.Н. и Б.И.П. и двамата от с.Г.Д., О.Р. чрез нанасяне на удари с твърди предмети - метални тръби и дърво, с форма на бухалка, както и с крака причинили на И.Н.Х. от г.Р. средна телесна повреда, изразяваща се в контузия на мозъка, довела до разстройство на здравето му, временно опасно за живота, както и в счупване на носните кости с деформация на носната пирамида, довели до постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота - престъпление по чл.129, ал.2, пр.V, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.129, ал.2, пр.V, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.„б“ от НК, вр. с чл.42а, ал.1, ал.2 т.1 и т.2, ал.3, т.1 от НК, му се налага наказание „пробация”, представляващо съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, включващо следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес- с.Г.Д., О.Р., У.„1.“ №8, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 3 пъти седмично за срок от 10 месеца;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 месеца.

На 24.11.2012г. около 05.00 часа в г.Р., на площада в централната градска част, в близост до паметника на Н.П. и пощенска станция на г.Р. в съучастие като съизвършители с  М.Б.Н. и Б.И.П. и двамата от с.Г.Д., О.Р., извършили непристойни действия - нанасяне на удари с твърди предмети - метални тръби и дърво, с форма на бухалка, както и с крака  на И.Н.Х. от г.Р., грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - престъпление по чл.325, ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.325, ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл.57, ал.1 и ал.2 от НК, вр. с чл.54 от НК, вр. с чл.42а, ал.1, ал.2, т.1 и т.2, ал.3, т.1 от НК, му се налагат наказание „пробация”, представляващо съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, включващо следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес - с.Г.Д., О.Р., У.„1.“ №8, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 3 пъти седмично за срок от 8 месеца;

-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 месеца, както и наказание „обществено порицание“.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК, на подсъдимия Г.И.П., роден на 19.06.1992г. в г.Р., жител и живущ в с.Г.Д., О.Р., У.„1.“№8, българин, български гражданин, неженен, неосъждан,  със средно образование,  безработен, ЕГН*, едно общо наказание - най-тежкото измежду наложените, а именно:

наказание „пробация”, представляващо съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, включващо следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес - с.Г.Д., О.Р., У.„1.“№8,  изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 3 пъти седмично за срок от 10 месеца;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 месеца

ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.2 от НК, към определеното общо и най-тежко наказание „пробация“ наказанието „обществено порицание“, което следва да бъде изпълнено чрез поставяне на съобщение, съдържащо диспозитива на съдебния акт за одобрение на настоящето определение на таблото за обяви на кметство с.Г.Д., О.Р..

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат И.П. от АК-Б.,  защитник на подсъдимия Б.И.П. от с.Г.Д., У.„1.”№8, ЕГН* и В.Ч. - прокурор при РП-Р., с което подсъдимият Б.И.П., роден на 16.08.1993 г. в г.Р., О.Б., жител и живущ в с.Г.Д., У.„1.”№8, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, ЕГН*, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че при условията на чл.23, ал.1 от НК, извършили следното:

На 24.11.2012 г. около 05.00 часа в г.Р., на площада в централната градска част, в близост до паметника на Н.П. и пощенска станция на г.Р. в съучастие като съизвършители с М.Б.Н. и  Г.И.П. и двамата от с.Г.Д., О.Р. чрез нанасяне на удари с твърди предмети - метални тръби и дърво, с форма на бухалка, както и с крака причинили на И.Н.Х. от г.Р. средна телесна повреда, изразяваща се в контузия на мозъка, довела до разстройство на здравето му, временно опасно за живота, както и в счупване на носните кости с деформация на носната пирамида, довели до постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота - престъпление по чл.129, ал.2, пр.V, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.129, ал.2, пр.V, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.„б“ от НК, вр. с чл.42а, ал.1, ал.2, т.1 и т.2, ал.3, т.1 от НК, му се налага наказание „пробация”, представляващо съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, включващо следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес - с.Г.Д., О.Р., У.„1.“№8, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 3 пъти седмично за срок от 10 месеца;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 месеца.

На 24.11.2012г. около 05.00 часа в г.Р., на площада в централната градска част, в близост до паметника на Н.П. и пощенска станция на г.Р. в съучастие като съизвършители с с М.Б.Н. и Г.И.П. и двамата от с.Г.Д., О.Р. извършили непристойни действия - нанасяне на удари с твърди предмети - метални тръби и дърво, с форма на бухалка, както и с крака  на И.Н.Х. от г.Р., грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - престъпление по чл.325, ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.325, ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК, вр. с чл.57, ал.1 и ал.2 от НК, вр. с чл.54 от НК, вр. с чл.42а, ал.1, ал.2, т.1 и т.2, ал.3, т.1 от НК, му се налагат наказание „пробация”, представляващо съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, включващо следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес - с.Г.Д., О.Р., У.„1.“№8, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 3/три/ пъти седмично за срок от 8 месеца;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 месеца, както и наказание „обществено порицание“.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23, ал.1 от НК, на подсъдимия Б.И.П., роден на 16.08.1993 г. в г.Р., жител и живущ в с.Г.Д., О.Р., У.„1.“№8, българин, български гражданин, неженен, неосъждан,  със средно образование,  работник, ЕГН*, се определя едно общо наказание - най-тежкото измежду наложените, а именно :

наказание „пробация”, представляващо съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, включващо следните пробационни мерки:

-задължителна регистрация по настоящ адрес - с.Г.Д., О.Р., У.„1.“№8, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 3 пъти седмично за срок от 10 месеца;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 месеца.

ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.23, ал.2 от НК, към определеното общо и най-тежко наказание „пробация“ наказанието „обществено порицание“, което следва да бъде изпълнено чрез поставяне на съобщение, съдържащо диспозитива на съдебния акт за одобрение на настоящето определение на таблото за обяви на кметство с.Г.Д., О.Р..

ОСЪЖДА подсъдимите Г.И.П., Б.И.П. и М.Б.Н. да заплатят солидарно по сметката на ОД на МВР-Б. сумата от 150,00  лева за сторените  разноски за експертизи.

С оглед представеното споразумение от 25.11.2014 г. следва да бъдат осъдени подсъдимите да заплатят солидарно на пострадалия от престъплението И.Н.Х. сума  от 5`000 хиляди лева, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди от престъплението, от която сума, сума в размер на 2`100.00 лева вече е изплатена, като остава дължима сума от 2`900.00 лева, която ще бъде изплатена съгласно представеното споразумение.

Съдът счита, че след одобряване на настоящото споразумение, са налице основанията на разпоредбата на чл.309, ал.1 от НПК, като мярката за неотклонение взета по отношение на подсъдимите следва да бъде отменена.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета спрямо подсъдимия М.Б.Н., от  с.Г.Д., У.„2.”№10, ЕГН* по ДП №33 по описа за 2013 г. на РУП-Р., наблюдателно производство №2615 по описа за 2012 г. на РП-Р., н. о. х. дело  №569 по описа за 2013 г. на Районен съд - Р..

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета спрямо подсъдимия Г.И.П. от с.Г.Д., У.„1.”№8, ЕГН* по ДП №33 по описа за 2013 г. на РУП-Р., наблюдателно производство №2615 по описа за 2012 г. на РП-Р., н. о. х. дело  №569 по описа за 2013 г. на Районен съд - Р..

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета спрямо подсъдимия Б.И.П. от с.Г.Д., У.„1.”№8, ЕГН* по ДП №33 по описа за 2013 г. на РУП-Р., наблюдателно производство №2615 по описа за 2012 г. на РП-Р., н. о. х. дело  №569 по описа за 2013 г. на Районен съд - Р..

Определението на съда, досежно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране от страните в седем дневен срок, считано от днес пред Бл.ОС по реда на глава 22-ра от НПК.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело № 569 по описа на Районен съд Г. Р. за 2013 година, поради решаване на делото със споразумение постигнато между страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на наказателното производство по н.о.х. дело № 569 по описа на Районен съд Г. Р. за 2013 година не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Председател:................................................

Съдебни заседатели:

1.(Т.М.) …….............…………

2.(Л.Т.) ………………………..