П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4902

 

Номер   4902

Година   24.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200292

по  описа  за

2014

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат М.П. от АК-Б.,  защитник на подсъдимия Р.С.К., с адрес в г.Р., У.„З.”№51, ЕГН* и А.Д., прокурор при РП-Р., с което подсъдимият Р.С.К., роден на 12.09.1997 г. в г.Г.Д., О.Б., с адрес в г.Р., У.„З.”№51, българин, български гражданин, неженен, осъждан, с основно образование, ЕГН*, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 30.11.2013 г. около 13:30 часа в зъботехническа лаборатория намираща се на приземния етаж на сграда в г.Р., У.„Б.К.”№73, като непълнолетен, който е разбирал свойството и значението на деянието си и е могъл да ръководи своите постъпки, от портмоне оставено в дамска чанта, отнел чужда движима вещ - парична сума от 130.00 лева от владението на собственика Е.И.Ч. от с.Б., о.Р., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл.194, ал.1 от НК, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.197, ал.1, т.1, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, вр. с чл.63, ал.1, т.4 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.„б“ от НК, на Р.С.К. се налага наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да бъде изпълнено, чрез залепване на съобщение за период от 1 месец на таблото на В.„.У.“- г.Р..

ОСЪЖДА подсъдимият Р.С.К., с адрес в г.Р., У.„З.”№51, ЕГН*, както и неговата майка С.С.К. да заплатят солидарно по сметката на ОД на МВР-Б. сумата от  323.00 лева за сторените разноски за експертиза.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „надзор на администрацията на възпитателно заведение, в което непълнолетния е настанен” взета спрямо подсъдимия Р.С.К., с адрес в г.Р., У.„З.”№51, ЕГН* по ДП №539 по описа за 2014 г. на РУ„П”-Р., пр.пр. №2053 по описа за 2013 г. на РП-Р., н. о. х. дело №292/2014 г., по описа на РС-Разлог.

Определението на съда, относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране от страните в седем дневен срок, считано от днес пред Бл.ОС по реда на глава 22-ра от НПК.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н. о. х. дело №292 по описа на РС-Разлог за 2014 г., поради решаване на делото със споразумение постигнато между страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на наказателното производство по н. о. х. дело №292 по описа на РС-Разлог за 2014 г. не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Председател:…………………………….

Съдебни заседатели:

1. (Л.Т.) ........................

2. (К.Т.).........................