П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4540

 

Номер   4540

Година   04.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200617

по  описа  за

2014

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от днешното съдебно заседание споразумение между адвокат Ж.Ж. от САК,  защитник на подсъдимия С.С.С. от с.Б., О.Р., У.„Н.Р.”№10, ЕГН*, и А.Д., прокурор при РП-Р., с което подсъдимият С.С.С. - роден на 05.08.1991 г. в г.Р., О.Б., жител и живущ в с.Б., О.Р., У.„Н.Р.”№10, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, барман, ЕГН*, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.07.2014 г. около 22:10 ч. в с.Б., О.Р. по У.„Б.б.”, в района пред дом №7, в посока към път ΙΙ-84 (изхода на селото) управлявал МПС марка „Ф.” модел „В.” рег. №*, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,46 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №504/22.07.2014г. на експерт-химик при НТЛ-ОДМВР-Б. - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.„б” НК, вр. чл.343б, ал.1 от НК, във връзка  чл.42а, ал.1, ал.2, т.1, т.2 и ал.3, т.1, във вр. с чл.42б, ал.1 и ал.2 от НК  на подсъдимия се налага наказание „ПРОБАЦИЯ”, включващо следните пробационни мерки:

А) задължителна регистрация по настоящ адресс.Б., О.Р., У.„Н.Р.”№10, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 11 месеца, два пъти седмично;

Б) задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 11 месеца;

НАЛАГА На основание чл.343 г от НК, вр. с чл.343б, ал.1 от НК и вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия С.С.С., ЕГН*, роден на 05.08.1991г. в г.Р., жител и живущ в с.Б. О.Р. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от 11 месеца.

ОСЪЖДА подсъдимият С.С.С. от с.Б., О.Р., У.„Н.Р.”№10, ЕГН*, със снета по делото самоличност, да заплати по сметката на ОД на М.-Б. сумата от 45,00 лева за сторените  разноски за експертиза.

ОСЪЖДА подсъдимият С.С.С. от с.Б., О.Р., У.„Н.Р.”№10, ЕГН*, да заплати по сметката на Районен съд - Р. сумата от 18,50 лева за пътни разноски за свидетели.

Съдът счита, че след одобряване на настоящото споразумение, са налице основанията на разпоредбата на чл.309, ал.1 от НПК, като мярката за неотклонение взета по отношение на подсъдимия следва да бъде отменена.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета спрямо подсъдимия С.С.С. от с.Б., О.Р., У.„Н.Р.”№10, ЕГН*, по ДП №285 по описа за 2014 г. на РУП-Р., наблюдателно производство №1209 по описа за 2014 г. на РП-Р., н. о. х. дело  №617 по описа за 2014 г. на Районен съд - Р..

Определението на съда относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране от страните в седем дневен срок, считано от днес пред Бл.ОС по реда на глава двадесет и втора от НПК.

 

Председател:……………………………………

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №617 по описа на Районен съд Г.Р. за 2014 г., поради решаване на делото със споразумение постигнато между страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на наказателното производство по н.о.х. дело №617 по описа на Районен съд Г.Р. за 2014 г. не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Председател:……………………………………