П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4760

 

Номер   4760

Година   17.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200707

по  описа  за

2014

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от съдебно заседание споразумение между адвокат М.Г.Г., вписана при АК-Б., защитник на подсъдимия Г.И.Л. от с.Б., О.Р., У.„Ч.иВ.”№21, ЕГН* и Р.К.-Е., прокурор при РП-Р., с което подсъдимият Г.И.Л. - роден на 17.03.1971 г. в с.Б., жител и живущ в с.Б., О.Р., У.„Ч.иВ.”№21, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, ЕГН* се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на на 01.11.2014г. към 23.32 часа в землището на Г.Р., по път ІІ-84, в района на 108 км., посока към с.Б., управлявал МПС - лек автомобил марка и модел „О.В.” с рег.№* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.90 на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза №868/03.11.2014 г. на НТЛ при ОДМВР-Б. - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.„б” НК, вр. с чл.37, ал.1, т.2 и чл.42а НК, на подсъдимия се налага наказание „пробация”, включваща следните мерки за контрол и въздействие, които да бъдат наложени заедно:

- На основание чл.42а, ал.2, т.1 НК, на подсъдимия се налага пробационна мярка „задължителна регистрация по настоящ адрес” с.Б., О.Р., У.„Ч.иВ.“№21 за срок от 14 месеца, като на основание чл.42б, ал.1 НК, така наложената пробационна мярка се изразява в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

- На основание чл.42а, ал.2, т.2 НК, на подсъдимия се налага пробационна мярка „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 14 месеца, като на основание чл.42б, ал.2 НК, така наложената пробационна мярка ще се провежда в пробационната служба, на чиято територия е настоящият адрес на осъдения.

НАЛАГА на основание чл.343г от НК, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, на подсъдимия Г.И.Л. от с.Б., О.Р., О.Б. със снета по делото самоличност, наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца.

ЗАЧИТА и ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК от така определеното на подсъдимия Г.И.Л. от с.Б., О.Р. наказание „лишаване от право да управлява МПС” времето, през което същият е бил лишен от това свое право по адм. ред, считано от 01.11.2014 г., съгласно ЗППАМ №14-0331-000296/01.11.2014 г.

ОСЪЖДА подсъдимият Г.И.Л. от с.Б., О.Р., да заплати по сметката на ОД НА МВР-Б. сумата от 45,00 лева за сторените разноски за експертиза.

Съдът счита, че след одобряване на настоящото споразумение, са налице основанията на разпоредбата на чл.309, ал.1 от НПК, като мярката за неотклонение взета по отношение на подсъдимия следва да бъде отменена.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо Г.И.Л. от с.Б., О.Р., У.„Ч.иВ.”№21, ЕГН*, по БП №404 по описа за 2014 г. на РУ„П”-Р., наблюдателно производство №1635 по описа за 2014 г. на РП-Р., по н.о.х.дело №707 по описа за 2014 г. на РС-Разлог.

Определението на съда подлежи на обжалване и протестиране от страните в 7-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд - Б. по реда на глава 22. от НПК.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №707 по описа на Районен съд Г.Р. за 2014 г., поради решаване на делото със споразумение постигнато между страните.

Определението за прекратяване на наказателното производство по н.о.х. дело №707 по описа на Районен съд Г.Р. за 2014 г. не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:………………………………………