П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4871

 

Номер   4871

Година   21.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200637

по  описа  за

2014

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат Т.К. от АК-Б.,  защитник на подсъдимия В.Д.И. от г.Р., У.„С.П.”№2, ЕГН* и А.Д., прокурор при РП-Р., с което подсъдимият В.Д.И. - роден на 18.03.1980 г. в г.Р., жител и живущ в г.Р., У.С.П.”№2, българин, български гражданин, женен, осъждан, с начално образование, ЕГН* се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.09.2014 г. около 10:30 часа  в   г.Р.,  по У.„С.П.“ в едногодишен срок  от наказването му по адм. ред с влязло в сила на 28.11.2013 г. НП №905/11.11.2013г., издадено от н-ка на  сектор „ПП“ при ОД на МВР-Б. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление извършил такова деяние-управлявал МПС – товарен автомобил  марка и модел „Ф.Т.“  с рег. №*  без да притежава свидетелство за управление на МПС - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание на чл.343в, ал.2 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б„б” от НК, вр. с чл.42а, ал.1, ал.1, ал.2, т.1 и т.2, ал.3, т.1 от НК, вр. с чл.42б, ал.1 и ал.2 от НК, се налага наказание „ПРОБАЦИЯ”, включваща следните пробационни мерки:

т.1 - задължителна регистрация по настоящ адрес – г.Р., У.„С.П.“№2, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 пъти седмично, за срок от 7 месеца.

т.2 - задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 7 месеца.

 

Районен съдия:........................................................