П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4877

 

Номер   4877

Година   21.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200339

по  описа  за

2014

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат И.П. от АК-Б.,  защитник на подсъдимата М.М.Я. от г.Р., У.“С.П.“№2, ЕГН* и А.Д. - прокурор при РП-Р., с което подсъдимата М.М.Я. родена на 02.10.1967 г. в г.Н.П., живущ в г.Р., У.“С.П.“№2, българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана-реабилитиран, с начално образование, безработна, ЕГН* се признава за виновна в  това, че: на 12.04.2013 г. в с.Г., о.Р., след като се сговорила предварително с В.М.С. с цел да набавят за двамата  имотна облага възбудили заблуждение у  Я.Т.Д., ЕГН*  от с.Г., о.Р., че конят, който били разменили и взели предходния  ден от съпруга й /П.Г.Д./, същият ден, след  размяната е направил катастрофа, като заедно с каруцата, в която е бил впрегнат се е блъснал  в скъп джип  в „ д.м.” в г.Р. – собственост на жена от същия Г., като вследствие на катастрофата на джипа са причинени  щети от 700.00 лева, който трябва да бъдат заплатени на собственика, и с това й причинили имотна вреда от 200.00  лева, като измамата е извършена от две лица, сговорили се предварително за нейното извършване –  престъпление по чл.210, ал.1, т.2, вр. с чл.209, ал.1, пр.I от НК, поради което и на основание на чл.210, ал.1, т.2, вр. с чл.209, ал.1, пр.I от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, на подсъдимата се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимата М.М.Я. от г.Р., със снета по делото самоличност, наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 г..

Съдът счита, че след одобряване на настоящото споразумение, са налице основанията на разпоредбата на чл.309, ал.1 от НПК, като мярката за неотклонение взета по отношение на подсъдимата следва да бъде отменена.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „задържане под стража” взета спрямо подсъдимата М.М.Я. от г.Р., У.“С.П.“№2, ЕГН*, по досъдебно  производство №196/2013 г. по описа на РУ„П”-Р., наблюдателно производство вх. №873/2013 г. по описа на РП-Р., н. о. х. дело  №339 по описа за 2014 г. на РС-Разлог..

Определението на съда относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране от страните в 7-дневен срок, считано от днес пред Бл.ОС по реда на глава 22-ра от НПК.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №339 по описа на РС-Разлог за 2014 г. поради решаване на делото със споразумение постигнато между страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на наказателното производство по н.о.х. дело №339 по описа на РС-Разлог за 2014 г. не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Председател: …………...............……..

Съдебни заседатели:

1.(К.Т.)…………………

2.(И.К.).………………..