П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4756

 

Номер   4756

Година   17.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Албена Момчилова

Секретар:

Антония Белчева

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200704

по  описа  за

2014

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. Т.М. от АК-Б., защитник на подсъдимия Х.М.К. и  Прокурор  А.Д. при РП-Р. споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №704/2014 г. по описа на РРС,  БДП №243/2014 г. по описа на РУ”П”-Б., наблюдателно производство №1595/2014 г. по описа на РП-Р., с което Х.М.К., роден на 01.03.1986 г. в г.Б., с адрес: с.Д., О.Б., българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование с ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН, в това че: На 26.10.2014г. около 02.55 часа в г.Б. по п.”В.” с посока на движение у.„П.” управлявал МПС (лек автомобил, марка и модел „Ф.Г.” с регистрационен №*) с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 2.77 на хиляда в издишвания въздух, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест дрегер-7510” с фабричен №*, след като е осъден с влязло в сила на 10.07.2008 г. Споразумение по НОХД №403/2008 г. на РРС  за деяние по чл.343б ал.1 от НК- престъпление по чл.343б, ал.2 Н, поради което и на основание чл.343б, ал.2 от НК, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.„б“ от НК, вр. с чл.42а, ал.1, ал.2, т.1,  т.2 и т.6 и ал.3, т.1 и т.3 от НК и чл.57, ал.2 от НК, на подсъдимия се налага наказание „пробация”, представляващо съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, включващо следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес - с.Д., О.Б., изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 3 пъти седмично за срок от 2 години;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 години;

- безвъзмезден труд в полза на обществото от 100 часа годишно за срок от 2 поредни години,

Налага се и кумулативно предвиденото наказание „глоба“ от 200.00 лева.

На основание чл.343г от НК, вр. с чл.343б, ал.2 от НК, на подсъдимия Х.М.К., ЕГН* се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от  12 месеца.

На основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което подсъдимият Х.М.К., ЕГН* е бил лишен от право да управлява МПС по адм. ред, считано от 26.10.2014 г. съгласно Заповед за ППАМ №14-3794-000129 на Н-ка на РУП-Б.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №704/2014 г. по описа на РС-Р. по отношение на  подсъдимия Х.М.К. на основание чл.24, ал.3 от НПК.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………………………..