П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4562

 

Номер   4562

Година   04.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Яна Димитрова

Секретар:

Катя Самарова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200339

по  описа  за

2014

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. Т.К. адвокат към АК-Б., в качеството и на защитник на подсъдимият В.М.С., роден на 29.01.1990 г. в Г.Р., живущ в Г.Р., У.„З.”№27, българин, български гражданин, неженен, неосъждана - реабилитаран, неграмотен, безработен, с ЕГН* и представителя на РП-Р. – прокурор А.Д. споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №339/2014 г. по описа на РС-Разлог, досъдебно производство №196/2014г.  по описа на РУ„П”-Р., пр.пр.№873/2013г. по описа на РП-Р., с което подсъдимия В.М.С., роден на 29.01.1990 г. в Г.Р., живущ в Г.Р., У.„З.”№27, българин, български гражданин, неженен, неосъждана - реабилитаран, неграмотен, безработен, с ЕГН* се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 12.04.2013 г. в с.Г., о.Р., след като се сговорил предварително с М.М.Я. с цел да набавят за двамата имотна облага възбудили заблуждение у Я.Т.Д., ЕГН* от с.Г., о.Р., че конят, който били разменили и взели   предходния  ден от съпруга й / П.Г.Д. /, същият ден,  след  размяната е направил катастрофа, като заедно с каруцата, в която е бил впрегнат се е блъснал  в скъп джип  в „ дългата махала” в г.Р. – собственост на жена от същия Г., като вследствие на катастрофата на джипа са причинени  щети от 700.00 лева, който трябва да бъдат заплатени на собственика, и с това й причинили имотна вреда от 200.00  лева, като измамата е извършена от две лица, сговорили се предварително за нейното извършване –  престъпление по чл.210, ал.1, т.2, вр. с чл.209, ал.1, пр.I от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на В.М.С. се налага НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 месеца.

На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца се ОТЛАГА за срок от 3 години.

На осн. чл.59 ал.1 от НК се ПРИСПАДА времето през което В.С. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 08.10.2014г.  до 04.11.2014 г..

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №339/2014г. по описа на РС-Разлог.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

       

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………………..

Съд. заседатели

1: /Т.М./…………………………

2: /Л.Т./……………………...…..

 

Съдът служебно се занима с мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия В.М.С., от Г.Р., У.„З.”№27, с ЕГН* и като взе предвид, че наказателното производство спрямо същия е приключило с влязъл в сила съдебен акт, то са налице всички предпоставки мярката за неотклонение да бъде отменена предвид обстоятелство, че мярка за процесуална принуда може да бъде взета и да действа спрямо само лице по отношение, на което се води наказателно производство.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” взета спрямо подсъдимия В.М.С., с ЕГН* по НОХ дело №339/2014 г. по описа на РС-Разлог.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда не подлежи на жалба и протест.

Лицето следва да се освободи незабавно, освен ако се задържа на друго основание.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………………..

Съд. заседатели

1: /Т.М./…………………………

2: /Л.Т./……………………...…..

 

Съдът с оглед обстоятелството, че се е произнесъл като е одобрил споразумение за решаване на делото по отношение на подсъдимия В.С., счита че са налице предпоставките да се отведе от понататъшно разглеждане на делото по отношение на подсъдимата М.Я..

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТВЕЖДА Районен съдия Я.Д. и съдебни заседатели Л.Т. и Т.М. от понататъшно разглеждане на делото по отношение на подсъдимата М.Я..

Определението на съда не подлежи на жалби и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………………..

Съд. заседатели

1: /Т.М./…………………………

2: /Л.Т./……………………...…..

 

Делото да се докладва на председателя на съда, за определяне на нов съдебен състав, който да продължи разглеждането на делото по отношение на подсъдимата М.Я..

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………………..

Съд. заседатели

1: /Т.М./…………………………

2: /Л.Т./……………………...…..