П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4759

 

Номер   4759

Година   17.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Албена Момчилова

Секретар:

Антония Белчева

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200673

по  описа  за

2014

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. Н.Р. от АК-Б., защитник на подсъдимия М.Ю.Б. и прокурор А.Д. при РП-Р. споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №673/2014 г. по описа на РС-Разлог, ДП №322/2014 г. по описа на РУ”П”-Р., пр. пр. №1334/2014 г. по описа на РП-Р., с което М.Ю.Б., роден на 20.06.1979 г. в с.К., живущ в Г.Я., У.„Г.”№19, българин, български гражданин, неженен, на семейни начала с Ц.Н.Л., осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН, в това че на 13.08.2014 г. около 00:10 часа в Г.Я. в района на плаца на бензиностанция „Л.” находящ се в Г.Я. управлявал МПС – лек автомобил марка и модел „Ф.Е.” с рег. №* с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,27 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза №583/18.08.2014 г. на НТЛ-ОД на МВР-Б., след като е бил осъждан с влязло в сила на 24.09.2004 г. присъда по НОХД №1017/2004 г. по описа на РС-Разлог за деяние по чл.343б, ал.1 от НК – престъпление по чл.343б, ал.2 НК, поради което и на основание чл.343б ал.2 от НК по отношение на подсъдимия М.Ю.Б., ЕГН* се определят и налагат на основание чл.343б, ал.2 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.„б“ от НК, вр. с чл.42а, ал.1, ал.2, т.1, т.2 и т.6 и ал.3, т.1 и т.3 от НК и чл.57, ал.2 от НК наказание „пробация”, представляващо съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, включващо следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес - Г.Я., У.„Г.”№19, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 2 пъти седмично за срок от 2 години;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 години;

- безвъзмезден труд в полза на обществото от 100 часа годишно за срок от 2 поредни години,

Налага се и кумулативно предвиденото наказание „глоба“ от 100.00 лева.

На основание чл.343г от НК, вр. с чл.343б, ал.2 от НК, на подсъдимия М.Ю.Б., ЕГН*, се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от 12 месеца.

На основание чл.189, ал.3 от НПК осъжда подсъдимият М.Ю.Б., със снета по-горе самоличност, да заплати разноски по делото за химическа експертиза от 45,00 лева, платими по сметката на ОД на МВР-Б., както и 5,00 лева за издаване на изпълнителен лист, по сметката на РС-Разлог.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №673/2014 г. по описа на РС-Р. по отношение на подсъдимия М.Ю.Б., на основание чл.24, ал.3 от НПК.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………………