П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4880

 

Номер   4880

Година   21.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200721

по  описа  за

 

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адвокат И.Д. от АК-Б. – защитник на обвиняемия В.Д.К. от  г.Р., о.Р., У.„И."№15, ЕГН* и Р.К.-Е. – прокурор при РП-Р., подписано в днешното съдебно заседание от А.Д. - прокурор при РП-Р. споразумение, с което обвиняемият В.Д.К. род. на 16.05.1962 г. в г.Р., жител и живущ в г.Р., о.Р., У.„И."№15, българин, български гражданин, женен, неосъждан, работещ като „експерт продажби" в „Д.-С"ЕООД, ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 04.10.2014 г. около 01.55 часа, в г.Р., по У.„Г.Д.", в района на магазин „П." управлявал МПС - лек автомобил марка и модел „Ф.Т." с ДК №*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,20 на хиляда, а именно 1.37 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 790/07.10.2014г. на НТЛ-ОД на МВР-Б. - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. чл.3436, ал.1 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б„б" от НК /смекчаващи вината обстоятелства - чисто съдебно минало, трудова заетост, добри характеристични данни и процесуално поведение и др./ във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, на обвиняемия В.Д.К. се НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ", изразяващо се в следните пробационни мерки:

т.1 - задължителна регистрация по настоящ адрес - в г.Р., о.Р., У.„И."№15, с продължителност 10 месеца, 2 пъти седмично.

т.2 - задължителни периодични срещи с пробационен служител, с продължителност 10 месеца.

НАЛАГА на основание чл.343 г. от НК, вр. с чл.37, т.7 от НК, на обвиняемия В.Д.К. от г.Р., със снета по делото самоличност, наказание „лишаване от право да управлява МПС" за срок от 3 месеца.

ЗАЧИТА и ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК от така определеното на обвиняемия В.Д.К. от г.Р.  със снета по делото самоличност, наказание „лишаване от право да управлява МПС” времето, през което свидетелството за правоуправление е отнето по адм. ред, считано от 04.10.2014 г..

ОСЪЖДА обвиняемият В.Д.К. от г.Р. със снета по делото самоличност, да заплати по сметката на ОД НА МВР-Б. сумата от  45,00 лева за сторените разноски за експертиза.

Съдът счита, че след одобряване на настоящото споразумение, са налице основанията на разпоредбата на чл.309, ал.1 от НПК, като мярката за неотклонение взета по отношение на подсъдимия следва да бъде отменена.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо В.Д.К. от г.Р., о.Р., У.„И."№15, ЕГН*, по ДП №370 по описа за 2014 г. на РУ„П”-Р., наблюдателно производство №1491 по описа за 2014 г. на РП-Р., по н.о.х.дело №721 по описа за 2014 г. на Районен съд – Р..

Определението на съда подлежи на обжалване и протестиране от страните в 7.дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - Б. по реда на глава 22-ра от НПК.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №721 по описа на РС-Разлог за 2014 г. поради решаване на делото със споразумение постигнато между страните.

Определението за прекратяване на наказателното производство по н.о.х. дело №721 по описа на РС-Разлог за 2014 г. не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Председател:................................................................