П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4529

 

Номер   4529

Година   03.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Албена Момчилова

Секретар:

Антония Белчева

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200675

по  описа  за

2014

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото между адв. Г.Р., защитник на И.Г.Ц. и прокурор Р.К.-Е. при РП-Р., споразумение за решаване на нохд№675/2014 г. по описа на Районен съд г.Р., БП №240/2014 г. по описа на РУП-Б., набл.пр. №1547/2014 г. по описа на РП-Р., с което И.Г.Ц. - роден на 31.03.1965 г. в г.Б., с адрес: г.Б., у.”Д.”№5, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен, с ЕГН* се признава за виновен в това, че на 16.10.2014 г. около 16:20 часа в г.Б., по у.”П.Е.”, в посока от бензиностанция ”Л.” към хотел ”Г.Б.”, управлявал МПС – лек автомобил марка и модел ”Ф.Е.” с рег.№* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 2,68 на хиляда, установено по надлежния ред – с химическо изследване №827/20.10.2014 г. на Н. при ОД на М.Б. – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК, вр. чл.37, ал.1, т.2 от НК, вр. с чл.с чл.42а, ал.1, вр. с ал.2, т.1 и т.2 и ал.3, т.1 от НК, вр. с чл.42б от НК, на подсъдимия И.Г.Ц. му се налага наказание „пробация” за срок от 12 месеца, представляващо съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода:

- задължителна регистрация по настоящ адрес – г.Б., у.”Д.”№5, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от 12 месеца,

- периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 месеца,

На основание чл.343 г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на подсъдимия И.Г.Ц. се налага и наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца.

На основание чл.59, ал.4 от НК зачита и приспада времето, през което подсъдимият И.Г.Ц., със снета самоличност е бил лишен от право да управлява МПС със Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №14-3794-000126 от 16.10.2014 г., считано от 16.10.2014 г..

 

Районен съдия:...............................................