П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4678

 

Номер   4678

Година   10.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200490

по  описа  за

2014

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. А.Х. - адвокат към АК-Б., в качеството й на защитник на подсъдимия Р.Н.С., роден на 15.05.1981 г. в Г.Р., жител и живущ в Г.Р., У.„С.П.”№2, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, неосъждан, ЕГН* и представителя на РП-Р. – прокурор В.Ч. споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №490/2014 г. по описа на РРС, НПП №279/2014 г.  по описа на РУ на МВР-Р., пр. пр. №1167/2014 г. по описа на РП-Р., с което подсъдимият Р.Н.С. се признава за ВИНОВЕН в това, че: на 26.07.2014 г. около 02:40 часа в Г.Р., по У.„Б.Р.”, в района на казино „Г.” в посока улица „Д.Г.” в Г.Р., управлявал лек автомобил марка и модел „Н.Н.” с ДК №* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,30 на хиляда, установено по надлежен ред – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.„б”, вр. чл.42а, ал.1, ал.2, т.1, т.2 , ал.3, т.1 връзка чл.42б, ал.1, ал.2 от НК на подсъдимия Р.Н.С. –  роден на 15.05.1981 г. в Г.Р., жител и живущ в Г.Р., У.„С.П.”№2, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, неосъждан, ЕГН* се налага НАКАЗАНИЕ „ПРОБАЦИЯ”,  включващо следните пробационни мерки:

- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС: Г.Р., У.„С.П.” №2 за срок от 7 месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично.

- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 7 месеца.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №490/2014 г. по описа на РС-Р..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………………………….

 

Съдът служебно се занима с мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия Р.Н.С. и като взе предвид, че наказателното производство спрямо същия е приключило с влязъл в сила съдебен акт, то са налице всички предпоставки мярката за неотклонение да бъде отменена предвид обстоятелство, че мярка за процесуална принуда може да бъде взета и да действа спрямо само лице по отношение, на което се води наказателно производство.

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА” взета спрямо подсъдимия Р.Н.С. от Г.Р., с ЕГН* по НОХ дело №490/2014 г. по описа на РРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда подлежи не подлежи на жалба и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………………………….