П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4574

 

Номер   4574

Година   05.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Албена Момчилова

Секретар:

Антония Белчева

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200211

по  описа  за

2014

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. Е.Я., служебен защитник на М.А.Я., преупълномощен от адв.Р. З.-К. и прокурор В.Ч. при РП-Р., споразумение за решаване на нохд№211/2014 г. по описа на Районен съд Г., ДП 553№/2011 г. по описа на РУП-Р., пр.пр.№1979/2011 г. по описа на РП-Р., с което М.А.Я. – роден на 11.07.1984 г. в с.М., О.Г., жител и живущ в С., О.Б., българин, български гражданин, неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, с основно образование, безработен, ЕГН* се признава за виновен в това, че на 13.10.2011г. в къща и в селскостопанска постройка към къщата в с.Ф., О.Б.  без надлежно разрешително, изискващо се на основание чл.32, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, съгласно който производството, преработването, съхраняването и търговията в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето и превозването на наркотични вещества се извършва с лицензия за дейности, сгради и помещения, издадена от  министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник – министър при условия и ред, определени с наредба на МС, държал високорискови наркотични вещества - коноп /марихуана/ общо 2016.00 грама с различно съдържание на тетрахидроканабинол, както следва: 794 г., със съдържание на активно, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 2.93%; 668 г., със съдържание на активно, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол, както следва - 2.34%; 206 г., със съдържание на активно, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол-2.71%; 36 г., със съдържание на активно, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 1.50%; 18 г. със съдържание на активно, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 0.53% и 294 г.със съдържание на активно, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 1.30%, всичко на обща стойност 12`096.00 лв. - престъпление по чл.354а, ал.3, пр.2, т.1, пр.1 от НК, поради което и на основание чл.354а, ал.3, пр.2, т.1, пр.1 от НК, вр. с чл.54 от НК и чл.57, ал.2 от НК, вр. с чл.47, ал.1, изр.1, му се налагат наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 г. и наказание „глоба“ от 2`000.00 лв.

На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ се отлага за изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на настоящето споразумение.

На основание чл.59, ал.1 от НК, приспада в случай на изпълнение на наказанието „лишаване от свобода” времето, през което подсъдимият е търпял ограниченията на мярка за неотклонение „задържане под стража” по НОХ дело №211/2014г. по описа на РС-Разлог, считано от 30.10.2014г. до 05.11.2014 г., включително, датата на влизане в сила на определението по чл.382, ал.7 от НПК.

 

Районен съдия:......................................................