П Р И С Ъ Д А    4961

 

Номер   4961

Година   25.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Албена Момчилова

Секретар:

Антония Белчева

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20111240200872

по  описа  за

2011

година

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Д.И.И. – родена на 20.02.1990 г. в Г.П., жител и живущ в Г.П., У.„П.”№22, българка, българки гражданин, неомъжена, неосъждана, без образование, грамотна, безработна, с ЕГН*, за НЕВИНОВНА в това, че на 27.06.2011 г. след 17.30 часа в Г.Р., О.Б., У.„О.”№8, в съучастие като съизвършител с И.И.Г., ЕГН*, /спрямо която производството е прекратено на основание чл.24, ал.3 от НПК/, Р.М.С., ЕГН*, /спрямо която производството е прекратено на основание чл.24, ал.3 от НПК/, и К.С.М., ЕГН*, отнела чужди движими вещи - З бр. метални оси с лагерни тела и алуминиеви шайби от приспособление за шлайфане на дървени детайли на стойност 180.00 лв., 1бр. метална ос с лагерно тяло без алуминиева шайба от приспособление за шлайфане на дървени детайли на стойност 50.00 лв., 1 бр. метален плот с размери 70/70 см.,с допълнителна конструкция за струг марка „М." на стойност 60.00 лв., 1 бр. месингова тръба ф50 с дължина 130 см. от струг за обработка на дървени детайли на стойност 20.00 лв., 1 бр. метален прът от неръждаема стомана ф20 с дължина 190см.от струг за обработка на дървени детайли на стойност 15.00 лв., всичко на обща стойност 325.00 - владението на законен представител на „.-1. - М.А.Г. от Г.Б. -член на съвета на директорите на „.-1.-Р., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.304, пр.4 от НПК, я ОПРАВДАВА по обвинението за извършено престъпление по чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.2 от НК, като след влизане в сила на присъдата на основание чл.194, ал.3, вр.чл.218б, ал.1 от НК, вр.чл.424, ал.1 от НК, същата да се изпрати на Н-ка на РУ"П"-Р. за издаване на НП и налагане на адм. наказание по реда на чл.218б, ал.1 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимата К.С.М. – родена на 10.10.1994 г. в Г.П., жител и живущ в Г.Б., У.„О.”№38, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, без образование, неграмотна, с ЕГН*, за НЕВИНОВНА в това, че: На 27.06.2011 г. след 17.30 часа в Г.Р., О.Б., У.„О."8, в съучастие като съизвършител с И.И.Г., ЕГН*, /спрямо която производството е прекратено на основание чл.24, ал.3 от НПК/, Р.М.С., ЕГН*, /спрямо която производството е прекратено на основание чл.24, ал.3 от НПК/, и Д.И.И. ,ЕГН*, отнела чужди движими вещи – З бр. метални оси с лагерни тела и алуминиеви шайби от приспособление за шлайфане на дървени детайли на стойност 180.00 лв., 1бр. метална ос с лагерно тяло без алуминиева шайба от приспособление за шлайфане на дървени детайли на стойност 50.00 лв., 1 бр. метален плот с размери 70/70 см.,с допълнителна конструкция за струг марка „М." на стойност 60.00 лв., 1 бр. месингова тръба ф50 с дължина 130 см. от струг за обработка на дървени детайли на стойност 20.00 лв., 1 бр. метален прът от неръждаема стомана ф20 с дължина 190см. от струг за обработка на дървени детайли на стойност 15.00 лв., всичко на обща стойност 325.00 - владението на законен представител на „.-1. - М.А.Г. от Г.Б. - член на съвета на директорите на „.-1.-Р., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои,като по време на извършване на деянието е била непълнолетна, но е могла да разбира е свойството и значението на стореното и да ръководи постъпките си, поради което и на основание чл.304, пр.4 от НПК, я ОПРАВДАВА по обвинението за извършено престъпление по чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.2 от НК, като след влизане в сила на присъдата на основание чл.194, ал.3, вр.чл.218б, ал.1 от НК, вр.чл.424, ал.1 от НК, същата да се изпрати на Н-ка на РУ"П"-Р. за издаване на НП и налагане на адм. наказание по реда на чл.218б, ал.1, вр. чл.424 от НК.

На основание чл.190, ал.1 от НПК, с оглед изхода на Д., разноските остават за сметка на държавата.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………….

Съд. Заседатели:

1. /Е.К./……………………..

2. /Т.М./……………………

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 16.04.2015 година

към ПРИСЪДА №4961 от 25.11.2014 г.

по НАК.Д. №872 от 2011 г. по описа на РС-Разлог

 

Съдебното производство е образувано по внесен обвинителен акт от РП-Р., с който е повдигнала обвинение против подсъдимите Р.М.С., И.И.Г., Д.И.И. и К.С.М., както следва:

По отношение на подс.Р.М.С. за това, че на 27.06.2011г. след 17.30 часа в Г.Р., О.Б., У.„О.”№8, в съучастие като съизвършител с И.И.Г., ЕГН*, Д.И.И., и К.С.М., ЕГН*, отнела чужди движими вещи - З бр. метални оси с лагерни тела и алуминиеви шайби от приспособление за шлайфане на дървени детайли на стойност 180.00 лв., 1бр. метална ос с лагерно тяло без алуминиева шайба от приспособление за шлайфане на дървени детайли на стойност 50.00 лв., 1 бр. метален плот с размери 70/70 см.,с допълнителна конструкция за струг марка „М." на стойност 60.00 лв., 1 бр. месингова тръба ф50 с дължина 130 см. от струг за обработка на дървени детайли на стойност 20.00 лв., 1 бр. метален прът от неръждаема стомана ф20 с дължина 190см.от струг за обработка на дървени детайли на стойност 15.00 лв., всичко на обща стойност 325.00 - владението на законен представител на „.-1. - М.А.Г. от Г.Б. - член на съвета на директорите на „.-1.-Р., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, и деянието е извършено повторно, след като е била осъждана с влязла в сила присъда за друго такова престъпление – протоколно определение за одобряване на споразумение по нохд №593/2005г. по описа на РС-Разлог, влязло в законна сила на 20.03.2006г. за престъпление по чл.195, ал.1, т.5 и т.7, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.63, ал.1, т.3 и е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от три месеца, чието изтърпяване е отложено на основание чл.66, ал.1 от НК за изпитателен срок от 3 години – престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.28, ал.1 от НК;

По отношение на подсъдимата И.И.Г. за това, че на 27.06.2011г. след 17.30 часа в Г.Р., О.Б., У.„О.”№8, в съучастие като съизвършител с Р.М.С., Д.И.И., и К.С.М., ЕГН*, отнела чужди движими вещи - З бр. метални оси с лагерни тела и алуминиеви шайби от приспособление за шлайфане на дървени детайли на стойност 180.00 лв., 1 бр. метална ос с лагерно тяло без алуминиева шайба от приспособление за шлайфане на дървени детайли на стойност 50.00 лв., 1 бр. метален плот с размери 70/70 см.,с допълнителна конструкция за струг марка „М." на стойност 60.00 лв., 1 бр. месингова тръба ф50 с дължина 130 см. от струг за обработка на дървени детайли на стойност 20.00 лв., 1 бр. метален прът от неръждаема стомана ф20 с дължина 190см.от струг за обработка на дървени детайли на стойност 15.00 лв., всичко на обща стойност 325.00 - владението на законен представител на „.-1. - М.А.Г. от Г.Б. - член на съвета на директорите на „.-1.-Р., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен и деянието е извършено повторно, след като е била осъждана с влязла в сила присъда за друго такова престъпление – присъда по нохд №746/2009г. по описа на РС-Разлог, влязло в законна сила на 24.11.2009г. за престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр.чл.26, ал.1 от НК, и е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 месеца, чието изтърпяване е отложено на основание чл.66 ал.1 от НК за изпитателен срок от 3 години и присъда №255/25.06.2010г. по нохд №877/2008г. по описа на БЛ.ОС – престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.28, ал.1 от НК;

По отношение на подсъдимата Д.И.И., затова, че на 27.06.2011г. след 17.30часа в Г.Р., О.Б., У.„О.”№8, в съучастие като съизвършител с Р.М.С., И.И.Г., и К.С.М., ЕГН*, отнела чужди движими вещи - З бр. метални оси с лагерни тела и алуминиеви шайби от приспособление за шлайфане на дървени детайли на стойност 180.00 лв., 1бр. метална ос с лагерно тяло без алуминиева шайба от приспособление за шлайфане на дървени детайли на стойност 50.00 лв., 1 бр. метален плот с размери 70/70 см.,с допълнителна конструкция за струг марка „М." на стойност 60.00 лв., 1 бр. месингова тръба ф50 с дължина 130 см. от струг за обработка на дървени детайли на стойност 20.00 лв., 1 бр. метален прът от неръждаема стомана ф20 с дължина 190см.от струг за обработка на дървени детайли на стойност 15.00 лв., всичко на обща стойност 325.00 - владението на законен представител на „.-1. - М.А.Г. от Г.Б. -член на съвета на директорите на „.-1.-Р., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК;

По отношение на подсъдимата К.С.М. за това, че на 27.06.2011г. след 17.30часа в Г.Р., О.Б., У.„О.”№8, в съучастие като съизвършител с Р.М.С., И.И.Г., и Д.И.И., отнела чужди движими вещи - З бр. метални оси с лагерни тела и алуминиеви шайби от приспособление за шлайфане на дървени детайли на стойност 180.00 лв., 1бр. метална ос с лагерно тяло без алуминиева шайба от приспособление за шлайфане на дървени детайли на стойност 50.00 лв., 1 бр. метален плот с размери 70/70 см.,с допълнителна конструкция за струг марка „М." на стойност 60.00 лв., 1 бр. месингова тръба ф50 с дължина 130 см. от струг за обработка на дървени детайли на стойност 20.00 лв., 1 бр. метален прът от неръждаема стомана ф20 с дължина 190см.от струг за обработка на дървени детайли на стойност 15.00 лв., всичко на обща стойност 325.00 - владението на законен представител на „.-1. - М.А.Г. от Г.Б. -член на съвета на директорите на „.-1.-Р., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като по време на извършване на деянието е била непълнолетна, но е могла да разбира свойството и значението на стореното и да ръководи постъпките си – престъпление по чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.63, ал.1, т.3 от НК;

По отношение на подсъдимите Р.М.С. и И.И.Г. друг съдебен състав с определение №3599 от 04.09.2014г. е одобрил споразумение за решаване на наказателното производство по отношение на двете подсъдими, като същите са признати за виновни в извършване на престъпление по чл.197у ал.1у т.3, вр.чл.194, ал.3, вр.чл.20, ал.2 от НК и им е наложено наказания „пробация” за всяка една за срок от 6 месеца, включваща задължителна регистрация по настоя адрес и задължителни периодични срещи. Определението е влязло в законна сила на 04.09.2014г., а производството прекратено по отношение на двемет подсъдими на основание чл.24, ал.3 от НПК, а Д. разпределено на настоящия съдия-докладчик.

Пред настоящия съдебен състав след изразено съгласие от страна на подсъдимите К. М. и Д.И. и техните служебни защитници производството се разгледа по реда на съкратено съдебно следствие – чл.371, т.1 от НПК, като същите дадоха съгласие да не се разпитват всички свидетели по Д., а да се изслушат само вещите лица изготвили експертизи. Съдът с определение по реда на чл.373, ал.3 от НПК, пре, че действията по разследване са извършени по законоустановения ред, поради което одобри даденото съгласие да не се провежда разпит на свидетелите, а да се ползва съдържанието на протоколите от проведените разпити, като същите бяха прочетени и приобщени по реда на чл.283, вр.чл.373, ал.1 от НПК.

РП-Р. се представлява в съдебно заседание от прокурор Ч.. Последният поддържа повдигнатото на подсъдимите обвинение, като счита обаче, че в хода на съдебното следствие след изслушване на оценителната и техническа експертизи следва да бъде преквалифицирано деянието по чл.194, ал.3 от НК, като излага доводи в насока, че деянието покрива признаците на адм. нарушение и следва да бъде приложена разпоредбата на чл.218б от НК. Прави предложение съдът да признае подсъдимите за невиновни по внесената правна квалификация, и да изпрати Д. на основание чл.218б вр.чл.194, ал.3 от НК, за налагане на адм. наказание от страна на Н-ка на РУ”П”-Р., съобразявайки обстоятелството, че към момента на извършване на деянието подс.М. е била непълнолетна.

Защитникът на подс.М. – А.П., от своя страна, също излага, че не е налице съставомерност по чл.194, ал.1 от НК, като счита, че ако съдът приема за безспорно установено извършенот деяние от подзащитната му, то да приложи разпоредбата на чл.218б от НК.

Подсъдимата М. се възползва от правото си да не дава обяснения по обвинението, но поддържа казаното от защитника си и съжалява за стореното, а в последната си дума моли съда за справедливост.

Защитникът на подс.И. – А.Г. от своя страна също излага, че не е налице съставомерност по чл.194, ал.1 от НК, като счита, че ако съдът приема за безспорно установено извършеното деяние от подзащитната й, то да приложи разпоредбата на чл.218б от НК.

Подсъдимата И. се възползва от правото си да не дава обяснение по обвинението, но поддържа казаното от защитника си и изразява съжаление за стореното, в последната си дума моли съда за справедливост.

Съдът след преценка на събраните по Д. доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Подсъдимата Д.И.И. е родена на 20.02.1990 г. в Г.П., жител и живущ в Г.П., У.„П.”№22, българка, българки гражданин, неомъжена, без образование, грамотна, безработна, с ЕГН*. Същата е млад човек, с добри характеристични данни, с чисто съдебно минало, по отношение на нея не са прилагани разпоредбите на чл.218б и чл.78а от НК.

Подсъдимата К.С.М. е родена на 10.10.1994 г. в Г.П., жител и живущ в Г.Б., У.„О.”№38, българка, български гражданин, неомъжена, неосъждана, без образование, неграмотна, с ЕГН*. Същата е млад човек, с чисто съдебно минало, с добри характеристични данни, по отношение на еня не са прилагани институтите на чл.218б и чл.78а от НК.

В Г.Р., У.4М.”№8, се намира бившето ТПК, като настоящ собственик на сградите на предприятието е „.-1., Г.Р., като член на съвета на директорите и законен представител на дружеството била св.Г.. По предписание на кмета на община Р. повечето сгради на предприятието били премахнати поради опасност от самосрутване. Останала една сграда, в която се помещавали цехове за шлайфане и струговане на дървени детайли, оборудвани със съответните шлайф машини и стругове.

На 27.06.2011г. подс.И., М., С. и Г. минавали покрай бившето ТПК и решили да проверят възможността да вземат метални предмети, които да предадат за метални отпадъци и така да получат парична сума, необходима им за изхранване на семействата им. Подс.С., Г. и М. влезли в цеха, подс.И. останала отвън, като първите три намерили части от машини и започнали да ги изнасят като ги подавали на подс.И.. Взетите части от машини натоварили в две детски и тръгнали в посока У.”Ч.Р.” в Г.Р.. Докато бутали количките едната от тях се счупила и подсъдимите разтоварили металните части в затревена площ в района на дом №11. Към 17.30ч. в полицейското управление на Г.Р. бил получен сигнал за това, че четири жени от ромски произход са изнесли метални части, като в хода на проведените ОИМ са установени подсъдимите М., И., С. и Г.. колички. Металите части били предадени доброволно с протокол за доброволно предаване от подсъдимата И. Г..

От заключението на съдебно-оценителна експертиза, допусната в досъдебното производство се установява, че стойността на три метални оси с лагерни тела и алуминиеви шайби от приспособление за шлайфане на дървени детайли, метална ос с лагерно тяло без алуминиева шайба, метален плот, месингова тръба с размери 70/70см, с допълнителна конструкция от струг, месингова тръба с дължина 130см. От струг за обработка на дървени детайли и метален прът от неръждаема стомана с дължина 190см. От струг за обработка на дървени детайли са с обща стойност 350/триста и петдесет/лева.

От заключението на комплексна съдебно-техническа и икономическа експертиза се установява, че установените в цеха машини които са били налични към 27.06.2011г. са напълно амортизирани и негодни за употреба, а вещите, описани от разследващия не могат да се използват като части втора употреба и следва да бъдат оценявани единствено само като метален скраб от различен вид, и общата им стойност е от 91.15лева.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка, Съдът приема за безспорно и категорично установена от показанията на св.Г., К., У., В., които се кредитират от настоящия съдебен състав, доколкото същите кореспондират изцяло с останалия доказателствен материал.Последните трима, макар и полицейски служители подробно разясняват обстоятелствата по намирането на подсъдимите, техните признания, и отвеждането на полицейските служители до мястото, където са оставили металните части, както и доброволното им предаване от страна на подс.Г.. Техните показания макар и да липсват направени самопризнания от страна на подсъдимите съдът намира, че косвено се подкрепят от останалите доказателства по Д., показанията на св.Г. относно установената от нея липса, предаването на вещите от подсъдимите, поради и което съдът ги кредитира с доверие.

Тези гласни доказателствени средства в своята съвкупност създават пълна, точна и ясна картина на събитията от процесната дата. Същите са логични, последователни, вътрешно безпротиворечиви и кореспондиращи с останалия доказателствен материал, в това число и с писмените доказателства. Те приобщават относими факти и обстоятелства във връзка с гореизложената фактическа обстановка, в зависимост от това на каква част от протеклите събития съответните лица са станали преки очевидци, като по този начин пряко установяват обстоятелствата както във връзка със съставомерните признаци на процесното деяние.

Съдът кредитира и събраните Д. писмени доказателствени средства, тъй като същите са относими, допустими и допринасят за установяването на фактическата обстановка и разкриване на обективната истина (Справки съдимост, Характеристични справки, Протокол за доброволно предаване, декларации за семейно и материално положение и имотно състояние, автобиографии/ .

Съдът кредитира и заключението на изготвената в хода на досъдебното производство експертиза, като компетентно изготвено, с необходимите професионални познания и опит в съответната област, неоспорено от страните, като вещото лице е отговорило на точно поставени от разследващия орган въпроси за оценка на конкретни метални части от машини.

Съдът кредитира заключението и на комплексната съдебно техническа икономическа експертиза, от която се установява, че така определените части от машини не могат да бъдат ползвани като такива, и могат да бъдат оценени само като метален скраб от различен вид и стойността им е от 91.15 лева. вещите лица са огледали веществените доказателства в полицейското управление на РУП-Р., както и машините, находящи се в цеха на ощетен от ЮЛ, като са приели, че последните са напълно амортизирани и негодни за употреба. Заключението е компетентно изготвено, с необходимите професионални познания и опит в съответната област, неоспорено от страните, и съответстващо на събрания по Д. доказателствен материал.

Настоящият съдебен състав намира, че съвкупният доказателствен материал е в пълно съответствие и макар подсъдимите да не дадоха обяснения по обвинението, то в съдебните прения изказаха съжаление за стореното от тях, което съдът приема като признание макар и направено в съдебните прения, като същото се намира в пълно съответствие и препокриване, поради което и доколкото фактическата обстановка по Д. не се оспорва по същество и доколкото доказателствата са еднопосочни и безпротиворечиви, не се налага самостоятелният им анализ.

ПО ПРАВОТО

В конкретния случай по приложението на правото, и по-конкретно дали така описаното деяние осъществява признаците на престъпния състав на чл.194, ал.1 НК или са налице предпоставки, които обосновават преквалификация на деянието като такова, представляващо маловажен случай, при така установената фактическа обстановка и като съобрази събраните по Д. доказателства, настоящият съдебен състав намира, че от обективна страна се установява, че подсъдимите И. и М., с действията си в съучастие като съизвършители с подс. Г. и С./ за които производството е прекратено по реда на чл.24 ал.3 от НПК/ са отнели чужди за тях движими вещи – метални части, собственост на „. 1., Г.Р., от владението на М.Г. – законен представител, без съгласието на последния, като с действията си са прекъснали упражняваната от нея фактическа власт върху вещите и са установили свое владение върху тях.

Отчитайки установената по Д. фактическа обстановка и събраните по Д. доказателства, съдът приема за основателно направеното от държавното обвинение в пледоарията искане за преквалифициране на деянието. С обвинителния акт на подсъдимите е повдигнато обвинение по основния състав на престъплението кражба. Като се вземат предвид всички обстоятелства, характеризиращи цялостната престъпна дейност, съдът счита, че са налице предпоставките на чл.93, т.9 НК, за квалифициране на деянието, извършено от подсъдимите М. и И. като маловажен случай. В този смисъл съдът отчита стойността на предмета на престъплението - 91.15лв. и наличието на многобройни смекчаващи вината и отговорността на подсъдимите обстоятелства, които разкриват една по-ниска степен на обществена опасност, както на извършеното деяние, така и на дееца. Такива са оказаното на досъдебното производство съдействие за разкриване на обективната истина, възстановяването на щетата, проявената критичност и изразеното съжаление за извършеното, ниския им социален статус. Следва да се има предвид и изключително краткото време, в което владелецът е бил лишен от владението на процесната вещ - около няколко часа. Наред с това са налице и добри характеристични данни за подсъдимите - последните не са осъждани, видно от справките им за съдимост, което ги характеризира като личности без трайно изградени престъпни навици. От друга страна съдът не констатира наличието на отегчаващи обстоятелства.

Съдът намира, че младата възраст на подсъдимите И. и М., последната и непълнолетна към момента на деянието, ниските им интелектуални способности – подс.И. е със завършен втори клас, а подс.М. е неграмотна, и липсата на житейски опит, са фактори, които са спомогнали в голяма степен осъществяването на деянието. Подсъдимите са от ромски произход, млади хора, израснали при трудни социални и икономически условия, подс.И. има четири малолетни деца, подс.М. едно малолетно дете, неминуемо са обстоятелства, които са повлияли върху решението им да отнемат чужди движими вещи, които да предадат за метални отпадъци и да осигурят прехрана на семействата си. Всичко това дава основание на съда да приеме, че извършеното от подсъдимите на инкриминираната дата представлява инцидентна проява, поради и което деянието се явява с по-ниска степен на обществена опасност, както на извършеното деяние, така и на личността на двете подсъдими, в сравнение с останалите престъпления от същия вид.

Предвид гореизложеното, съдът призна подсъдимите М. и И. за невиновни по първоначално повдигнатото им обвинение по чл.194, ал.1 НК, поради което на основание чл.304, ги оправда по първоначално повдигнатата квалификация и тъй като извършеното представлява маловажен случай на кражба, преквалифицира деянието като престъпление по чл.194, ал.3 НК.

При тази правна квалификация на деянието, съдът съобрази наличието на изискуемите от закона предпоставки за приложението на разпоредбата на чл.218б НК.

От приетите по Д. писмени доказателства се установява не само, че подсъдимите М. и И. не са неосъждани, но и обстоятелството, че не са санкционирани по административен ред. Стойността на предмета на престъплението е не само до размера на две минимални работни заплати за страната към инкриминираната дата, но и значително под този размер, а именно от 91.15лв.. Безспорно се установява, че отнетите вещи са подадени с протокол за доброволно предаване от друга подсъдима Г./ по отношение на която производството е прекратено по реда на чл.24, ал.3 от НПК/, т.е е възстановена, което обуславя и липсата на претенция на деликтно основание за причинени в резултат на деянието имуществени вреди.

За разлика от разпоредбата на чл.197 НК, където законодателят е предвидил открадната вещ да бъде "върната", т.е. изисква се елемент на "доброволност" от страна на обвиняемия, за да се ползва от привилегията да му бъде наложено по-леко по размер наказание, при индивидуализиране на наказателната отговорност, в чл.218б, ал.1 НК, акцентът е насочен върху възстановяване на имуществените вреди, претърпени от пострадалото лице, без значение дали това ще стане със съдействието на дееца или в следствие на действия на разследващия орган, т.е. изискването е предметът на деянието да бъде "възстановен", което в случая безспорно е сторено. Отделно от това следва да се посочи, че данните по Д. говорят за елемент на доброволност от страна на подсъдимите, предвид обстоятелството, че именно тяхното съдействие е довело до разкриване на обективната истина по Д. посочвайки къде сап оставили вещите, както и последващото им предаване, обективирано именно в Протокол за доброволно предаване, в който е отразено, че подсъдимата Г. доброволно е предала процесните вещи на полицейските органи, като по Д. няма доказателства, които да навеждат на извод за оказана съпротива по какъвто и да е начин.

Поради всичко гореизложено, настоящият съдебен състав намира, че са налице всички заложени в чл.218б, ал.1 НК предпоставки, като същевременно нито една от хипотезите за неприложимост, упоменати в ал.2 на същия член, не е налице.

При сега действащият НПК съдът не разполага с процесуална възможност за прекратяване на наказателното производство, с оглед ограниченията на чл.250, ал.1, т.1 и чл.289, ал.1 НПК, доколкото последните не дават възможност при установяване на предпоставките по чл.24, ал.1, т.1 НПК след внасяне на обвинителният акт в първоинстанционният съд, наказателното производство да може да бъде прекратено.

С оглед на това, съдът се произнесе по обвинението, с което е сезиран, като преквалифицира деянието в такова по чл.194, ал.3 НК и предвид това, че същото е от категорията на тези, визирани в чл.218б, ал.1 НК, тъй като извършеното деяние по силата на закона съставлява административно нарушение, а не престъпление, съдът постанови Д. да бъде изпратено на Н-ка на РУП, Г.Р., за да бъде ангажирана административно-наказателната отговорност на подсъдимите Д.И.И. и К.С.М., чрез налагане на адм. наказание по реда на чл.218б от НК, при спазване императивните изисквания на ЗАНН, като наказващия орган прецени и съобрази обстоятелството, че подсъдимата М. е била и непълнолетна към момента на деянието, както и разпоредбите на чл.84 от ЗАНН вр.чл.80 и чл.82 от НК.

ПО РАЗНОСКИТЕ:

По Д. са направени и разноски, които на основание чл.190, ал.1 НПК, следва да останат за сметка на държавата с оглед постановения съдебен акт.

По изложените съображения от фактическо и правно естество, съдът постанови присъдата си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………….